PROJEKT
niepełnosprawny.pełnoprawny @ polska_białoruś.org
wersja w języku polskim wersja w języku rosyjskim

LIDER - POLSKI REALIZATOR PROJEKTU

Pomysłodawca i główny realizator projektu Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo od 14 lat prowadzi działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niesprawnych ruchowo. Są to przede wszystkim zdalne i stacjonarne kursy komputerowe (obsługa programów biurowych, bazy danych, grafika komputerowa, tworzenie stron internetowych) - ponad 3 tys. absolwentów, ale również od 7 lat autorskie Warsztaty Aktywizacji Zawodowej polegające na doszkalających kursach komputerowych połączonych z zajęciami psychologicznymi (1500 absolwentów - ciężko poszkodowanych inwalidów). Fundacja posiada uprawnienia kuratoryjne (nr KOiW 412/K/95). Wnioskodawca jest inicjatorem i od 7 lat administratorem pierwszego w Polsce i największego portalu internetowego poświęconego osobom niepełnosprawnym (www.idn.org.pl) oraz rozwija sieć lokalnych komórek Internetu dla niepełnosprawnych (koordynowanych przez niepełnosprawnych liderów w różnych regionach Polski - serwery IdN1). Fundacja realizuje projekty tematyczne stwarzając w ten sposób możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako wykonawców w projektach. Jako przykład można wymienić zakończony w 2003 roku projekt współfinansowany przez program Leonardo da Vinci, pt.: "Elektroniczne Symulatory Stanowisk Pracy (e-SSP) - oprogramowanie do tworzenia i przeprowadzania treningów i testów przygotowujących osoby niepełnosprawne ruchowo do zdalnej obsługi kontaktów z klientem". Celem projektu było opracowanie narzędzi informatycznych zwiększających możliwości zdanego kształcenia i zatrudniania osób niesprawnych ruchowo. Ponadto Fundacja prowadzi kursy przygotowujące do nowego zawodu - doradcy środowiskowego osób niepełnosprawnych z pobliskiego terenu oraz posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy lokalnych (samorząd), PFRON, PHARE, Leonardo da Vinci, Banku Światowego, Fundacji Batorego oraz Fundacji Wspólna Droga. Fundacja prowadzi również pomoc socjalną (Komisja Podopiecznych) oraz poradnictwo prawne, środowiskowe itd. W 2002 roku Fundacja otrzymała nagrodę Pro Publico Bono, w 2001 r. I nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za publikację gazety internetowej "Kurier IdN", w 2002 r. nagrodę Tele@ przyznaną przez organizację Fuga Mundi, w kategorii "Innowacje w Edukacji i Pracy".
Projekt został dofinansowany ze środków programu
       Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności -"Przemiany w Regionie" (RITA),       
którym administruje Fundacja Edukacja dla Demokracji.