W marcu 1998r. w serwerze IdN1 wykonano następujące modernizacje:

a) rozszerzenie pamięci RAM do 96 MB (dzięki szczodrości IBM Polska)

b) zainstalowano MS EXCHANGE SERVER v.5.0 podarowany przez Microsoft Polska Sp. z o.o.

Dziękujemy.