Strona uczestników listy dyskusyjnej

polio-pl

Weź udział w dyskusji !

"Dzięki żmudnej terapii i własnej determinacji tysiące pacjentów, którzy przeszli chorobę Heinego-Medina przed erą szczepień ochronnych, stopniowo odzyskało sprawność uszkodzonych kończyn. Obecnie, po 40 latach, u wielu z nich znów wystąpiły podobne objawy." "... skarżą się na niespodziewaną męczliwość, bóle i osłabienie. Okazuje się, że przyczyną jest degeneracja neuronów ruchowych" [1]

Porażenie dziecięce nagminne (polio, choroba Heinego-Medina)

"...Epidemia choroby Heinego-Medina ... nawiedziła Polskę w 1951 roku. Wówczas to zaistniała konieczność zajęcia się ponad 6000 ofiar tej choroby, które wymagały kompleksowej rehabilitacji, a więc fizjoterapii, zaopatrzenia ortopedycznego, operacji korekcyjnych, usprawniania pooperacyjnego, organizacji nauki i innych poczynań, mających spowodować, aby chorzy w możliwie najkrótszym czasie i w możliwie największym stopniu mogli wrócić do życia w rodzinie i społeczeństwie. Wtedy to, między innymi także w Gdańsku, powstał Zakład Leczniczo-Wychowawczy dla dzieci po chorobie Heinego-Medina." [*]

"W Polsce w 1957 roku zachorowało na chorobę Heinego-Medina (polio) 2418 osób, w 1995 roku 2 (od tego czasu ani jedna)." [*]

"Mimo wprowadzenia powszechnych szczepień ochronnych przeciwko chorobie Heinego-Medina nadal stwierdza się pojedyncze przypadki zachorowań nie tylko w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ale również i wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej.
W okresie 22 lat najwięcej przypadków zachorowań na polio zarejestrowano w Hiszpanii i Rosji (ponad 700 przypadków), w Rumunii (prawie 560), Holandii (185), Mołdawii (160) oraz Albanii, Francji i Polsce - więcej niż po 90. Od początku lat dziewięćdziesiątych, co kilka lat incydentalnie stwierdza się niekiedy 1 lub 2 przypadki zachorowań w Polsce." [
*]

"W latach sześćdziesiątych chorobę Heinego Medina określano jako H14. Nazwa wzięła się stąd, że wysokiej rangi urzędnik ministerstwa zdrowia odczytał niewyraźnie napisany skrót HM jako H14." ([*] Piotr Janaszek, Głos Wielkopolski 5.02.1997)

"obowiązkowi rejestracji podlega obecnie we Francji 21 chorób, w tym dyfteryt, czyli błonica, polio czyli choroba Heinego-Medina, a od niedawna również choroba Creutzfeldta-Jakoba, czyli gąbczaste zwyrodnienie mózgu." [*]

TVP kilkakrotnie emitowała film [8] ukazujący trwające przez dziesiątki lat zmagania australijskiej pielęgniarki Elizabeth Kenny (1886-1952) z zatwardziałymi autorytetami medycznymi. Siostra Kenny odkryła metodę pobudzania (gorące okłady, "kocowanie") organizmu zaatakowanego przez wirus polio.


Zespół postpolio

"W końcu lat siedemdziesiątych zaczęły się pojawiać doniesienia, że u osób które przebyły porażenną postać polio przed kilkudziesięciu laty, wystąpiły niespodziewane dolegliwości, takie jak nadmierna męczliwość, bóle mięśni i stawów oraz, co było najbardziej niepokojące, ponowne osłabienie siły mięśniowej" [1]

Lauro S. Halstead jest profesorem medycyny. Podczas epidemii polio w 1954r. uległ porażeniu w wieku 18 lat. Przeszedł typową dla wielu pacjentów drogę od wspomagania oddychania przy pomocy "żelaznych płuc", przez wózek inwalidzki, aparaty ortopedyczne, intensywną rehabilitację. Pozostało tylko sparaliżowane ramię. Na pczątku lat 90-tych pojawiło się postępujące osłabienie nóg. Dzisiaj porusza się wyłącznie na wózku elektrycznym. [1]

"Osoby, które przeszły porażenną postać polio, mają przeważnie wykształcenie wyższe niż przeciętne, a odsetek tych, którzy biorą na siebie obowiązki małżeńskie i rodzinne , jest w przybliżeniu taki sam jak wśród ludzi zdrowych. Ponadto liczba pacjentów po polio, którzy są czynni zawodowo, jest ponad czterokrotnie wyższa niż w innych grupach inwalidzkich" [1].

W późniejszym okresie życia, gdy zaczynają odczuwać osłabienie mięśni wywołane zespołem postpolio akceptacja tego faktu jest trudnym problemem. Zawiązały się liczne grupy samopomocy (np. tylko w USA ok. 300 ).

W Polsce świadomość tego problemu jest jeszcze niewielka, co wyraża się chociażby brakiem oficjalnych programów rehabilitacyjnych adresowanych do tej grupy pacjentów. Cytowany tu często artykuł prof. Halsteada [1] jest bodaj pierwszą w Polsce popularną publikacją na ten temat. W USA funkcjonuje kilkadziesiąt wyspecjalizowanych ośrodków rehabilitacyjnych. Nasi południowi sąsiedzi także oferują terapię (Janske Lazne, tel/fax: 0042 439 942 396) dla pacjentów z zespołem postpolio.

Są już jednak pierwsze jaskółki. Stowarzyszenie byłych pacjentów i sympatyków Sanatorium Dziecięcego "Stokrotka" w Goczałkowicach Zdroju za jeden z celów stawia popularyzację problemu późnych skutków niepełnosprawności, m.in. syndroma post polio.

Kto jeszcze?


Publikacje

  1. Lauro S. Halstead: Zespół postpolio. Świat Nauki, Nr 6/98, Wyd. Prószyński i Spółka. Dziękujemy red. nacz. Joannie Zimakowskiej za decyzję udostępnienia tego artykułu w Internecie. U nas także można pobrać lokalną kopię w formacie pdf (kliknij na gwiazdkę): *

  2. Lauro S. Halstead, M.D: "Managing Post-Polio, A Guide to Living Well with Post-Polio Syndrome"

  3. Charlotte Leboeuf: The late effects of Polio. Information For Health Care Providers

  4. Charlotte Leboeuf: A practical approach to the late effects of Polio, The Post Polio Support Group of South Australia (Inc.) and The Neurological Resource Centre of South Australia, 1991, p.39

  5. I.Hausmanowa-Petrusewicz, B.Emeryk-Szajewska, K.Rowińska: Próba stosowania Cronassialu w późnym zespole postpolio, Neurologia i Neurochirurgia Polska 1990 T. 24 (40), Nr 5-6, 286

  6. Post-Polio Syndrome: The Second Time Around. Balance Vol. 3, No 1, summer 1990. Sister Kenny Institute (Minneapolis)

  7. Inne bibliografie: | * | * | * | * | * |

  8. "Sister Kenny" (1946); reż. Dudley Nichols; obsada: Rosalind Russell, Dean Jagger, Alexander Knox, Beulah Bondi, Philip Merivale, Dorothy Peterson; 1 godz 57 min; dystrybucja: Facets Video (*)

Odsyłacze


HOME Opracowanie: Krzysztof Markiewicz (99-04-19). Ostatnia modyfikacja: 01-11-12 17:52