<%@ Language=VBScript %> ,,Jeż" - poradnik dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

DZIECI CZEKAJĄ NA TWOJĄ POMOC

,,Jeż" - poradnik dla rodziców
dzieci niepełnosprawnych

        Możliwości rehabilitacji dzieci są bardzo duże i mogą sprawić, że dziecko, mimo swej niepełnosprawności, prowadzić będzie normalne życie – będzie się bawić, uczyć się, a w przyszłości pracować i funkcjonować szczęśliwie w społeczeństwie.

        Oprócz rehabilitacji prowadzonej przez fachowców, dużą rolę w procesie rehabilitacji odgrywają rodzice. Dla rozwoju, a zwłaszcza dla prawidłowego przebiegu rehabilitacji niezmiernie ważna jest postawa rodziców i wiedza o możliwych działaniach rehabilitacyjnych oraz możliwość edukacji dziecka niepełnosprawnego.

        Poradnik – opracowany z inicjatywy Joanny Staręgi – Piasek, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych – zawiera ważne informacje potrzebne każdemu rodzicowi dziecka dotkniętego niepełnosprawnością.

        Po raz pierwszy szczegółowe materiały i wskazówki dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zostały zebrane w ramach jednego opracowania liczącego ponad 160 stron.

        W poradniku zawarte są szczegółowe wskazówki i informacje dotyczące:

-          możliwości leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,

-          podstawowych uprawnień i świadczeń na rzecz tych dzieci i ich rodzin,

-          możliwości edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych,

-          podstawowych informacji dotyczących ich wychowania.Początek strony

 

        Poradnik zawiera m.in. pierwszy usystematyzowany wykaz edukacyjnych placówek integracyjnych z terenu całej Polski, z informacją o ich przystosowaniu architektonicznym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Skierowany jest także do organizacji i instytucji udzielających im wsparcia.

        W poradniku znajdują się także:

-          wykaz wybranych organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin wraz z kołami i oddziałami terenowymi,

-          wykaz wybranych instytucji działających na ich rzecz,

-          wykaz kuratoriów oświaty i wizytatorów odpowiedzialnych za kształcenie integracyjne.

 

        Dostępny będzie m.in. w powiatowych centrach pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych, kuratoriach oświaty.

        Ewentualne uwagi dotyczące tej publikacji można kierować na adres Biura Pełnomocnika:

        ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, faks: 022 826-51-46.

 Początek strony

        UWAGA – Z OSTATNIEJ CHWILI:

        W związku z dużym zainteresowaniem poradnikiem dla rodziców niepełnosprawnych dzieci pt. „Jeż", Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało, że istnieje możliwość zamówienia płatnych egzemplarzy tej publikacji. MPiPS wydało dotąd 1000 bezpłatnych egzemplarzy poradnika.

        Ostateczna cena poradnika nie jest jeszcze znana i zależeć będzie od wielkości zamówień. Według wstępnej kalkulacji książka kosztować będzie od 15 do 25 zł. Koszt wysyłki to dodatkowe 6 zł. Zamówienia na poradnik przyjmuje Gospodarstwo Pomocnicze Zakładu Poligraficzno-Wydawniczego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa: 
fax. (022) 622-48-18, 629-61-67, e-mail:
technologia@zwp.mpips.formus.pl .

        W zamówieniu należy podać dokładny adres i numer NIP w celu wystawienia faktury vat. Dodatkowe informacje w sprawie zamówień można uzyskać pod tel. (022) 621-64-81 wew. 307, 629-27-01 W wydanym przez resort pracy poradniku „Jeż" zawarte są szczegółowe wskazówki i informacje dotyczące: wczesnego rozpoznawania niepełnosprawności u dzieci, możliwości leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, podstawowych uprawnień i świadczeń na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, możliwości edukacji dzieci niepełnosprawnych, podstawowych informacji dotyczących wychowania dzieci niepełnosprawnych.

        Poradnik zawiera m.in. pierwszy, usystematyzowany wykaz edukacyjnych placówek integracyjnych z terenu całej Polski, z informacją o ich przystosowaniu architektonicznym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

          W poradniku znajdują się, także: wykaz wybranych organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin wraz z kołami i oddziałami terenowymi, wykaz wybranych instytucji działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych, wykaz Kuratoriów Oświaty i wizytatorów odpowiedzialnych za kształcenie integracyjne.

 

Początek strony

 

Zmiany w przepisach - warto wiedzieć   (warto wiedzieć):        

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
 
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi,Ulgi w 2001 rokuUlgi w 2001 roku,
 
Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!  Odliczenia za '99 ,Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych.
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Braille 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy

Przygotował: Roman Szuszkiewicz, e-mail: wyślij pocztę do autora witrynyromansz@friko2.onet.pl

 Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamParę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamParę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Poczta do autora witryny romans@idn.org.pl Początek strony

 

Kilka słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

www.solidarnosc.org.pl - KK NSZZ KK NSZZ "Solidarność", 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24 - kliknij tu a znajdziesz się w Gdańsku 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24

Ostatnia modyfikacja: grudzień, 2001 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromansz@friko2.onet.pl , INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IDN1 Obsługa serwera IdN1: webmasters@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną