Powrót do strony Ośrodka     SPRAWOZDANIE Z AKCJI EKOLOGICZNEJ

"SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2016"

POD PRZEWODNIM HASŁEM "PODAJ DALEJ...DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW"
      Wzorem lat ubiegłych społeczność naszej placówki wzięła czynny udział w w/w akcji ekologicznej. W przeddzień akcji wykonano na szkolnym korytarzu gazetkę pod hasłem "Sprzątanie Świata – Polska 2016"

     Dnia 16 września 2016r. rano odbył się apel informujący o celach akcji i jej przebiegu. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo uczniów podczas sprzątania. Następnie rozdano uczniom worki i rękawice jednorazowego użytku i grupami wyruszono na teren ośrodka i do pobliskiego lasu.


     W lesie przybyłych przywitał leśniczy pan Mirosław Szleper z Nadleśnictwa Lubliniec. Uświadomił zebranym uczniom zagrożenia wynikające z zaśmiecania lasu i konieczność systematycznego sprzątania.

     Przez dwie godziny 92 uczniów pod opieką nauczycieli zebrało 16 dużych worków śmieci.

     Udział w "Sprzątaniu Świata" miał na celu wyrobienie u naszych podopiecznych właściwych proekologicznych postaw i zachowań wobec problemu ochrony najbliższego otoczenia w tym parków i lasów, które są największym skarbcem przyrody w naszym kraju.

Koordynatorzy akcji: A.Brzuska, A. Biela, Z.Kuchareczko

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć