Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej
 

O Bibliotece Centralnej PZN

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych

im. dr Włodzimierza Dolańskiego
00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 7
Centrala: tel. (0-22) 31-22-71
Dyrektor: tel. (0-22) 635-33-20.
Zastępca Dyrektora: tel. (0-22) 635-68-88.

        Biblioteka Centralna PZN istnieje od 1952 r. Początkowo gromadzono i udostępniano tylko księgozbiór brajlowski. Od lat 60-tych zaczęto produkcję tzw. ,,książki mówionej", polegającą na nagrywaniu literatury na taśmie magnetofonowej. Od lat 70-tych książki są nagrywane na kasetach magnetofonowych. Ponadto, w BC PZN gromadzony jest też księgozbiór tyflologiczny.

        Biblioteka odgrywa istotną rolę w procesie rehabilitacji osób niewidomych. Jednym z największych utrudnień człowieka niewidomego jest ogrom barier w zakresie dostępu do informacji. Większość wiadomości ogólnych i informacji o najbliższym otoczeniu człowiek pozyskuje korzystając ze zmysłu wzroku. Niestety w Polsce żyje około 85 tys. osób z dysfunkcją tego narządu. Aby tak znaczna część obywateli naszego kraju nie pozostawała w izolacji informacyjnej potrzebne są właśnie takie placówki jak Biblioteka Centralna PZN.

        Dzień dzisiejszy BC PZN to nieustająca troska o jej ciągły rozwój ilościowy i jakościowy. W poszczególnych działach Biblioteki mamy zgromadzone: 35 tys. woluminów książek brajlowskich, ok. 500 tys. kaset z nagraniami książki mówionej, ok. 15 tys. woluminów w dziale tyflologicznym, kilkaset pozycji książkowych i czasopism w dziale zbiorów zapisanych systemem cyfrowym (na dyskietkach komputerowych). Przy Bibliotece istnieje muzeum tyflologiczne posiadające w swych zbiorach setki eksponatów zarówno z zakresu artystycznej działalności osób niewidomych, jak i też wzorców sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego w życiu niewidomego.


        Z usług Biblioteki korzystają niewidomi zarówno z Polski jak zagranicy Książki. i z udostępniane są na trzy sposoby:
- osobisty kontakt z biblioteką,
- czytelnicy spoza Warszawy otrzymują książki drogą pocztową,
- osobom w najtrudniejszej sytuacji zamieszkałym w Warszawie i okolicach regularnie dostarcza się książki wykorzystując biblioteczny samochód.
Z usług biblioteki korzysta łącznie ok. 5 tys. osób.
Przy Bibliotece istnieje
Muzeum  Tyflologiczne posiadające w swoich zbiorach eksponaty zarówno z zakresu działalności artystycznej jak też wzorce sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla niewidomego.
W salach Muzeum odbywają się koncerty, spotkania, wystawy.

        Działalność BC PZN finansowana jest w znacznej większości ze środków pochodzących z resortu kultury. Zakupy nowego księgozbioru są możliwe w dużej części dzięki dotacji, którą Polski Związek Niewidomych otrzymuje od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Powrót na początek strony

 

 

 Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

  Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja:   listopad, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie  romans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyPowrót na początek strony INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl