PROJEKT
niepełnosprawny.pełnoprawny @ polska_białoruś.org
wersja w języku polskim wersja w języku rosyjskim

PARTNER - BIAŁORUSKI REALIZATOR PROJEKTU

Krajowe Stowarzyszenie Inwalidów Poruszających się na Wózkach Inwalidzkich "RAIK" powstało w 1997 roku i zrzesza ciężko poszkodowane osoby niepełnosprawne ruchowo. RAIK jest unikalną i jedyną organizacją na terenie Białorusi zrzeszającą osoby z poważną dysfunkcją narządu ruchu. Organizacja posiada komórki lokalne w 10 miastach Białorusi: w Mińsku, Witebsku, Brześciu itd. i liczy około 700 osób.
Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc psychologiczna, prawna i socjalna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, aktywizacja społeczna, wzrost motywacji do poszukiwania i podjęcia pracy, rozbudzenie zainteresowań społecznych i politycznych. Podstawową formą działalności Stowarzyszenia jest przeprowadzanie działań związanych z rehabilitacją socjalną osób niepełnosprawnych ruchowo oraz ich rodzin, a także edukacja specjalistów zajmujących się tą dziedziną ( konferencje, spotkania i obozy seminaryjne), monitoring, badania i analiza problemów dotyczących niepełnosprawności, działania związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach inwalidzkich), przeprowadzanie międzynarodowych zawodów sportowych, prowadzenie bazy danych - "Wszystko o niepełnosprawnych na wózkach w Republice Białoruskiej", pozyskiwanie i podział pomocy humanitarnej wśród osób niepełnosprawnych. Jednym z osiągnięć organizacji RAIK było przeprowadzenie z pomocą Ambasady USA kursów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Według oceny Centrum Analitycznego "UWB" w 2002 roku organizacja RAIK weszła w dwudziestkę najbardziej dynamicznie rozwijających się organizacji pozarządowych na Białorusi.
Projekt został dofinansowany ze środków programu
       Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności -"Przemiany w Regionie" (RITA),       
którym administruje Fundacja Edukacja dla Demokracji.