OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W POZNANIU

ul.Szamarzewskiego 78/82 60-569 Poznań fax/tel. (+48) 61 847 30 95; centrala: (+48) 61 847 20 95
mailto:mancoo@wp.pl