PROJEKT
niepełnosprawny.pełnoprawny @ polska_białoru¶.org
wersja w języku polskim wersja w języku rosyjskim

KONTAKT Z REALIZATORAMI PROJEKTU

FUNDACJA
język polski język rosyjski
Krajowe Stowarzyszenie
Pomocy Matematykom
i Informatykom
Niesprawnym Ruchowo


Adres: ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa woj.Mazowieckie
POLSKA

tel.(22)697-87-84,
(22)654-75-51
fax. (22)697-87-86
Agnieszka Żychalak - polski koordynator projektu
e-mail: agnieszka@idn.org.pl
Inwalidów Poruszaj±cych się
Na Wózkach Inwalidzkich


Adres: ul. Rakowskaja 36/15
MIŃSK
BIAŁORU¦

tel. 37517/284-58-67,
    37517/214-84-65
fax. 37517/225-69-56

Siergiej Drozdowski - białoruski koordynator projektu

e-mail:ds@open.by


Projekt został dofinansowany ze ¶rodków programu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno¶ci -"Przemiany w Regionie" (RITA),
którym administruje Fundacja Edukacja dla Demokracji.