INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1

Publikacje dotyczące osób niepełnosprawnych

AUDYCJE radiowe i telewizyjne

CZASOPISMA

 1. Asocjacje - pismo wydawane przez Forum Inicjatyw Pozarządowych, 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 6/12, Vp., pok.524, tel./fax 625-13-56, e-mail: asocjac@cofund.org.pl.
 2. Bardziej kochani - pismo poświęcone problemom osób z upośledzeniem umysłowym, Adres redakcji: Warszawa, ul. Wrzeciono 12
 3. BIFRON - Biuletyn Informacyjny PFRON, ISSN 1506-0608, redakcja: Dział Rzecznika Prasowego PFRON, Warszawa, ul. Jana Pawła II 13, tel. 624-36-44, centrala 620-03-51 w. 237, pfron.rzecznik@pfron.org.pl
 4. Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego Polskiego Związku Niewidomych (00-054 Warszawa, ul. Jasna 22, tel. 27-34-85), dla osób niewidomych wersja cyfrowa w kodzie ASCII dostępna w Bibliotece Centralnej PZN, 00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 7.
 5. Co w trawie piszczy - biuletyn informacyjny ruchu samopomocy wydawany przez Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej "ALFA", 41-907 Bytom, tel./fax (03) 186-19-24 - pod redakcją Barbary Cholewy
 6. Droga nadziei - bezpłatne pismo dla chorych, niepełnosprawnych i ich przyjaciół. Wydawca: Duszpasterstwo Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej, ul. Jana Pawła II, 34-600 Limanowa, tel/fax (0-18) 337-47-07, tel. kom. 0-602 708-230, e-mail: sstasko@friko.onet.pl, droganad@wsd.tarnow.pl. Mile widziane są wszelkie wolne datki, ofiary, które można składać na konto: Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo "Cyrenejczyk" BWR O/Nowy Sącz nr 19101035-10621-27016-1
 7. Integracja - pismo dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół, a także tych którzy jeszcze niedostatecznie zrozumieli na czym polega niepełnosprawność, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 00-242 Warszawa, ul. Bohaterów Getta 2, tel./fax (48 22) 831-49-44, e-mail: integracja@mkr.net.pl
 8. Jesteśmy - kwartalnik społeczno-integracyjny - wydawany przez WTZ z Jarocina
 9. Kompedium ekonomiczno-prawne zakładów pracy chronionej - miesięcznik edukacyjny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 10. GIPS - Gazeta Informacyjna Pomocy Społecznej - miesięcznik WZPS Warszawa
 11. Mandragora - bezpłatny kwartalnik nt. turystyki osób niepełnosprawnych, wydawany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Carpe Diem" z Warszawy (tel. 625-55-51)
 12. Nasze Sprawy - pismo rehabilitacyjno-gospodarcze zakładów pracy chronionej
 13. Nowy Świat Ciszy - magazyn niesłyszących. Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych. Redakcja: ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa, tel. (0-22) 831-40-71, fax (0-22) 635-75-36; sekretarz redakcji Piotr Diehl (diehlp@friko5.onet.pl)
 14. POPON Express - biuletyn informacyjny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 15. Postępy rehabilitacji - czasopismo wydawane przez PWN, Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego - prof. Aleksander Ronikier, sekretarz - dr Witold Rekowski, telefaks: 864-14-18.
 16. Poznaj swoje prawa - seria ulotek Biura Porad Obywatelskich w Warszawie
 17. Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - kwartalnik wydawany przez CEBRON
 18. Rehabilitacja medyczna - czasopismo (120 stron) wyd. we współpracy z Wydziałem Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydawnictwo "Rehabilitacja medyczna" Janusz Bromboszcz, 30-203 Kraków, ul. Gontyna 10/1, telefaks (0-12) 411-13-30, tel. 602 245-195
 19. Serce i Troska - pismo Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, 65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11, p.127, tel. 25-42-31 w.121
 20. Słowem i kształem - kwartalnik artystyczny promujący sztukę osób niepełnosprawnych. Wydawca: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
 21. Światło i Cienie - kwartalnik Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"
 22. Tu jesteśmy - magazyn środowiska rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo, dwumiesięcznik, wydawca: "SAMCOM" Paweł Rajewski, Warszawa, Al. Niepodległości 159/53, tel. 49-07-65 (automat telefoniczny czynny całą dobę), adres dla korespondencji: 00-975 Warszawa 12 skr. 136. Pismo współpracuje ze Szkołą Podstawową Specjalną Nr 327 w Warszawie przy ul. Radomskiej 13/21
 23. Validus - dwumiesięcznik młodzieży niepełnosprawnej, wydawany w CKIRI w Konstancinie
 24. Wiadomości Mielnickie - pismo WTZ Konin wydawane przez Fundację Mielnica (62-500 Konin, ul. Szpitalna 43, tel. (0-63) 42-91-71, fax 44-22-55)
 25. Życie pod Wiatr - biuletyn Oddziału w Gdańsku Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

INNE

INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1
Ostatnia modyfikacja: 99-12-05 23:08 (kmark)
Zespół redakcyjny:
webmasters@idn.org.pl