(dodano 31.01.2016)

Ankieta

Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa z prośbą. Jestem studentem na kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności w SGGW. Obecnie piszę pracę magisterską na temat "Sposób żywienia i stan odżywienia pacjentów z chorobami mięśniowo-nerwowymi". Celem pracy jest zbadanie nawyków, świadomości, problemów żywieniowych, a także stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów z chorobami mięśniowo-nerwowymi.
Usiłuję dotrzeć do pacjentów z takimi chorobami oraz chciałbym przeprowadzić z nimi bądź ich opiekunami krótki wywiad żywieniowy lub poprosić o wypełnienie krótkiej ankiety.
Zebranie danych jest niezbędne do napisania wyżej wymienionej pracy. Informacje pozostałby anonimowe oraz posłużyłyby wyłącznie celom dydaktyczno-naukowym.

Z poważaniem

Wiktor Łazowski
Student 2 roku studiów magisterskich Żywienie Człowieka i Ocena Żywności, SGGW.


Przesyłam link do ankiety - bezpośrednio na stronie można ją wypełnić

Wypełnienie ankiety powinno zająć nie dłużej jak 15 minut. Ankieta składa się z 82 pytań. Pierwsze 22 są to pytania głównie zamknięte dotyczące stanu odżywienia pacjenta. Kolejne dotyczą częstotliwości i ilości spożycia poszczególnych produktów z różnych kategorii.
Dla pytań od 23 do 82, na każdej stronie znajduje się instrukcja wypełniania odpowiedzi:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:

Proszę wpisać nazwy handlowe produktów które były spożywane - maksymalnie do 3 produktów dla danej kategorii.
Jeśli nie był spożywany żaden produkt z danej kategorii - proszę wpisać 0 w dowolnej z kratek.
Dla każdego z produktów, proszę wpisać wypełniając tylko jedną kratkę z trzech dotyczących częstotliwości spożycia, ile razy dany produkt był spożywany.
Proszę określić wielkość zwyczajowo spożywanej porcji np. 1 szklanka, 1 kubek, 1/2 kubka, garść, łyżka, łyżeczka, 1 średnia sztuka bądź podać gramaturę zwyczajowo spożywanej porcji.
W przypadku gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, trudności z wypełnieniem ankiety zawsze może zwrócić się do mnie poprzez "odsyłacz" w prawym górnym rogu ankiety "kontakt z autorem".
Bądź bezpośrednio na e-mail: wiktor.lazowski@gmail.com

Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam

Wiktor Łazowski Student 2 roku studiów magisterskich Żywienie Człowieka i Ocena Żywności, SGGW
^ Początek strony

< Powrót