Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych
 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Kolejne posiedzenie Rady Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odbyło się 17 sierpnia 2000 r. z udziałem prezesa Krajowego Urzędu Pracy Grażyny Zielińskiej. Zostało ono poprzedzone roboczym spotkaniem z kierownikami biur terenowych FGŚP z województw śląskiego, świętokrzyskiego. pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

W połowie roku można stwierdzić, ze bardzo dobra współpraca z marszałkami istnieje w Łodzi i na Śląsku. Rada FGŚP doprowadzi w ciągu dwóch miesięcy do spotkania ze wszystkimi marszałkami w celu doprowadzenia do modelowej współpracy we wszystkich województwach, m.in. po to aby wyeliminować często dwumiesięczne opóźnienia w wypłatach w wyniku sporów kompetencyjnych czy w wyniku złej woli. W wyniku tej narady zażądałem aby dla potrzeb informacyjnych i edukacyjnych wydano kompendium wiedzy o FGŚP (aktualne przepisy prawne dotyczące celów, organizacji Funduszu, Rady FGŚP, katalogu wypłat, trybu wypłat, terminów wypłat, terminów spłat, możliwości prolongat oraz dorobku Funduszu za lata 94-2000).

Rada Funduszu podjęła też decyzję ws. nadzwyczajnego posiedzenia Rady w dniu 7 września br. (zwyczajne posiedzenie będzie 21 września) w celu omówienia problemów m.in..Początek strony

·         monitoringu zmian prawnych,

·         zagrożeń dla FGŚP,

·         konstrukcji FGŚP w ramach reform ustrojowych,

·         efektywności funkcjonowania Biur Terenowych FGŚP,

·         zatrudnienia w Funduszu.

Dokumenty Prezesa KUP z czerwca br. potwierdzają moje stanowisko z października ’99 o konieczności podniesienia składki na FGŚP z 0,08% do 0,4% (!!!) podstawy jej wymiaru (proponowałem zwyżkę do 0,1%!). W IV kwartale 2000 środków FGŚP może zabraknąć m.in. ze względu na kumulację wypłat wynagrodzeń za pracę i na pożyczki na opłacenie składek dla górników, pracowników zbrojeniówki przy wysokim poziomie wypłat świadczeń gwarantowanych oraz wypłat jednorazowych świadczeń przy niższym poziomie windykacji należności od zakładów pracy (tu powodem jest zła sytuacja pracodawców w rezultacie czego Rada jest zmuszona do wydłużania okresu spłat, ponawiania odroczeń w spłatach oraz odstępowania od odsetek i będzie to jeszcze długo tendencja trwała).

Wszelkie słuszne pomysły jak np. rozszerzenie katalogu wypłat dla wszystkich pracowników przemysłu obronnego czy pracowników mechanizacji rolnictwa niekonsultowane z Radą FGŚP mogą doprowadzić do kryzysu finansowego tej instytucji tak potrzebnej, dziś i jutro, szczególnie pracownikom i pracodawcom małych i średnich firm. Że jest źle z kondycją przedsiębiorstw wystarczy spojrzeć na harmonogram spłat pożyczki udzielonej z FGŚP w związku likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 roku. I tak województwo opolskie spłaciło ledwie 25,3% od 5.949.492,35 zł pożyczki, dolnośląskie 35,4% od 4.821.173,33 zł, śląskie – 37,7% od 4.459.420,37 zł.

W kategorii dłużników FGŚP zrzeszonych w NFI w kolejnym kwartale wzrosło zadłużenie z 47.179 tys. zł do wielkości 51.275 tys. zł. największe zadłużenie wśród tych dłużników wykazały Biura Terenowe FGŚP w:Początek strony

·         Szczecinie                             9.747 tys. zł                    19% całości długu

·         Legnicy                                6.769 tys. zł                    13,2%

·         Radomiu                               4.036 tys. zł                    7,9%

·         Piotrkowie Tryb.                   2.860 tys. zł                    5,6%

·         Wałbrzychu                          2.611 tys. zł                    5,1%

·         Ciechanowie                        2.253 tys. zł                    4,4%

·         Łodzi                                   2.205 tys. zł                    4,3%

·         Bydgoszczy                         2.192 tys. zł                    4,3%

 

Najwięcej dłużników zrzeszonych jest w VII NFI – 8 pracodawców, w XIII NFI jest ich 7 a w IX i XI NFI po 6. (Wszystkie dane na dzień 30.06.2000 r.).

Na ten sam dzień Biura Terenowe FGŚP wykazały ogółem 1.329 podmioty gospodarcze, których zadłużenie przekraczało 100 tys. zł (ogółem dług w tej grupie wynosi 973.863 tys. zł). Liczba dłużników w ciągu kwartału wzrosło o 116 podmiotów gospodarczych a kwota zadłużenia wzrosła o 65.172 tys. zł (7,2%).

Największe zadłużenie w kategorii powyżej 100 tys. zł wykazały Biura Terenowe FGŚP w Katowicach, Tarnobrzegu i Warszawie natomiast wg województw to: śląskie, mazowieckie, dolnośląskie i łódzkie.

Natomiast w kategorii dłużników powyżej 500 tys. zł występuje 272 zakładów. Największe zadłużenie mają Katowice na kwotę 253.344 tys. zł, Tarnobrzeg 57.388 tys. zł, Warszawa 41.270 tys. Radom 35.020 tys. Kielce 34.340 tys. Kraków 34.099 tys. Wałbrzych 30.862 tys.

Rada Funduszu przyznała 5.290 świadczeń jednorazowych dla pracowników z 29 przedsiębiorstw ze Szczecina, Krakowa, Jeleniej Góry, Srebrzyszcza, Warszawy (2), Legnicy, Chrzanowa, Wojkowic, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Rybnika, Tych, Polkowic, Głogowa, Tarnowa, Lędzin, Czeladzi, Strzegomia, Żywca, Bydgoszczy 92), Gubina, Myszkowa, Wschowy, Nowego Dworu Gdańskiego, Zielonki, Konina i Piotrkowa Tryb. W ten sposób Rada Funduszu przyznała świadczenia jednorazowe dla 57.640 pracowników z 226 przedsiębiorstw w okresie styczeń – sierpień 2000 r.

Ponadto Rada Funduszu wyraziła zgodę na prolongatę spłaty jednorazowych świadczeń dla zakładów ze Świdnicy, Goczałkowa, Jeleniej Góry, Podgórzyna, Legnicy, Jawora, Jelcza, Kostomłotów, Łomży, Dubin, Hajnówki, Leżajska, Mielca (2), Tarnobrzegu, Chrzanowa, Mysłowic, Makowa Podl., Zabrza, Warszawy (2), Piotrkowa Tryb., Łodzi, Sieradza, Wartkowic, Starachowic, Drawskiego Młyna, Limanowej oraz na zmianę warunków płatności dla Suwałk, Bielska Podlaskiego, Zielonej Góry, Suchego Lasu, Łomży, Poznania, Warszawy (2), Lęborka, Krakowa, Kalisza.

Dalej Rada Funduszu wyraziła zgodę na odstąpienie od dochodzenia zwrotu świadczeń w przypadku zakładów Gdyni, Wrocławia, Częstochowy, Szczecina 92), Włocławka (2), Połczyna Zdroju, Gdańska, Starachowic, Kutna, Gorzowa Wlkp. oraz nie wyraziła takiej zgody dla firmy z Żukowic, Nowej Rudy, Krakowa, Wrocławia, Pszczyna i Gdańska.

Rada Funduszu wyraziła zgodę na procedury przetargowe umożliwiające sprzedaż określonych kategorii wierzytelności FGŚP obarczając tymi zadaniami Prezesa KUP.

I to wszystko. Szkoda tylko, że Podsekretarz Stanu Piotr Kołodziejczyk napisał do Gorzowa, co innego, niż deklarował związkowcom Minister Pracy Longin Komołowski. Na miłość boską, uzgadniajcie Panowie stanowiska, by nie dostarczać powodów do wstydu.

członek Prezydium KK NSZZ ,,S" - Jacek Smagowicz

Początek stronyPoczątek strony

 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

 Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja:   kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie  romans@idn.org.plPoczątek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600 lub większej.
Copyright 1997 - 2003