DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
     Jak co roku wychowankowie z grup wychowawczych wzięli udział w wycieczce rowerowej z okazji Dnia bez Samochodu. Celem wyprawy było propagowanie zdrowego stylu życia, postaw proekologicznych i oczywiście rekreacyjnych. Uczestnicy ścieżkami rowerowymi dotarli na Lubecką Górkę skąd mogli podziwiać panoramę Lublińca. Po krótkim odpoczynku udali się w drogę powrotną do Ośrodka.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć    Renata Kubica, Danuta Witczak, Monika Zaręba,Powrót