KURIER IdN1 Kurier Nr 12 (101),   28 czerwca 2005 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
W 2005 roku Kurier IdN1 jest dotowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Poniżej drukujemy list od Pana Mariana Leszczyńskiego - Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON, który został nadesłany do redakcji Kuriera IdN1:

 

 

Sz. Pani Krystyna Karwicka - Rychlewicz
Redaktor Naczelna Kuriera IdN1

Szanowna Pani Redaktor

W związku z ukazaniem się setnego numeru Kuriera IdN1 składam na Pani ręce serdeczne gratulacje.

Z tego co wiem, Kurier jest jedyną tego typu gazetą w Polsce, a z przeprowadzonych sondaży ankietowych i innych sygnałów wynika, że cieszy się on popularnością i uznaniem w środowisku oraz pełni znaczącą funkcję informacyjną, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Doceniając w pełni zaangażowanie Pani a także innych osób współtworzących Kurier, raz jeszcze gratuluję dotychczasowych dokonań.
Życzę Pani, współpracownikom, korespondentom dalszych osiągnięć w działalności na rzecz aktywizowania i informowania osób niepełnosprawnych. Jednocześnie życzę wszystkim Państwu i wszystkim czytelnikom Kuriera - pomyślności w życiu osobistym.

  Z wyrazami szacunku
 

 

Zastępca Prezesa Zarządu PFRON
Marian Leszczyński

Najserdeczniej dziękuję Panu Prezesowi w imieniu wszystkich Współpracowników Kuriera IdN1 i własnym za serdeczne słowa i wsparcie - Krystyna Karwicka-Rychlewicz.

===================================================================

AKTUALNOŚCI

Nowe technologie - nowe możliwości

W dniach 13-14. lipca br. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza wszystkich chętnych na konferencję pt. "Nowe technologie i metody w edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych". Jej tematem są zagadnienia związane z sytuacją osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy oraz rolą nowych technologii w ich aktywizacji zawodowej. FPMiINR jest organizacją mającą bogate doświadczenie związane z pomocą osobom niepełnosprawnym w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu do niej oraz roli nowych technologii we wspomaganiu osób niepełnosprawnych w znajdowaniu pracy na wolnym rynku. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja będzie krokiem w kierunku zdefiniowania problemów środowiska osób niepełnosprawnych w Polsce, zaś wnioski jakie z niej wypłyną będą użyteczne w dalszej działalności Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Szczególnie dużą nadzieję pokładają w dyskusji osób niepełnosprawnych, które przedstawiając swój punkt widzenia przyczynią się do rozwoju metod i technik pomocy środowisku. Konferencja rozpocznie się 13 lipca o godz. 10.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w sali nr 316 w Warszawie, ul. Dobra 56/66. Będzie kontynuowana dnia 14 lipca od godz. 11.00. Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o kontakt z p. Aleksandrą Michalak, tel. (22) 696-47-27-11, mogą też pisać na adres: amichalak@idn.org.pl.

(inf. wł. - MPr)

"Lustracja" niewidomych!

Do Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych dzwonią członkowie organizacji skarżąc się, iż urzędy skarbowe sprawdzają ich czy rzeczywiście płacą za pomoc swoim opiekunom-przewodnikom. Ociemniali mają prawo odliczyć od dochodu do 2 200 zł na ten cel. Urzędy skarbowe żądają, by wykazali czy faktycznie, komu i ile płacą. Dowodem powinny być kwoty uwzględnione w zeznaniach podatkowych opiekunów. Jeśli nie wykazał on tej kwoty w swoim zeznaniu podatkowym - poniesie karę, natomiast jeśli ociemniały, który odliczył 2 200 zł nie poda danych przewodnika - ulga zostanie mu odebrana. Tymczasem większość ociemniałych nie płaci swoim przewodnikom, którymi są często bliscy krewni lub życzliwi sąsiedzi, ale rewanżuje się im np. prezentami, co jest mniej krępujące dla pomagających. - Oznacza to, że ociemniały ponosi wydatki, ale przewodnik nie osiąga dochodu - mówi prezes ZGPZN- Anna Woźniak-Szymańska. Dotychczas urzędy skarbowe nie domagały się żadnych dowodów świadczących o opłacaniu przewodników. Czy po "zlustrowaniu" ok. 80 tys. osób niewidomych przyjdzie kolej na "lustrację" tych wszystkich osób niepełnosprawnych, które korzystają z odpisów na konieczne przejazdy własnym lub należącym do rodziny samochodem, bądź odliczają sobie określone kwoty na rehabilitację i opiekę, bez obowiązku spisywania kilometrów czy też zawierania oficjalnych umów z ewentualnymi opiekunami i brania potwierdzeń, że byli na rehabilitacji? Wiemy jedno: z całą pewnością kontrolowanie uczciwości osób niepełnosprawnych jest łatwiejsze dla urzędników skarbowych, niż ściganie nieźle prosperującej "szarej strefy" w naszej gospodarce!

(na podst. Życia Warszawy z 15.06.2005 - KKR )

Dobre praktyki

W dniu 30 czerwca 2005 w Warszawie rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepsze przedsięwzięcia z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zrealizowane przez organizacje pozarządowe w ramach projektu PFRON "Dobre Praktyki", zorganizowany w ramach Działania 1.4 SPO RZL. W konkursie mogły brać udział wszystkie organizacje pozarządowe, które zrealizowały działania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone w trakcie uroczystej konferencji. Przedstawicielom organizacji pozarządowych, których przedsięwzięcia uznane będą za najlepsze, zostaną wręczone statuetki. Dziesięć najlepszych przedsięwzięć zostanie rozpowszechnionych w formie publikacji wśród instytucji oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele czterech organizacji, których przedsięwzięcia wybrane zostaną przez uczestników konferencji spośród dziesięciu nagrodzonych, zaprezentują swoje programy w cyklu trzynastu ogólnopolskich seminariów.

(inf. wł - KKR)

Ruszył OnetSkype!

Internauci otrzymali na początku lata od portalu Onet.pl nie lada prezent: polską wersję popularnego komunikatora Skype. Program, który rozpoczął dwa lata temu erę taniego telefonowania przez Internet, wkracza teraz do Polski oferując przystępne formy płatności, obsługę lokalnych numerów i polskojęzyczną pomoc techniczną. Skype traktuje polski rynek ze szczególną powagą. Rozpoczęcie współpracy z Onet.pl jako pierwszym portalem w Europie tylko to potwierdza. Powodów tego zainteresowania jest kilka. Aż 7 proc. z 43 mln użytkowników programu to Polacy. Wiele z tych osób używało dotychczas Skype'a do bezpłatnej komunikacji między różnymi komputerami, ale ze względu na konieczność płacenia kartą kredytową (lub odpowiednią e-kartą) nie mogli oni zazwyczaj skorzystać z największej zalety Skype'a: tanich rozmów telefonicznych. Teraz dzięki udziałowi Onet.pl wachlarz możliwości poszerza się o wszystkie metody płatności dostępne w portalu. OnetSkype wprowadza kilka nowych usług przygotowanych specjalnie z myślą o potrzebach polskich internautów. Pierwsza ważna nowość to funkcja OnetSkypeIn dająca możliwość wykupienia polskiego numeru telefonicznego połączonego z kontem w programie Skype. Dla właściciela przypisanego numeru główną zaletą OnetSkypeIn jest pełna mobilność: może on odbierać połączenia z dowolnego miejsca w Polsce lub na świecie. Z kolei dla osób łączących się z tym numerem oznacza to stały wydatek równy kosztom połączenia lokalnego. Obecnie w ofercie OnetSkypeIn dostępna jest jedynie warszawska strefa numeracyjna, lecz jak przekonują przedstawiciele Onet.pl, wprowadzenie nowych regionów to jedynie kwestia czasu. Koszt tej usługi kształtuje się na poziomie 30 euro za rok. Już niedługo z myślą o firmach zostanie także wprowadzona możliwość wystawiania faktur VAT za wykupiony abonament. Kolejna usługa to poczta głosowa OnetSkypeVoicemail. Pozwala ona na nagrywanie wiadomości głosowych w przypadku nieodebranych połączeń. Cena za aktywację OnetSkype Voicemail wynosi 70 zł za rok, przy czym dla użytkowników korzystających z opcji OnetSkypeIn jest bezpłatna. Dopełnieniem całej oferty ma być polskojęzyczne biuro obsługi klienta. Kontakt z konsultantami będzie możliwy m.in. za pośrednictwem komunikatora Skype. OnetSkype zaprezentowany został jako komunikator służący w 99 proc. do rozmów głosowych. O zachęcaniu Polaków do rozmów nie tylko tekstowych świadczą także plany sprzedaży za pośrednictwem Internetu, i prawdopodobnie jednej z dużych sieci handlowych, wszelkiej maści zestawów słuchawek z mikrofonem, bezprzewodowych telefonów na USB czy Bluetooth dedykowanych do OnetSkype. D zięki popularności portalu Onet.pl sukces nowej edycji programu jest prawie pewny. Oznacza to powstanie poważnego konkurenta dla tradycyjnych operatorów telefonicznych. Przypomnijmy: rozmowy w Skype między zarejestrowanymi użytkownikami są bezpłatne, płaci się natomiast za połączenia na numery telefoniczne.

(na podst. Dziennika Internautów z 24.06.2005 r. - RSz)

AKTUALNOŚCI LOKALNE

Konsultacje przez Internet

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, że w filiach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach uruchomione zostały konta e-mailowe służące do prowadzania konsultacji zawodowych przez Internet. Oto te adresy: konsultacje.ciechanow@wup.mazowsze.pl; konsultacje.ostroleka@wup.mazowsze.pl; konsultacje.plock@wup.mazowsze.pl; konsultacje.radom@wup.mazowsze.pl; konsultacje.siedlce@wup.mazowsze.pl. Konsultacje prowadzone będą przez doradców zawodowych z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działających w strukturze filii. Do korzystania z poradnictwa przez Internet WUP zachęca osoby, które: mają przed sobą wybór zawodu, zastanawiają się nad możliwością przekwalifikowania się, rozpoczynają poszukiwanie pracy, obawiają się rozmów kwalifikacyjnych, poszukują pracy bezskutecznie, poszukują różnego typu informacji z obszaru pracy i edukacji.

(na podst. http://www.niepelnosprawni.info z 14.06.2005)

Poszukiwane praktyki dla asystentów osób niepełnosprawnych

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza do współpracy z Warszawskim Centrum Osobistego Asystenta i pomocy przy organizacji praktyk specjalistycznych w organizacjach zrzeszających osoby niepełnosprawne ruchowo. PTSR powołało w ramach programu realizowanego przy wsparciu ze strony Urzędu Miasta st. Warszawy pierwsze w Polsce Centrum Osobistego Asystenta (WCOA). Celem jest zapewnienie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym ruchowo, zamieszkałym na terenie miasta Warszawy - zgodnie z koncepcją zawartą w Zasadzie 4 Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych ONZ. Program WCOA zakłada przeszkolenie przyszłych asystentów podczas tygodniowego kursu teoretycznego, a następnie odbycie praktyk w organizacjach zrzeszających osoby niepełnosprawne ruchowo. W trakcie 40 godzinnego szkolenia kursanci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu: wiedzy o ON, psychologii, pomocy przedlekarskiej, etyki zawodowej, rehabilitacji ruchowej, a także pielęgnacji i prawa. Po zdobyciu tej podstawowej wiedzy teoretycznej osoby te odbędą praktyki w organizacjach przepracowując bezpłatnie 120 godzin w ciągu 2 miesięcy (lipca - sierpnia). Celem praktyk jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu niepełnosprawności ruchowej typowej dla osób zrzeszonych w danej organizacji. PTSR zwraca się do warszawskich organizacji pozarządowych z prośbą o pomoc przy organizacji praktyk dla przyszłych asystentów osobistych osób niepełnosprawnych ruchowo. Organizacje mogą dowolnie pokierować praktykantami; skierować ich bezpośrednio do chorych, którzy spotykając się z nimi będą im opowiadać o swojej chorobie i udzielać praktycznych wskazówek lub poprzedzić bezpośrednie skierowanie do chorych ogólnym spotkaniem wprowadzającym, dotyczącym danego schorzenia czy niepełnosprawności. Organizatorzy mają nadzieję, że w ramach działania WCOA w drugiej połowie roku z usług osobistego asystenta będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne ruchowo zrzeszone także w tych organizacjach, które nawiążą współpracę z PTSR. Odpowiedzi na pytania udziela Anna Gryżewska, tel. 856-76-66.

(na podst. inf. z PTSR - KKR)

Rzeszowskie ułatwienia dla niepełnosprawnych

Pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nauczyli się języka migowego, aby bez pomocy tłumaczy móc obsługiwać osoby głuche i niedosłyszące. Egzamin z języka migowego zdało12 pracowników PUW. W kursie uczestniczyli pracownicy Biura Obsługi Klienta, sekretariatów oraz komórek urzędu, które mają bezpośredni kontakt z klientem. To nie jedyne ułatwienia dla niepełnosprawnych. Strona internetowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ( www.uw.rzeszow.pl ) została wzbogacona o "mówiącą" przeglądarkę Inteligent Web Reader. Rozwiązanie to umożliwia odczytywanie strony internetowej, a także powiększenie czcionki zamieszczonego na stronie tekstu, dzięki czemu mogą z niej korzystać nie tylko osoby niewidome, ale także starsze i słabo widzące. Poruszanie się po udźwiękowionej stronie nie jest skomplikowane i odbywa się poprzez skróty klawiszowe. Program daje się szybko zainstalować, a obsługi przeglądarki można nauczyć się w ciągu kilkunastu minut. PUW jest pierwszym urzędem wojewódzkim i jednym z nielicznych urzędów administracji publicznej w Polsce, który zastosował to rozwiązanie.

(na podst. Gazeta.pl/rzeszow z dnia 13.06.05 - WU)

Partnerska gmina

Podwarszawska gmina Lesznowola przystąpiła do Partnerstwa na rzecz Rozwoju "Partnerstwo dla Rain Mana - Rain Man dla Partnerstwa" (nazwa pochodzi od tytułu amerykańskiego filmu, którego bohaterem jest mężczyzna cierpiący na autyzm). Projekt ma na celu stworzenie i popularyzację modelu zatrudnienia osób z autyzmem w ramach przedsiębiorstwa społecznego, zintegrowanego ze społecznością lokalną. Działania realizowane są przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Planowana jest budowa ośrodka "Dom i praca" przeznaczonego dla dorosłych osób z autyzmem. Liderem projektu jest Fundacja SYNAPSIS, a gmina Lesznowola reprezentuje sektor publiczny.

(na podst. "Kuriera Południowego" nr 22/2005 - MR)

Toruń bardziej przyjazny

Nowe inwestycje wydziału środowiska i zieleni na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu mają służyć wygodzie odwiedzających go i uczynić miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym. Pierwszy ukłon urzędnicy wykonali w kierunku rowerzystów, osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz rodziców z maluchami w spacerówkach. Powstaje dla nich zjazd umożliwiający dogodne dostanie się z chodnika biegnącego wzdłuż murów staromiejskich na taras spacerowy tuż nad Wisłą. Zakończono też remont schodów prowadzących od Bramy Klasztornej w kierunku pomnika kotwicy nad Wisłą. Oprócz dogodnego zjazdu dla wózków, zamontowano barierki, by korzystającym z niego było wygodniej i czuli się bezpiecznie.

(na podst. Gazeta.pl   Toruń  z dnia 14.06.2005 - TB)

Będzie hala sportowa

14 czerwca Gmina Miejska Ciechanów zawarła umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokończenia budowy hali sportowej przy ul. 17 Stycznia. Marszałek przekaże miastu na ten cel 300 tys. zł. Miejmy nadzieję, że z jej urządzeń będą mogli korzystać niepełnosprawni.

(inf. wł. LK)

PRAWO

Nowe nadzieje na podpis elektroniczny

Opracowana przez Ministerstwo Gospodarki propozycja nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym w zasadzie uwzględnia wszystkie zgłaszane postulaty i zastrzeżenia, a zwłaszcza: dopasowanie zapisów polskiej ustawy do zgodności z przepisami unijnymi;   uproszczenie procedur uzyskiwania certyfikatu zmniejszające koszty; doprecyzowanie niektórych definicji. Nowym istotnym elementem projektu nowelizacji ustawy jest wprowadzenie podpisu zaawansowanego. Może on być przypisany do określonego podmiotu zamiast do osoby fizycznej, co pozwala automatyzować masowe wystawianie dokumentów elektronicznych (e-faktur, e-decyzji itp.), sprzyjając ograniczeniu kosztów. Upowszechnienie bezpiecznego podpisu elektronicznego było dotychczas ograniczone brakiem potrzeb jego stosowania. W administracji opóźniły się prace nad systemami obsługi ludności oraz firm, gdzie konieczne byłoby wykorzystanie takiego podpisu. Przepisy przewidujące stosowanie bezpiecznego podpisu do podpisywania deklaracji ZUS wejdą w życie. W tym okresie powinien zostać uruchomiony system e-podatki, zaś urzędy administracji publicznej winny przygotować systemy informatyczne pozwalające na przyjmowanie dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem.

(na podst. inf. z PIIT - KKR)

BEZ BARIER

Dobre doświadczenia

Roman Sroczyński, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w rozmowie z "Trybuną" na temat tego, co przyniósł osobom niepełnosprawnym nasz pierwszy rok w UE. powiedział : - Również dla niepełnosprawnych był to dobry rok, choć bezpośrednie korzyści płynące z członkostwa w UE odczujemy także w terminie późniejszym. Wiele się zmieniło w legislacji, polskie rozwiązania przybliżyły się do standardów obowiązujących w UE. Na przykład PFRON dopłaca pracodawcy do każdego zatrudnionego niepełnosprawnego od 400 do tysiąca złotych miesięczne - zależne od stopnia niepełnosprawności. Pozytywne zmiany widzę także w zakresie przełamywania pewnych stereotypów i dyskryminujących praktyk. Jeszcze do niedawna pewnym nietaktem było w warunkach panującego bezrobocia domagać się zatrudnienia dla niepełnosprawnych. Postęp świadomościowy to z całą pewnością dorobek wiążący się z przystosowaniem Polski do standardów UE. Trzecia płaszczyzna, gdzie można szukać korzyści, choć może dziś jeszcze niewielkich, to Europejski Fundusz Społeczny, z którego otrzymaliśmy środki na kilka działań, w tym na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Fundusz odgrywa kluczową rolę przy rozpatrywaniu projektów, które różne organizacje i instytucje chcą realizować na rzecz tego środowiska... Ogłoszony już został trzeci konkurs. Na razie szczerze trzeba powiedzieć, że wykorzystane środków z Działania 1.4 jest niewielkie. Ale udział wniosków dobrze wypełnionych zwiększa się z konkursu na konkurs. Kolejną sferą, gdzie można szukać korzyści dla niepełnosprawnych, jest to, że szybciej rozwija się polska gospodarka. A wyższy PKB w dużej mierze decyduje o przychodach funduszu. W 2004 r. w stosunku do 2003 r wzrosty o­ne z ok. 1,5 mld zł do 2 mld zł.
W odpowiedzi na pytanie na ile fundusze z UE i realizowane programy pomogą im w poprawie życiowej sytuacji - stwierdził : Pouczające są tu doświadczenia Irlandii, która bardzo efektywne wykorzystała fundusze unijne. Efekty nie powstaną z dna na dzień jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ale w dłuższej perspektywie - z całą pewnością. Polscy niepełnosprawni cechują się niskim wskaźnikiem aktywizacji zawodowej. Niewiele osób pracuje i chce pracować. Wielu nie wierzy, że ich na to stać. Najważniejsze to przełamać stare myślenie - niech mi dadzą rentę. W krajach UE wskaźnik aktywności zawodowej sięga 50 proc., u nas - poniżej 20 proc. Polska w krótkim czasie musi dogonić pozostałe kraje UE. Europejski Fundusz Społeczny i Działanie 1.4 są ukierunkowane na kształtowane postaw pro zatrudnieniowych i szkolenia niepełnosprawnych. Z roku na rok coraz więcej niepełnosprawnych będzie utrzymywać się z własnej pracy. Chcielibyśmy, aby w najbliższych latach wskaźnik ich aktywności zawodowej osiągnął 140 proc.
Prezes Sroczyński powiedział też, że Fundusz korzysta z doświadczeń innych państw: - Włosi przy zatrudnianiu osób z dużym upośledzeniem stosują formę spółdzielni z dopuszczalną formą pomocy państwa. Cieszę się, że Sejm rozpatruje projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Mógłby to być ratunek dla upadających spółdzielni inwalidów. Nie ma jednolitych rozwiązań w UE. Każdy kraj ma swoje przepisy. Europa zmierza do tego, aby nieć pewne wspólne standardy i nie dyskryminować niepełnosprawnych, ale każdy robi to po swojemu... Dofinansowywanie do zatrudnienia dla przedsiębiorców jest ukierunkowane na to, aby wyjść poza sektor zakładów pracy chronionej, wchodzić na otwarty rynek pracy. Są pierwsze oznaki wzrastającego zainteresowania pracodawców zatrudnianiem inwalidów. Przygotowywane kampanie informacyjne powinny przyspieszyć ten proces.

(na podst.Trybuny z 16.05.05-BP)

Marzenie spełnione podwójnie

Dwie dziewczynki chore na mukowiscydozę, Kasia i Justyna, które zaprzyjaźniły się w szpitalu, poleciały samolotem od Szwajcarii i pływały z delfinami w delfinarium. W drodze powrotnej zwiedzały Warszawę. Było to możliwe dzięki Fundacji Dziecięca Fantazja, która spełnia marzenia ciężko chorych dzieci.

(na podst. "Metra" z dn. 6.06.2005 - MR)

Ogród spełniał marzenia

Warszawskie ZOO po raz pierwszy zorganizowało Wieczór Marzeń - specjalną imprezę dla niepełnosprawnych dzieci. 3 czerwca blisko setka niesprawnych dzieci nosiła na piersiach plakietki z napisem "VIP", a pracownicy zoo spełniali ich życzenia. Dzieci mogły dotknąć węża pytona oraz blisko zapoznać się z innymi mieszkańcami ogrodu. Takie imprezy - jak już pisaliśmy w 11 nr Kuriera - odbywają się od kilku lat w wielu ogrodach na świecie, w pierwszy piątek czerwca. Idea narodziła się dziesięć lat temu w Holandii. Wieczór Marzeń zorganizowano wtedy zoo w Rotterdamie, w kolejnych latach podchwyciły to inne kraje. Od tego roku czerwcowe Wieczory Marzeń będą się odbywać również w warszawskim zoo.

(na podst. "Gazety Wyborczej" z dn. 3-4.06.2005 - MR)

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Czat Biura Karier

W dniu 23 czerwca 2005 r. odbył się czat zorganizowany przez Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych, działające przy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Jego tematem były uprawnienia i obowiązki pracodawców wobec niepełnosprawnych. Na pytania odpowiadała p. Małgorzata Piwowarska - specjalista ds. personalnych w Fundacji TUS. Podczas tego dwugodzinnego spotkania ok. 20 internautów zadawało pytania z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zwłaszcza uprawnień i obowiązków pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz uprawnień pracowników niepełnosprawnych. Na stronach internetowych www.biurokarier.idn.org.pl znajduje się relacja z czatu.

(inf. wł - MP)

Zjazd ludzi niskiego wzrostu

Wymiana doświadczeń związanych z chorobą, ale i świetna zabawa - to cele zjazdu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu. Średnia wzrostu gości ledwo przekraczała metr. Do ośrodka Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim przyjechało 30 osób z całej Polski. W weekend odbył się tu dziesiąty, jubileuszowy zjazd, ale okazał się inny niż wszystkie. - Po raz pierwszy spotkaliśmy się w plenerze na całe dwa dni. - Na poprzednich zjazdach bywało smutno, wszyscy narzekali na chorobę. Teraz to się zmieniło i świetnie się bawiliśmy - mówi Włodzimierz Końko, wiceprezes stowarzyszenia. Sobotnia impreza trwała do późnej nocy. - Ludzie zamykają się w domach, jeśli pracują, to tylko w zakładach pracy chronionej. Takie zjazdy mają służyć temu, żeby oswajać innych z naszym widokiem. Chcielibyśmy być traktowani normalnie, bo ciągle na ulicy wzbudzamy sensację - tłumaczy Łukasz Dryjeński, który przez cztery lata mieszkał w Stanach Zjednoczonych. - Tam ludzie niskiego wzrostu żyją normalnie w społeczeństwie. Są lekarzami, prawnikami, mają swoje firmy. Ale tam na zjeździe takim jak nasz pojawiło się dwa tysiące osób - dodaje.

(na podst. Gazeta.pl   Warszawa z 13.06.2005 - TB)

I Festiwal Małych Form Artystycznych Młodzieży Niepełnosprawnej w Łodzi

Festiwal zorganizowali wychowawcy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Siedleckiej w Łodzi. - To impreza integracyjna dla dzieci niesłyszących i dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym - mówi Agnieszka Wawrzyniak, jedna z organizatorek. - Dlatego zaprosiliśmy uczniów różnych łódzkich szkół, żeby lepiej się poznali i zaprzyjaźnili.
Podczas Festiwalu dzieci śpiewały, tańczyły i prezentowały przygotowane przez siebie przedstawienia. Była również pantomima, pokaz aerobiku i występy zespołów muzycznych. Znudzeni oklaskiwaniem kolegów uczniowie mogli uciec na boisko i tam wziąć udział w toczących się równolegle zawodach sportowych. Dla nich przygotowano rozgrywki piłkarskie, konkurs w przeciąganiu liny i siłowaniu się na rękę. - Jest super - chwaliła imprezę dziewczynka z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5. A najbardziej podoba mi się to, że jest nas tak dużo i wszyscy razem się bawią.

(na podst. Gazeta.pl   Łódź    z 09.06.2005 - TB)

EDUKACJA

Dyplom zdobyty w sieci

W czerwcu 50 absolwentów podyplomowych studiów internetowych na zaocznym Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego odebrało swoje dyplomy. Na UW można też kończyć podyplomowe e- studia w zakresie europeistyki. Rektor UW - prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow zapowiada wykorzystanie Internetu także na studiach dziennych do uczenia ok. 20 przedmiotów dodatkowych.

(na podst. Gazety Wyborczej z 20.06.2005 - KKR)

SPORT I TURYSTYKA

VI Mławska Olimpiada Niepełnosprawnych

Około 200 zawodników wzięło udział w VI Mławskiej Olimpiadzie Niepełnosprawnych, zorganizowanej przez Miejscowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka oraz Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej. Honorowy patronat nad zawodami, które miały uroczystą oprawę, sprawował Biskup płocki - Stanisław Wielgus. Niepełnosprawni sportowcy uczestniczyli najpierw we Mszy Świętej odprawionej w kaplicy parafii Świętej Rodziny. Następnie prowadzeni przez orkiestrę dętą - przeszli na stadion miejski, gdzie podniesiono flagę państwową na maszt i zapalono znicz olimpijski. Startowały reprezentacje szkół specjalnych i środowiskowych domów samopomocy w Ciechanowie, Gołotczyżnie, Jońcu, Płońsku, Pułtusku, Mławie i Żurominie. Rozegrano 19 konkurencji lekkoatletycznych i przeprowadzono trening motoryczny. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy i medale, każda placówka otrzymała pamiątkowy puchar.

(inf. wł. - LK)

Charytatywny mecz

Dwaj przyjaciele ze wspólnej gry w Juventusie Turyn - Zbigniew Boniek i Michael Platini - po latach znów spotkali się boisku. Tym razem, 11 czerwca ,stanęli naprzeciw siebie w meczu charytatywnym Polska - Francja. Dawne gwiazdy piłkarskie zagrały na stadionie Legii Warszawa, a dochód ze spotkania zostanie przekazany na leczenie dzieci chorych na dystrofię mięśniową.

(na podst. Gazeta.pl z dn. 12.06.2005 - MR)

Rowerzyści na start!

13 sierpnia 2005 odbędzie się III Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława Kądzieli po Ziemi Usteckiej. Zbiórka uczestników o godz. 10.00 pod Starostwem Powiatowym przy ul. Szarych Szeregów w Słupsku, stąd przejazd na cmentarz komunalny i złożenie kwiatów na grobie patrona rajdu Stanisława Kądzieli, zmarłego nagle dwa lata temu starosty słupskiego, przyjaciela domów pomocy społecznej w powiecie słupskim.Około 50-kilometrowa trasa rajdu Słupsk - Lubuczewo (DPS dla starszych osób, w tym z upośledzeniem umysłowym) - Machowino (DPS dla dorosłych mężczyzn z upośledzeniem umysłowym) - Machowinko (DPS dla dzieci, młodzieży i dorosłych upośledzonych intelektualnie) - Poddąbie, prowadzić będzie szlakami rowerowymi, w tym na odcinku między miejscowościami Machowinko i Poddąbie szosą, ale tu o bezpieczeństwo uczestników zatroszczy się policja. Zakończenie rajdu przy stacyjce w Poddąbiu przewidziane jest ognisko i zabawa. Na uczestników rajdu czekają atrakcyjne posiłki i, chyba największa atrakcja, przemarsz z rowerami przez Machowinko z Orkiestrą Marynarki Wojennej z Ustki. Orkiestra zagra także w Poddąbiu. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne, uczestnicy rajdu zostaną ubezpieczeni od nieszczęśliwego wypadku przez organizatorów: dyrekcje DPS w Lubuczewie, Machowinie i Machowinku (będą też liczni sponsorzy przedsięwzięcia). Na całej trasie rowerzystom będzie towarzyszyć ratownictwo medyczne. Ci, którzy nie mają roweru można wypożyczyć, np. przy ul. Mickiewicza 21 w Ustce, tel. (0-59) 814 62 36 (cena 15 zł za cały dzień). Zainteresowani rajdem mogą porozumieć się z organizatorami: Marek Król, tel. (0-59) 814 15 20 lub 814 15 84; Klub Turystyki Rowerowej "Bezkres" w Ustce, biuro w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Grunwaldzkiej czynne: poniedziałek, środa, piątek od godz. 10 do 12, tel. kom. 601 537 475; Anna Kaczmarkiewicz, (0-59) 846 12 92, Machowino 52, 76-270 Ustka.

(in. wł - KKR)

Lato z pomysłem

Gospodarstw agroturystycznych jest w Polsce ponad 14,5 tys., na Warmii i Mazurach - ok. 2,5 tys. Niewiele z nich jest przystosowanych do przyjmowania osób niepełnosprawnych. Tym bardziej na pochwałę zasługuje inicjatywa dwudziestoletnich sióstr, które przystosowały gospodarstwo agroturystyczne rodziców do potrzeb osób na wózkach. Siostry Steckie niedawno skończyły studia, Agnieszka - ochronę środowiska, a Joanna fizjoterapię. Zastanawiały się, co dalej. - Od lat miałam kontakt z niepełnosprawnymi, czułam, że można połączyć dwie sprawy: problemy niepełnosprawnych i agroturystykę - opowiada Joanna. Pomógł znajomy ze Śląska, który porusza się na wózku i do wyboru w czasie wakacji miał drogie hotele przystosowane dla niepełnosprawnych albo sanatorium. A jemu nie chodziło o rehabilitację, ale o normalny wypoczynek. W dodatku, choć jeździ na wózku, trenuje rugby. Opowiedział o kłopocie siostrom, zaś one postanowiły przystosować do potrzeb osób niepełnosprawnych jeden z pokoi w gospodarstwie agroturystycznym rodziców w mazurskiej wsi Szklarnia. - Zaczęłyśmy chodzić po urzędach, by zdobyć pieniądze, ale okazało się, że pieniądze, np. z PFRON, mogą dostać instytucje, a nie prywatne osoby - wspomina Joanna. Nie poddały się, wystartowały w telewizyjnym konkursie "Złoty interes" i zdobyły nagrodę - 10 tys. zł. W styczniu br. zaczęły prace: dobudowały podjazd do domu, zlikwidowały progi w mieszkaniu, wymieniły niektóre drzwi na przesuwane (wtedy łatwiej wjechać wózkiem), z łazienki usunęły brodzik i zamontowały poręcze. Teraz wszystko jest gotowe na przyjęcie gości. Chętnych będą szukać przez Internet. W lipcu chce przyjechać do nich wspomniany już znajomy ze Śląska, który obiecuje, że będzie zachęcał innych. A siostry mają dalsze plany. Chcą przerobić stodołę na gabinet odnowy biologicznej i rehabilitacji. Gospodarstwo Steckich jest pierwszym przystosowanym do potrzeb niepełnosprawnych na Warmii i Mazurach. W przyszłym roku parter domku gospodarczego chce przystosować Mariola Platte z Gierzwałdu - szefowa Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego. Mówi, że na sto zrzeszonych w nim gospodarstw trzy od biedy mogą przyjąć niepełnosprawnych; żadne nie ma łazienki przystosowanej do jeżdżących na wózkach. Jest tak źle, bo adaptacja jest droga; podstawowa kosztuje 8-10 tys. zł. Dodatkowe informacje o gospodarstwie agroturystycznym Steckich pod numerem na stronie internetowej http://www.maja.vdns.pl.

(na podst. Gazeta.pl   Olsztyn   z dnia 15.06.2005 - TB)

W CIENIU WIELKICH AFER...

Okradli niepełnosprawnych!

Działacze Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej wzięli dwa razy pieniądze na organizację obozów dla niepełnosprawnych: od PFRON, a potem wyłudzili je drugi raz - od dwustu inwalidów wyłudzili po 720 zł, czyli 144 tys. zł. Nie mieli do tego prawa, bo dostali 140 tys. zł dotacji na warsztaty dla niepełnosprawnych od PFRON. Noga im się powinęła, bo do akcji wkroczyła NIK. - Żaden inwalida nie wpłacił ani złotówki - zapewniał "Super Express, który zajął się tą sprawą - przewodniczący ZSMP, poseł SLD, Bogusław Wontor. Był bałagan w dokumentach, ale przestępstwa nie było - stwierdził. Gazeta namówiła posła, by zadzwonił do inwalidów, uczestników obozu w Przełazach (woj. lubuskie) i zapytał ich, czy płacili. Zapytani potwierdzili informację o opłacie na obóz. Zarząd PFRON podjął uchwałę o skierowaniu sprawy do prokuratury - poinformował wiceprezes - Marian Leszczyński. ZSMP nie chce oddać pieniędzy; zdaniem Waldemara Rakowskiego, sekretarza generalnego organizacji, żądanie zwrotu pieniędzy wydaje się bezzasadne. Elżbieta Szarek, prokurator rejonowy z warszawskiej Woli przekazała sprawę policji w celu wszczęcia śledztwa.

(na podst. Super Expressu z 25.06.2005 r. - RSz)

Pracownicy PFRON bez winy

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu uniewinnił troje pracowników PFRON, którzy zostali oskarże­ni o popełnienie przestęp­stwa z art. 231 kodeksu karnego, czyli niedopełnienie obowiązków służbowych. Ta sprawa jest powiązana z opisywaną przez nas wielo­krotnie aferą dotyczącą m. in. przejęcia spółdzielni inwali­dów przez właściciela firmy "Igell". W trakcie postę­powania przygotowawczego Prokuratura Okręgowa wyłą­czyła do osobnego rozpozna­nia okoliczności przyznania mu pomocy finansowej w ra­mach programu "Szansa". Zdaniem prokuratora, pra­cownicy PFRON w Krakowie i Warszawie, mając informa­cje o nierzetelności i niewiarygodności B.J., nie zapobie­gli przekazaniu mu w ramach refundacji ponad 820 tys . zł z przyznanych przez PFRON 3,8 mln zł. Mieli też przyczynić się do umo­rzenia przedsiębiorcy ok. 500 tys. zł z tytułu wcze­śniejszych dotacji wypłaco­nych przez PFRON "Limanowiance". Po trwającym kilka miesię­cy procesie Sąd Rejonowy w Nowym Sączu uniewinnił J.B. i T.M. z krakowskiego oddziału PFRON i E.S. z cen­trali w Warszawie. Sędzia powiedział, że z zebranych w toku postępo­wania dowodów wynika, iż urzędnicy Funduszu nie po­pełnili zarzucanych im czy­nów. W ustnym uzasadnieniu punkt po punkcie zbijał argu­menty zawarte w akcie oskar­żenia. Podkreślił m, in., że wspomniane osoby nie miały wpływu na zakwalifikowania B. J. do programu "Szansa" i przyznanie mu znacznych środków finansowych. O tym zdecydował Zarząd PFRON. Dodał też, że ponieważ pod­pisana z przedsiębiorcą umo­wa zawierała właściwe praw­ne i finansowe zabezpiecze­nia, wszystkie wypłacone fundusze zostały odzyskane. PFRON nie poniósł żadnych strat, podobnie jak spółdziel­nia "Limanowianka". Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator zapowiedział, że złoży apelację.

(na podst. Dziennika Polskiego z 23.06.2005 r. - RSz)

ZDROWIE, MEDYCYNA, NAUKA

Transmisja operacji zaćmy

Transmisję na żywo z nowatorskiej operacji zaćmy w warszawskiej klinice okulistycznej przy ul. Sierakowskiego mogli obejrzeć w piątek 17 czerwca (w godz. 10 -13.30) widzowie kanału tematycznego Polsat Zdrowie i Uroda oraz internauci portalu Interia.pl. Pokazano bezkrwawy zabieg, którego efektem jest natychmiastowa poprawa wzroku u niemal niewidomych osób.

(na podst. "Życia Warszawy" z 17.06.2005 - MR)

Alergia - choroba cywilizacji

Alergia jest chorobą tak częstą, że zaliczono ją do plag XXI wieku! Eksperci twierdzą, że za kilkanaście lat ponad połowa mieszkańców krajów tzw. cywilizowanych będzie dotknięta tym trudnym do leczenia schorzeniem. Uczulać może niemal wszystko, m.in.: pyłki roślin i niektóre produkty żywnościowe, substancje dodawane do produktów żywnościowych, kosmetyki, środki czystości, a także leki, zwłaszcza kwas acetylosalicylowy i antybiotyki. Trudno uwierzyć, ale alergenem mogą być również środki przeciwalergiczne! Alergia bywa uwarunkowana wieloma czynnikami, m.in. genetycznie. Dziecko może urodzić się ze skłonnością do alergii, ale nie musi na nią zachorować. Wiadomo jednak, że jeśli obydwoje rodzice są alergikami, to ich dzieci aż w 60-65 proc. przypadków również będą uczuleniowcami. Wpływ na wystąpienie chorób alergicznych ma także termin porodu, działanie różnych alergenów na kobietę w ciąży i dziecko bezpośrednio po urodzeniu. Częściej na pyłki roślin są uczulone osoby urodzone w kwietniu, maju lub czerwcu niż w innych miesiącach. Stwierdzono również, że alergikami są raczej chłopcy niż dziewczynki, częściej ludzie bogatsi, lepiej wykształceni, mieszkający na terenach o dużym zanieczyszczeniu środowiska. Wystąpieniu choroby sprzyja picie alkoholu i palenie papierosów - ryzyko zachorowania jest zdecydowanie większe u dzieci matek palących niż niepalących! Przyczyną alergii może być także przesadne przestrzeganie zasad higieny! Organizm, który nie ma kontaktu z pewnymi substancjami, nie wytworzy mechanizmów obronnych przeciwko nim. Dawne powiedzenie "częste mycie skraca życie" niekiedy bywa więc prawdziwe! U niemowląt i małych dzieci alergia (zwykle na alergeny pokarmowe, również mleko matki!), objawia się tzw. skazą białkową, czyli zmianami na skórze, które mogą być mało widoczne i przez to niezauważane. U starszych dzieci częściej występuje nadwrażliwość na czynniki wziewne (np. roztocza kurzu, pyłki roślin, sierść zwierząt), której objawem bywają kaszel, długotrwałe katary, tzw. sienne, zapalenia spojówek, częste, trudne do leczenia infekcje dróg oddechowych. Mogą pojawiać się również skurcze oskrzeli i świszczący oddech. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że takie objawy mogą, choć nie muszą, świadczyć o początkach astmy. Dlatego na duże uznanie zasługuje Program Edukacyjny "Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie", którego autorką jest Elżbieta Łata, dyrektor Departamentu Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, umożliwiający wczesne wykrycie tej choroby u dzieci w wieku 7-10 lat i jej specjalistyczne leczenie. U dorosłych z kolei objawami alergii mogą być bóle i zawroty głowy, zaburzenia słyszenia i widzenia, zapalenia uszu, jelit, żołądka, zaparcia, nadmierna senność, a także bezpłodność!

(na podst. Polski Z .z 13.06.05-RS)

Autyzm we krwi?

Zespół naukowców z Narodowego Towarzystwa Autyzmu w USA wyodrębnił białka charakterystyczne dla osób chorych na autyzm. Badaniom poddano ponad 100 dzieci, w tym 70 z autyzmem. Obecnie diagnoza tego schorzenia jest możliwa dopiero w 3-4. roku życia, głównie dzięki testom psychologicznym i obserwacji zachowania dziecka. Wcześniejsze wykrycie zaburzenia ułatwiłoby rehabilitację dzieci, ponieważ najbardziej intensywny rozwój układu nerwowego i kształtowanie się psychiki zachodzi w pierwszych latach życia.

(na podst. "Gazety Wyborczej" z dn. 25-26.05.2005 - MR)

Bezsenni kawalerowie

Naukowcy z Taipei City Psychiatric Centre (Tajwan) zakończyli badania nad bezsennością. Przebadawszy ponad 40 tys. ochotników stwierdzili, że na problemy z zasypianiem najczęściej skarżą się kobiety, które nie zdobyły wyższego wykształcenia. Wśród mężczyzn bezsenność szczególnie często dotyka rozwodników oraz starych kawalerów. W ich przypadku wykształcenie nie ma znaczenia. Wyniki badań wskazują, że zła jakość snu nie jest skorelowana z niskimi dochodami, ale z nadmiernymi oczekiwaniami.

(na podst. "Polityki" nr 22/2005 - MR)

Pierwszy antybiotyk dostępny bez recepty

Brytyjska agencja zajmująca się dopuszczaniem leków do sprzedaży uznała, że krople do oczu zawierające chloramfenikol powinny być sprzedawane bez recepty. Tym samym środek ten stałby się pierwszym na świecie antybiotykiem dopuszczonym do wolnego obrotu. Krople do oczu z chloramfenikolem są stosowane w przypadku bakteryjnego zapalenia spojówek. Choroba ta występuje na tyle często, że przedstawiciele agencji uznali, iż pacjenci powinni mieć możliwość łatwego i szybkiego dostępu do leku. Część ekspertów uważa jednak, że tak znaczne upowszechnienie środka może sprawić, że bakterie, do tej pory wrażliwe na chloramfenikol, w krótkim czasie zdołają się na niego uodpornić.

(na podst. Gazeta.pl z dn. 10.06.2005 - MR)

Rodzynki chronią zęby

Nie wszystko, co słodkie, szkodzi naszym zębom. Przysmakiem, który wręcz zapobiega rozwojowi próchnicy i kamienia nazębnego, są rodzynki - ogłosili naukowcy z Uniwersytetu Illinois podczas tegorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego. - Odkryliśmy, że rodzynki zawierają wiele związków hamujących rozwój szkodliwych bakterii - tłumaczy dr Christine D. Wu kierująca badaniami. W słodkich bezpestkowych rodzynkach Thompsona (jednej z popularniejszych odmian spożywczych) badacze wykryli m.in. betulinę i kwas oleinowy - silne przeciwutleniacze o działaniu bakteriobójczym. Rodzynki unieszkodliwiają różne gatunki bakterii. Zarówno te powodujące próchnicę, nieświeży oddech, jak i choroby dziąseł. Substancje uniemożliwiają bakteriom przywieranie do szkliwa i tworzenie płytki nazębnej, od której tylko krok do dziurawych zębów.

(na podst. Gazeta.pl z dn. 9.06.2005 - MR)

Czekolada z bakteriami

Najnowsze odkrycie naukowców z Politechniki Łódzkiej niedługo trafi do sklepów spożywczych. To czekolada z żywymi kulturami bakterii mlekowych. Badania trwały cztery lata. Naukowcy z Zakładu Technologii Skrobi i Cukiernictwa oraz Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii szukali takiego szczepu bakterii kwasu mlekowego, który wnosiłby do czekolady dodatkowe walory odżywcze. Żywe kultury bakterii znane są z dostępnych w sklepach jogurtów. Jednak nikt wcześniej nie zdecydował się na wprowadzenie ich do składu pełnej czekolady. Wydawało się, że w masie kakaowej bakterie mlekowe nie przetrwają, nie będą aktywne. O ile bowiem np. w jogurcie rozwijają się bez problemów, o tyle tłuszcze i węglowodany nie są dla nich dobrą pożywką. Jednak udało się dobrać taki szczep, który przeżywa w niezwykłych warunkach. Dodatkowo pozostaje aktywny nawet wtedy, gdy czekolada trzymana jest na półce, a nie w lodówce (bakterie te lepiej się mają w chłodzie). Te w temperaturze pokojowej przeżywają nawet do roku - mówi pomysłodawca badań - prof. Ewa Nebesny. Naukowcy stworzyli dwa rodzaje wzbogaconych czekolad - zwykłą i dla diabetyków. Możliwa jest też wersja mleczna i naturalna. I co najważniejsze, wszystkie są zdrowe. - Żywe kultury bakterii mlekowych pomagają w trawieniu. Jedna 100-gramowa tabliczka takiej czekolady zawiera tyle żywych komórek bakterii, ile litr jogurtu! W wersji dla cukrzyków mają dodatkowo właściwości przeciwpróchnicze - wyjaśnia dr Dorota Żyżelewicz, koordynator badań. Naukowcy Politechniki Łódzkiej zgłosili dwa wnioski patentowe, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Łódzka uczelnia jest pierwszym w Polsce twórcą pełnej czekolady z żywymi bakteriami mlekowymi. Ten zdrowy wynalazek będzie można kupić w sklepach. Cena czekolady nie powinna być wyższa niż zwykłych tabliczek. Jest też dobra wiadomość dla pań: w smakołyku nie ma więcej kalorii. Wręcz przeciwnie - wersja dla diabetyków, dzięki zamiennikowi sacharozy, ma o 15 proc. obniżoną wartość energetyczną. Bakterie kwasu mlekowego to bardzo pożyteczne mikroorganizmy, naturalnie występujące w przewodzie pokarmowym człowieka. Naukowcy żartują nawet, że te bakterie to nasz największy przyjaciel. Ułatwiają bowiem trawienie i regulują pracę przewodu pokarmowego. Zapobiegają i skutecznie leczą biegunki, zaparcia i niestrawności. Hamują rozwój w przewodzie pokarmowym groźnych chorobotwórczych bakterii gnilnych, gronkowców, a nawet salmonelli. Wykazują także działanie przeciwnowotworowe.

(na podst. Gazeta.pl z dn. 2.06.2005 - MR)

Ostrożnie z wodą

Od basenu lepszy jogging. Jeśli ćwiczenia w wodzie, to tylko w ciepłej. Zimna nie służy grubasom, bo wzmaga apetyt i sprzyja tyciu - ostrzegają dietetycy z University of Florida. Grupie ochotników zlecono 45-minutową jazdę na rowerze stacjonarnym. Połowę urządzeń zanurzono w ciepłej wodzie (32C), połowę w zimnej (20C). Następnie uczestnikom badania pozwolono jeść. Ćwiczący w ciepłej wodzie zjedli po ok. 608 kalorii, ci z zimnej po 877. U wszystkich, mimo ćwiczeń, bilans energetyczny okazał się dodatni. Ciepłowodni zyskali po 103 kal., zimnowodni 360 kal. Naukowcy z Florydy sądzą, że odchudzanie na basenie to jeden z najgorszych pomysłów, jeśli idzie o zwalczanie otyłości.

(na podst. "Polityki" nr 23/2005 - MR)

Lekarzu, umyj ręce

Oporne na antybiotyki gronkowce, szczególnie groźne dla noworodków i pacjentów po zabiegach chirurgicznych i dializach, mogą pozostawać na ramach łóżek szpitalnych pięć dni, a na klawiaturach komputerów nawet sześć tygodni. Dzieje się tak, ponieważ łóżka są częściej dezynfekowane niż komputery. Wyniki badania przeprowadzonego w Northwestern Memorial Hospital w Chicago zaprezentowano na Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologów, którzy za głównego sprzymierzeńca w walce z zakażeniami szpitalnymi uważają przestrzeganie higieny. Stąd kolejny apel do personelu medycznego: myjcie dokładnie ręce nie tylko na salach operacyjnych, ale także przed wyjściem z dyżurki.

(na podst. "Polityki" nr 24/2005 - MR)

ZE ŚWIATA TELEINFORMATYKI

Banki rosną w sieci

Coraz więcej Polaków korzysta z bankowych kont internetowych. Według firmy badawczej TNS OBOP używa ich już prawie 2 mln osób (w kwietniu 2003 r. było ich 800 tys.).68 proc. osób z kontami internetowymi ma mniej niż 40 lat, dwie trzecie to mężczyźni.

(na podst. "Metra" z dn. 6.06.2005 - MR)

E-książki

Japońska firma Sharp zaprezentowała prototyp kolorowej e-książki. Wyświetlacz o grubości zaledwie 1mm sam nie emituje światła, musi więc znajdować się w jasnym pomieszczeniu. Obecnie w Japonii takie urządzenia, tyle że z monochromatycznym wyświetlaczem, sprzedaje Sony. Sharp jako czytniki elektronicznych książek reklamuje swoje handhedly Zurus i z tego powodu firma ma w Japonii dość silną pozycję. Sharp oferuje tam już 7 tys. tytułów w formacie cyfrowym. Kolorowe e-książki Sharpa trafią na rynek najwcześniej w 2007 roku.

(na podst. "Metra" z dn. 6.06.2005 - MR)

Marszałek Piłsudski przemawia w Internecie

Ruszyła internetowa wersja "Polskiego słownika biograficznego", wzbogacona m.in. o nagrania i filmy. Wchodząc na stronę http://www.tvp.pl/PBS możemy przeżyć niezapomnianą lekcję historii. Na razie internetowa encyklopedia - poza 25 tysiącami haseł istniejących też w "papierowym" wydaniu słownika - zawiera dziesięć biogramów: Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Władysława Sikorskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Kazimierza Sosnkowskiego, Mikołaja Radziwiłła, Piotra Skargi, Kajetana Sołtyki, Tadeusza Rejtana i Józefa Piłsudskiego, które stopniowo będą uzupełniane telewizyjnymi, radiowymi oraz fotograficznymi archiwaliami. W Internecie już teraz możemy obejrzeć Marszałka w sześciu fragmentach filmowych. Galerię otwierają "Uroczyste imieniny komendanta" - dokument Ryszarda Ordyńskiego z 1937 r. W zbiorach znajdują się też materiały z pobytu Piłsudskiego w rodzinnym Sulejówku w tym samym roku oraz jedyne zachowane przemówienia - o zbiorowej pracy ludzkiej i o śmiechu z 1924 roku. Każdy z internautów może również uczestniczyć w historycznych momentach, jak choćby uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej. Autorzy słownika chcą, aby materiały wykorzystywane były podczas lekcji w szkołach i wykładów na uczelniach. Chcą także zachęcić obcokrajowców do poznawania naszej historii. Zbiory zostaną przetłumaczone na języki obce, jako pierwsze pojawią się materiały po angielsku. W ciągu trzech miesięcy w Internecie ma być dostępnych już sto biogramów, każdy opatrzony bogatymi archiwaliami. Dowiemy się m.in., jak powstała "Trylogia" Henryka Sienkiewicza, zobaczymy fragment spektaklu "Lilla Weneda" Juliusza Słowackiego, przeczytamy fragmenty inscenizacji "Zemsty" z 1952 r. oraz usłyszymy przemówienie Władysława Sikorskiego do rodaków w kraju po upadku Francji w 1940 r.

(na podst. "Metra" z dn. 9.06.2005 - MR)

Pisanie bez literek

Jak opanować umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze? Pomoże w tym klawiatura Das Keyboard, której klawisze nie mają żadnych oznaczeń. Metodą prób i błędów zostaniemy zmuszeni do zapamiętania, gdzie co jest. Aby to ułatwić, klawisze podzielono na pięć grup różniących się wymaganą siłą nacisku przez poszczególne palce. To pomaga wytworzyć w mózgu przestrzenną mapę klawiatury. Das Keyboard kosztuje w Internecie 80 dol.

(na podst. "Polityki" nr 24/2005 - MR)

Niewidomy przeczyta książkę

Niewidomy z gazetą w ręku swobodnie czytający rozkład jazdy komunikacji miejskiej, książki, sprawdzający ceny i etykiety na towarach w sklepie? Niedługo może być to możliwe. Czterej studenci informatyki oraz elektroniki i telekomunikacji Politechniki Poznańskiej opracowali ReadIT, przenośne urządzenie składające się z okularów, kamery, modułu przetwarzającego tekst oraz syntezatora mowy.

(na podst. "Metra" z dn. 10-12.06.2005 - MR)

Laptop bije peceta

W maju sprzedaż laptopów w USA po raz pierwszy była wyższa niż stacjonarnych komputerów osobistych - wynika z badań firmy Current Analysis. Stanowiły one 53 proc. wszystkich sprzedanych tam komputerów. Jak mówią analitycy, to kolejny dowód, że era popularnych pecetów powoli się kończy.

(na podst. "Metra" z dn. 6.06.2005 - MR)
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres kryska@idn.org.pl, - wyłącznie jako załącznik w formacie Worda.

 

Wydawca: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

Redaktor naczelny - Krystyna Karwicka-Rychlewicz. Webmaster : Krzysztof Syncerz

UWAGA: Pod każdą informacją, obok podawania jej źródła, są zamieszczane inicjały osoby, która ją napisała lub znalazła i nadesłała do redakcji. Inicjały te zamieszczamy poniżej przy pełnym imieniu i nazwisku autora korespondencji.

Do tego numeru Kuriera IdN1 informacje dostarczyli: Teresa Balcerzak - TB, Krystyna Karwicka-Rychlewicz - KKR, Leszek Konopa - LK, Magda Kowalska - MK, Bogusława Pielka - BP, Małgorzata P eretiatkowicz - MP, Małgorzata Rupar - MR, Remigiusz Sawicki - RS, Roman Szuszkiewicz - RSz, Wojtek Urban - WU.

Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo