Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

 

POLSKI  ZWIĄZEK  NIEWIDOMYCH

 

OKRĘGI SIEDZIBA
Dolnośląski 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 12 b (071) 321-32-02  fax. 321-25-88
Kujawsko-Pomorski 85-900 Bydgoszcz, Al Powstańców Wlkp. 33  (052)  341-32-81
Lubuski 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 6 (095) 722-41-37
Lubelski 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 13 (081) 532-18-91
Małopolski 31-051 Kraków, ul. Berka Joselewicza 2 (012) 422-97-16
Mazowiecki 00-054 Warszawa, ul. Jasna 22 skr. poczt. 125  (022) 827-21-30  fax. 828-86-0l
Łódzki 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, skr. poczt. 75  (042) 633-44-18 fax. 630-65-05
Opolski 45-063 Opole, ul. Kościuszki 25/1 (077) 454-31-36
Podlaski 15-440 Białystok, ul Malmeda 8 (085) 732-42-83
Podkarpacki 35-201 Rzeszów, Plac Dworcowy 2 (017) 862-23-28
Pomorski 80-261 Gdańsk, ul. Jesionowa 10 (058) 341-26-83 fax. 341-13-47
Śląski 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 77 (032) 771-09-22; 241-37-37 fax. 771-09-23
Świętokrzyski 25-367 Kielce, pl. Wolności 7 (041) 361-40-39
Warmińsko-Mazurski 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 17/3  (089) 527-54-30; 527-22-11
Wielkopolski 60-835 Poznań, ul. Mickiewicza 29  (061) 847-46-16; 847-46-17
Zachodniopomorski 70-423 Szczecin, ul. Piłsudskiego 37  (091) 433-83-38
 

Początek strony
 

 

ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE PZN (spółki z o.o.)
oraz ze współudziałem PZN

Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych
00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 719,
telefony :
kierunkowy 022
prezes 831-85-06 lub centrala  831-22-71 do 77 wewnętrzny  226
sekretariat, fax.  635-34-90, studio nagrań wewnętrzny 274,
drukarnia wewnętrzny 264, dział zbytu 635-65-94; 831-35-24

Zakład Produkcyjno-Handlowy Związku Niewidomych

25-217 Kielce, ul. Hauke Bosakali
kierunkowy 041
telefon : 361-40-68
telefon i fax.: 361-36-84

Zakład Wielobranżowy Związku Niewidomych
02-715 Warszawa, ul. Puławska 136
kierunkowy 022
telefon centrali 844-40-11; 844-02-26; 844-63-26

Przedsiębiorstwo Wydawnicze Związku Niewidomych "Sprint 6"
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 9
kierunkowy 081
telefon i fax. 746-12-80; telefon 746-58-76


CZASOPISMA DLA NIEWIDOMYCH

"Biuletyn Informacyjny" - miesięcznik Polskiego Związku Niewidomych; wersja brajlowska, wersja czarnodrukowa (druk powiększony), kaseta magnetofonowa, dyskietka, telefon wewnętrzny 271

"Dłonie i Słowo" - kwartalnik dla osób głucho-niewidomych; wersja brajlowsko i czarnodrukowa (druk powiększony), telefon  wewnętrzny 310

"Nasz Świat" - miesięcznik społeczno-literacki; wersja brajlowska, tel. w. 312 lub635-32-13

"Pochodnia" - miesięcznik społeczny PLN; wersja brajlowska, czarnodrukowa (druk powiększony) i dźwiękowa, na dyskietce, telefon  wewnętrzny 312 lub 635-32-13

"Promyczek" - dwutygodnik dla młodszych dzieci - wersja brajlowska; miesięcznik - wersja czarnodrukowa (druk powiększony) , telefon  wewnętrzny 306

"Przegląd Tyflologiczny" - ukazuje się dwa razy w roku; wersja czarnodrukowa, tel. w. 300

"Światełko" dwutygodnik dla dzieci starszych -wersja brajlowska; miesięcznik - wersja czarnodrukowa (druk powiększony) , telefon  wewnętrzny 306

"Wydawnictwa Nieperiodyczne" - redakcja zajmuje się opracowaniem książek beletrystycznych, popularnonaukowych, podręczników oraz innych publikacji do brajlowskiego przedruku i kasetowego nagrania , telefon  wewnętrzny 274

 

Początek strony

 

   

Przygotował: Roman Szuszkiewicz, e-mail: wyślij pocztę do autora witryny romansz@friko2.onet.pl

Zmiany w przepisach - warto wiedzieć       (warto wiedzieć):   Zmiany w przepisach - warto wiedzieć     

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
 
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi, Ulgi w 2002 rokuUlgi w 2002 roku
 
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych.
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie  Program - ,,SEZAM" SEZAM

Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy Program celowy dla niesłyszącego - ,,Tłumacz 2000"Tłumacz dla niesłyszącego ,,Domino" - pilotażowy program celowyDomino - program pilotażowy

Przydatne linki, koniecznie zobacz Szansa  ,,Telepraca" - pilotażowy program celowyTelepraca   Dziedzictwo - udostępnienie osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody, likwidujący bariery architektoniczneDziedzictwo Trener - program celowyTrener   ,,Orzecznik" - pilotażowy program celowyOrzecznik Program celowy STUDENT Student

 

Początek strony

 

 

 Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

    Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2003  Poczta do autora witryny romans@idn.org.pl

Kilka słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Początek stronyPoczątek strony   INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną