Bardzo proszę o podawanie wiadomości o spotkaniach, imprezach, uroczystościach , w których osoby niepełnosprawne będą mogły brać udział bez barier architektonicznych.

renek@idn.org.pl       

 


 

 

  • 15 stycznia 2017r

  25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Renek Kongres


  • W marcu 2016r. zwróciłem się z interwencją do Urzędu Miasta Warszawy, w sprawie zlikwidowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Parku Szczęśliwickim w Warszawie. Park jest przystosowany na wózki inwalidzkie, można spokojnie jeżdzić i wypoczywać, ale musimy także zaparkować. Bardzo dziękujemy miejsce parkingowe zostało przywrócone.

 


 

Firma Tanalski w Łodzi wykonuje przystawki elektryczne do wózków inwalidzkich.

     

  Film  Renek z Przystawką elektryczną

 W Pruszkowie bezpłatną pomoc prawną można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30
Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:00. Na konsultację prawną można zapisać się telefonicznie pod numerem 22 738 15 03.18 listopada 2015r powołana została Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,

Skład rady:
1. Artur Świercz Przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji” FAR” – Przewodniczący Rady
2. Zofia Czarkowska Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Pruszkowie – Wiceprzewodniczący Rady
3. Krystyna Dąbrowska – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Nadarzynie – Sekretarz Rady
4. ks. Stanisław Jurczuk – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Brwinowie – Członek Rady
5. Irena Cieślak Członek Zarządu Fundacji” Lepszy Start” , Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruszkowie dla dzieci z autyzmem” Przylądek” – Członek Rady

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych będzie sprawować kadencję w okresie 4 letnim, tj. od 18.11.2015r. do 17.11.2019r.

 


Basen Pływalnia Kapry w Pruszkowie.

Niepełnosprawni nie płacą za bilet przez pierwszą godzinę pobytu, za każdą następna godzinę płacą zgodnie z cennikiem wg stawki biletu ulgowego. Serdecznie dziękujemy.

 


Centrum Handlowe Janki   przygotowało dla osób niepełnosprawnych odwiedzających Centrum udogodnienie w postaci możliwości wypożyczenia bezpłatnie wózka inwalidzkiego. Chęć skorzystania z wózka należy zgłosić w Punkcie Obsługi Klienta CH Janki pod numerem telefonu: 22 711 30 00, aby obsługa mogła dostarczyć wózek do Punktu Obsługi Klienta bądź na parking. Serdecznie dziękujemy za wspaniałą inicjatywę.Koło PTSR Pruszków

Koło jest jest integralną częścią Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddziału Warszawskiego

 


Czy wózkowicz może korzystać ze ścieżki dla rowerów?


Jak zbudować pochylnię?Dofinansowanie PFRON do pensji pracowników. Krok po kroku


„Polskie Stowarzyszenie POLIO+”
zostało zarejestrowane 15 lutego 2016 z siedzibą w Lublinie,ul. Lubomelska 1/3, pok. 101, 20-072 Lublin,
e-mail: stowarzyszenie@postpolio.lublin.pl


ZUS.
od 1 grudnia 2016r.Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów
Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:- 2838,60 zł
Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:- 5271,60 zł

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest odpowiednio zmniejszana, gdy rencista przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a po przekroczeniu jego 130 proc. wypłata renty podlega zawieszeniu w całości.Pruszków Niepełnosprawni