Powrót do strony Ośrodka     ŚWIĘTO DRZEWA      "Święto Drzewa" jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października z przesłaniem "Zasadźmy drzewo dla pokoju".

      Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w SOSW w Lublińcu w ramach obchodów "Święta Drzewa" podjęli różnorodne działania ekologiczne.

      Jednym z elementów tej akcji był udział uczniów w apelu poświęconym przybliżeniu im tematyki dotyczącej korzyści płynących z troski o las. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego musimy dbać o lasy oraz dlaczego drzewa są dla nas ważne. Wychowankowie aktywnie włączyli się w dyskusję do czego człowiek używa drewna oraz co robić , aby korzystać z niego najbardziej świadomie.

      Wykorzystując ogromne zainteresowanie tą tematyką nauczyciele - organizatorzy akcji zaproponowali uczniom konkursy:

      - wykonanie plakatu pt. "Piękno pobliskich lasów",
      - napisanie opowiadania lub wiersza pt. "Las przyjacielem człowieka",
      - zbórkę makulatury.

      Na tę uroczystość zaproszono pracownika Nadleśnictwa w Lublińcu pana Andrzeja Gajdę. Mówił on o procesie rozwoju drzewa od nasionka do okazu dorosłego i pielęgnacji drzewostanu. Rozwinął również temat wichur i zwrócił uwagę na związki pomiędzy drzewami, a zmiany klimatu na naszym terenie. Odpowiedział na szereg pytań zadanych przez dzieci.

      Po spotkaniu w szkole pan leśniczy z uczniami o opiekunami udali się na plac szkolny, aby posadzić sadzonki 15 grabów, które zafundowało Nadleśnictwo w Lublińcu. Sadząc drzewka, uświadomiliśmy naszym uczniom, że pokój na ziemi zależy także od tego, czy będziemy w stanie zachować środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.


Opracowanie: A. Biela