PROJEKT
niepełnosprawny.pełnoprawny @ polska_białoru¶.org
wersja w języku polskim wersja w języku rosyjskim

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

HARMONOGRAM
Termin
Temat
Realizacja
  Kwiecień 2004 r.
 • Przygotowanie wyjazdu do Mińska   
 • Dwudniowe spotkanie partnerów w Mińsku »więcej   
 • Uruchomienie strony WWW projektu

  Maj 2004 r.
 • Przygotowanie spotkania sudyjnego   
 • Aktualizacji strony WWW projektu

 
  Czerwiec 2004 r.
 • Pięciodniowe spotkanie studyjne w Warszawie »więcej
  - seminarium
  - warsztat - "¬ródła pozyskiwania funduszy"
  - "warsztaty aktywizacji zawodowej"
  - wizyta w Stwarzyszeniu Przyjaciół Integracji
  - wizyta w TUS
  - spacer po Starówce w Warszawie
 • Opracowanie standardów i metod aktywizacji
  zawodowej osób niepełnosprawnych na Białorusi »więcej   
 • Aktualizacja strony WWW projektu   
 • Ewaluacja projektu   
 • Opracowanie sprawozdania końcowego

Projekt został dofinansowany ze ¶rodków programu
       Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno¶ci -"Przemiany w Regionie" (RITA),       
którym administruje Fundacja Edukacja dla Demokracji.