PROJEKT
niepełnosprawny.pełnoprawny @ polska_białoruś.org
wersja w języku polskim wersja w języku rosyjskim

SERWIS INFORMUJĄCY O REALIZACJI PROJEKTU

LIDER
język polski język rosyjski
PARTNER
polski realizator projektu
Fundacja Pomocy Matematykom
i Informatykom
Niesprawnym Ruchowo


białoruski realizator projektu
Krajowe Stowarzyszenie
Inwalidów Poruszających się
Na Wózkach Inwalidzkich
RAIK


Projekt został dofinansowany ze środków programu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności -"Przemiany w Regionie" (RITA),
którym administruje Fundacja Edukacja dla Demokracji.