KURIER IdN1 Kurier Nr 10 (099),   27 maja 2005 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
W 2005 roku Kurier IdN1 jest dotowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

AKTUALNOŚCI

Ile mogą dorabiać emeryci i renciści

16 maja 2005r. prezes ZUS wydał serię komunikatów ważnych dla emerytów i rencistów. Określają o­ne, ile można będzie dorobić bez narażenia się na uszczuplenie swoich świadczeń. Znana jest też już nowa wysokość zasiłku pogrzebowego. Nowe kwoty zaczynają obowiązywać od 1 czerwca 2005 r. 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2005 wynosi 1690,90 zł, 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2005 wynosi 3140,10 zł. W przypadku rencistów pobierających renty socjalne kwota przychodu odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2005 od 1 czerwca 2005 wynosi 724,70 zł. Od dnia 1 czerwca 2005 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4830,90 zł.

(na podst. www.zus.pl z 17.05.05-BP)

Będą dodatkowe pieniądze dla najuboższych?

Jeszcze w tym roku emeryci i renciści o najniższych dochodach otrzymają jednorazowy dodatek. Ma o­n zrekompensować brak tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. Tak wynika z uchwalonej 20 maja przez Sejm ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. Przewiduje o­na, że dodatek otrzymają emeryci i renciści (także mundurowi i wojskowi), osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Wsparcie otrzymają ci o najniższym dochodzie w poprzednim roku, nie wyższym niż 600 zł. Wyniesie 10 proc. różnicy między dochodem uzyskanym przez uprawnionego, a kwotą 9600 zł. Chodzi o dochód będący emeryturą, rentą, rentą socjalną, także rodzinną, inwalidzką i wypadkową oraz zasiłkiem lub świadczeniem przedemerytalnym. Dodatek wypłaci ZUS, KRUS oraz inne właściwe organy emerytalno - rentowe. Będzie wypłacany raz w roku, w kwietniu, razem z emeryturami i rentami osobom, które poza nimi nie mają innych dochodów. Muszą o­ne złożyć stosowne oświadczenie. Natomiast ci, którzy poza świadczeniami uzyskują jeszcze inne dochody, muszą złożyć wniosek. Dodatek będzie im wypłacony razem z czerwcowymi emeryturami lub rentami. Wedle ustawy tegoroczny dodatek będzie wypłacony na podstawie dochodu z 2004 r. Wyjątkowo oświadczenie i wniosek trzeba złożyć do końca lipca. Jeśli dokumenty wpłyną do 31 czerwca - dodatek będzie wypłacony do końca sierpnia, jeśli w lipcu - do końca września. Roszczenie o nabycie prawa do jednorazowego wsparcia przedawni się 30 września. Do połowy czerwca ZUS, KRUS i pozostali płatnicy muszą poinformować emerytów i rencistów oraz osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny o warunkach uzyskania dodatku. Ustawa trafi teraz do Senatu . Partie opozycyjne, nie bez powodu, uważają, że jest to "kiełbasa wyborcza" tracącego elektorat SDL.

(na podst.www.popon.pl z 24.05.05-BP)

Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego

Do 6 czerwca br. można zgłaszać się do udziału w XIII edycji Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego - szkolenia dla młodych działaczy publicznych, które od 10 lat organizuje Stowarzyszenie Szkoła Liderów z Warszawy. Stowarzyszenie po raz drugi prowadzi nabór na szkolenie wśród osób niepełnosprawnych. Chce promować aktywne osoby niepełnosprawne oraz osoby zaangażowane w pracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Wszystkie informacje dotyczące naboru znaleźć można na stronie internetowej: www.szkola-liderow.pl. Informacji udziela Daniel Lichota, e-mail: dlichota@szkoła-liderow.pl, tel. (22) 828 64 05 w. 33.

(inf. wł. - KKR)

Szybka neostrada może być tańsza

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii ADSL jest jedną z niewielu usług Telekomunikacji Polskiej, z której przychody firmy rosną. Ale 80 proc. nowych przyłączeń do neostrady dotyczy usługi, w której prędkość ściągania danych wynosi do 128 kb/s, która - jak informuje - nie pokrywa kosztów wynikających ze świadczenia usługi oraz inwestycji z nią związanych. Dlatego też TPSA będzie zachęcała klientów do przechodzenia na większe prędkości. Przynętą mają być nowe dodatkowe usługi, których można się spodziewać w ciągu najbliższych tygodni. Dziś neostrada 512 kb/s, z umową na rok, kosztuje w TP 120,78 zł miesięcznie. Telewizja kablowa Aster City oferuje podobną usługę za 107,01 zł, zaś UPC dwa razy szybszą za 94 zł. Jak wynika z niepotwierdzonych informacji w najbliższych tygodniach TP wprowadzi nowe ceny neostrady 512 z umową na 24 miesiące; jej cena spaść ma poniżej 100 zł. TPSA myśli też o sprzedawaniu neostrady wraz z kupowanym na dwu-, trzyletni kredyt komputerem.

(na podst. Dziennika Internautów z 19.05.2005 r. - RSz)

List pielgrzymów niepełnosprawnych do Benedykta XVI

550 uczestników XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych podpisało 17.05.05r. list, w którym zapraszają papieża Benedykta XVI do Polski. Pielgrzymi chcieliby spotkać się z Ojcem Świętym. Wielu przybyło na wózkach i o kulach do schroniska fundacji św. Brata Alberta w podkrakowskich Radwanowicach. W samo południe modlili się na mszy św. za beatyfikację Jana Pawła II i ks. Bronisława Markiewicza, założyciela zakonu michalitów i patrona radwanowickich warsztatów terapii zajęciowej.

(na podst.www.gazeta.pl Kraków z 18.05.08 - BP)

AKTUALNOŚCI LOKALNE

III Praskie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

15 czerwca 2005 r. w hali sportowej OSiR Praga Południe przy ul. Siennickiej 40 odbędą się III Praskie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Targi rozpoczną się o godzinie 10.00 i potrwają do 15.00. Wśród wystawców znajdą się pracodawcy, firmy prowadzące szkolenia dla osób niepełnosprawnych oraz producenci i dystrybutorzy sprzętu i technik ułatwiających pracę. Przedsięwzięcie jest współrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Praga Południe. W poprzednich edycjach targów wzięło udział prawie czterdziestu wystawców, było około 800 odwiedzających. Kontakt z organizatorami: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Prochowa 49, 04-388 Warszawa, tel. (0 22) 813 88 90, 497 87 07, e-mail: kppd@poczta.onet.pl.

(inf. wł. - NŚ)

W Warszawie czeka się krótko

Przed trzema laty wszystkie media informowały o chaosie, jaki - po zmianach prawnych i organizacyjnych, m. in. w zakresie orzecznictwa dotyczącego zasiłków, wydawania kart parkingowych dla inwalidów - zapanował w Powiatowych Zespołach ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Kolejki interesantów wydłużały się, czas oczekiwania na komisję lekarską i orzeczenie dochodził do roku, a niejednokrotnie był nawet dłuższy. Szczególnie trudna sytuacja była w Warszawie. Dziś wygląda to zupełnie inaczej. W stolicy na orzeczenie czeka się około miesiąca, każdy otrzymuje decyzję w kilkanaście minut po wyjściu z komisji. Sytuacja uległa tak radykalnej zmianie na lepsze dzięki temu, iż na mocy Zarządzenia Nr 1009/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku Prezydenta m. st. Warszawy odwołano Powiatowy Zespół oraz powołano Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie. Na przewodniczącą Zespołu powołano dr Annę Gręziak, jak się okazało nie tylko lekarza, ale i dobrego managera. W momencie powstania Zespołu było w nim zatrudnionych dziesięciu orzeczników, dziś jest ich 23 różnych specjalności. Ponadto orzeka 19 pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych. Wydali oni w minionym roku 7339 orzeczenia, zaś w I kw. br. - już 1697. Najwięcej orzeczeń jest wydawanych osobom między 41 i 60 rokiem życia (ok. 50 proc.) posiadającym wykształcenie średnie (ok. 30 proc.), bez zatrudnienia (ponad 80 proc.) Najczęściej przyczyną niepełnosprawności dorosłych (powyżej 16 r. ż) jest upośledzenie narządu ruchu (ok. 25 proc.) choroby układu oddechowego i serca (ok. 20 proc.) i choroby neurologiczne ( ok. 14 proc.). W przypadku dzieci (poniżej 16 r. ż.) przyczyną zaliczenia do osób niepełnosprawnych są choroby neurologiczne, układu oddechowego i serca, narządu ruchu, psychiczne, laryngologiczne. Ponadto wydano 4537 legitymacji potwierdzających niepełnosprawność, upoważniających do korzystania z różnego rodzaju ulg. Nadal jednak nie wszyscy, którzy starają się o grupę inwalidzką, rentę lub zasiłek wiedzą, że orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powiatowych zespołów nie są podstawą do ubiegania się o rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego, ale stwarzają jedynie możliwość do korzystania z ulg i świadczeń wynikających z ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji i z systemu pomocy społecznej, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, korzystania z ulg i uprawnień ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej,  korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (np. ulgi telekomunikacyjne, prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju), uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. Więcej na temat przepisów i działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności można dowiedzieć się ze strony: www.warszawaorzekanie.pl. Stamtąd można też ściągnąć potrzebne druki.

(inf. wł. - KKR)

Wsie z satelitarnym Internetem

Wsie Szymany i Nowiny koło Szczytna są pierwszymi na Warmii i Mazurach i jednymi z nielicznych w Polsce, które podłączono do Internetu przez satelitę. Wiejska sieć komputerowa powstała już w kwietniu. Mieszkańcy z własnych pieniędzy stworzyli bezprzewodowy system komunikacji. Kiedy chcieli podłączyć się do globalnej sieci, okazało się, że żadna z firm nie jest w stanie zagwarantować odpowiedniego łącza. Mieszkańcy postanowili poszukać pomocy u dostawców satelitarnych. Od 18.05. sygnał spod Szczytna będzie biegł w obie strony przez satelitę Eutelsat. Inicjatorzy innowacyjnego przedsięwzięcia podkreślają, że sieć powstała bez pomocy samorządu. Stworzyli ją sami mieszkańcy, wspólnie z księdzem lokalnej parafii.

(na podst.info z 18.05.05 - BP)

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne w Okręgu Mazowieckim PZN

W siedzibie Mazowieckiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Jasnej 22 w pokoju 107, w ramach umowy z Fundacją Academia Iuris - udzielane są przez zespoły studentów prawa (superwizorowanych m.in. przez adwokatów), bezpłatne porady prawne . Należy się wcześniej zapisać telefonicznie w sekretariacie Okręgu Mazowieckiego - tel. 0*22 827 21 30. Głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o prawie, integracja środowiska prawniczego i świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej najuboższym. Założycielami Fundacji są: ksiądz Zygmunt Malacki, adwokaci: Maciej Bednarkiewicz, Leszek Bosek oraz Piotr Bielarczyk. W składzie Rady Programowej Fundacji zasiadają najwybitniejsi polscy prawnicy: Profesor Marek Safjan - Prezes Trybunału Konstytucyjnego; Profesor Andrzej Zoll - Rzecznik Praw Obywatelskich; Profesor Adam Strzembosz - były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; ks. dr Franciszek Longchamps de Berier . Grupa młodych członków Okręgu Mazowieckiego PZN organizuje cykliczne spotkania, na których można dyskutować, dzielić się swoimi problemami, szukać porady, nowych znajomości, realizować nowe pomysły.

(na podst.www.niepełnosprawni.pl z 12.05.05-BP)

Kolej dla niepełnosprawnych

Od 23 maja br. na trasie Częstochowa Gliwice kursuje pociąg z wagonem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Kierownik składu ma obowiązek obserwować peron. Kiedy zobaczy niepełnosprawną osobę, musi jej pomóc i umieścić ją w specjalnym wagonie. Oczywiście, jeszcze lepiej jeśli niepełnosprawny lub jego opiekun sam zawiadomi kolejarzy, że potrzebna mu pomoc. Wagon dla osób na wózkach jest specjalnie oznaczony. Kiedy pociąg wyjeżdża do Gliwic o godz. 7.38, znajduje się na początku składu, gdy wraca (przyjazd do Częstochowy o godz. 15.59) - na końcu. W wagonie jest pochylnia, po której niepełnosprawny może wjechać. Otwiera ją kierownik pociągu. Inne ułatwienie to leżanka; niepełnosprawna osoba może być do niej przypięta specjalnymi pasami, jeśli musi podróżować na leżąco. Przystosowano także toaletę.

(na podst. Gazeta.pl   Częstochowa z 23.05.2005 - TB)

Batalia o likwidację barier architektonicznych

Dzierżawcy miejskich lokali mogą odliczyć sobie od czynszu koszty likwidacji barier architektonicznych utrudniających życie osób niepełnosprawnych - taką informację będzie wysyłał do przedsiębiorców Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. Niepełnosprawni od dawna toczą walkę, by miejskie lokale były dla nich w pełni dostępne. W ubiegłym roku warszawscy radni zdecydowali, że dzierżawcy gminnych lokali mogą sobie odliczać od czynszu koszty ich przebudowy, jeśli zlikwiduje ona bariery uniemożliwiające poruszanie się na wózkach inwalidzkich. W Urzędzie Miasta usłyszeliśmy wtedy, że w Lublinie odliczenie od czynszu kosztów likwidacji barier też jest możliwe. Mimo to nikt tego nie robi - mówi Adam Orzeł z Lubelskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Według niego wynika to z niewiedzy. List z prośbą o nagłośnienie tej możliwości niepełnosprawni wysłali do radnych z komisji zdrowia. Zarząd Nieruchomości Komunalnych obiecał, że rozważy ten pomysł. Każdy z najemców, wraz z najbliższą informacją o należnościach, dostanie pytanie, czy przebudowa lokalu i likwidacja barier architektonicznych jest u niego konieczna. Jeżeli tak, to ZNK oceni, ile to będzie kosztować, a później poszuka pieniędzy - Być może prace uda się sfinansować z naszego budżetu - ma nadzieję Artur Cichoń, dyrektor ZNK. Rozważa również zwrócenie się do miasta o dodatkowe fundusze, zostaje bowiem możliwość, że dzierżawca będzie mógł odliczyć zainwestowane pieniądze od czynszu, który płaci.

(na podst. Gazeta.pl   Lublin aktualizacja 22.05.2005 - TB)

Wymigać Mendelssohna

7 tys. głuchych i niedosłyszących warszawiaków nie może samodzielnie wymienić prawa jazdy czy dowodu ani wziąć ślubu. Za dwa miesiące ma się to zmienić; 11maja 80 stołecznych urzędników zaczęło w Polskim Związku Głuchych kurs języka migowego. Przez osiem tygodni podzieleni na 15-osobowe grupy poznają około 600 ideogramów (odpowiednik słów w języku migowym), alfabet i cyfry. Na zakończenie kursu czeka ich egzamin Ma im to umożliwić porozumienie się z głuchymi i niedosłyszącymi interesantami. To pierwszy taki kurs w Warszawie; urzędników szkoliły już Łódź i Szczecin. Miasto zdecydowało się przeszkolić pracowników wszystkich miejskich instytucji: urzędów pracy, stanu cywilnego, biur, ośrodków pomocy społecznej, straży miejskiej. Uczyć się migać będą też policjanci i strażacy, tak by osoba niesłysząca mogła samodzielnie załatwić niemal każdą urzędową sprawę. Miasto co roku zamierza szkolić grupę urzędników; rozpoczęty kurs będzie kosztować miasto 52 tys. zł.

(na podst. Gazeta.pl    z dnia 12.05.2005 - TB)

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzieci i młodzież ze szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych placówek opiekujących się niepełnosprawnymi bawiły się w piątek na placu Biegańskiego w Częstochowie. Festyn z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną już po raz siódmy zorganizowało częstochowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Głównym punktem programu była prezentacja przygotowanych specjalnie na tę okazję programów artystycznych. Równocześnie odbywał się kiermasz prac plastycznych osób niepełnosprawnych. Na straganach znalazły się ich rysunki, wyklejanki, origami, witraże, prace ze szkła. Organizatorzy przygotowali także loterię fantową i pokazy strażackie.

(na podst. Gazeta.pl   Częstochowa z dnia 13.05.2005 - TB)

Inicjatywa Parku Wodnego

W krakowskim Parku Wodnym opracowano program dla dzieci niewidomych i słąbowidzących. Autorem jest Marek Machaczka, szef ratowników. Dzieci upośledzone wzrokowo poruszają się bardzo powoli i ostrożnie tylko w dwóch płaszczyznach. Woda daje im pełną swobodę w trzech wymiarach. Dzięki temu więcej się też ruszają. A ruchu mają dużo mniej niż rówieśnicy. Program ma też inne zalety: dzieci uczą się pływać, skakać, asekurować. Park Wodny bezpłatnie udostępnia obiekt dla potrzeb pilotażowego programu zwiększania autonomii dzieci z wadami wzroku. "Rzeka" to kilkunastometrowy basen w kształcie ósemki, w którym woda płynie wartkim nurtem. Pływak nie musi się ruszać, by posuwać się w dość szybkim tempem. Dzieci chętnie dają się ponieść nurtowi, a uśmiech świadczy o tym , że one świetnie się bawią.

(na podst. Gazety Wyborczej z 10.05.05-BP)

PRAWO

Przygotowany cennik opłat szpitalnych

W Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozporządzeniem, które umożliwiałoby wprowadzenie opłat w szpitalach. W większości placówek mają już przygotowane cenniki i tylko czekają na przepisy. Pobierają też opłaty za noclegi przy chorych czy szpitalne parkingi. Na razie za zabiegi płacą tylko osoby nieubezpieczone; tyle samo, ile płaci szpitalowi NFZ. Po wprowadzeniu nowych przepisów z płatnych zabiegów będą mogli korzystać m.in. ci, którzy nie chcą czekać w kolejce do zabiegu. Na przykład w szpitalu w Inowrocławiu operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki będzie kosztowała 2320 zł., zabieg usuwania żylaków - 1428 zł, za wycięcie pęcherzyka żółciowego przy pomocy laparoskopu trzeba będzie zapłacić 2618 zł. W cenę zabiegów wliczono też opłatę za dobę hotelową i wyżywienie. W małych szpitalach jednak już wiedzą, że na odpłatnych zabiegach nie będą zarabiać. Nie ma tam kolejek do operacji, więc i pacjent nie ma żadnej motywacji by płacić.

(Na podst.info.onet.pl 15.04.05 - BP)

Orzeczenie od ręki

Od początku tego roku zmieniły się w ZUS przepisy dotyczące odwołań od orzeczeń o zdolności do pracy. Opinię lekarza zainteresowany poznaje tego samego dnia. Jeśli się z nią nie zgadza - wnosi sprzeciw do komisji lekarskiej. Orzeczeniu zarzut wadliwości może postawić także główny lekarz. Dopiero następnym etapem jest wydział ubezpieczeń. Nie można w sądzie przedstawić nowych okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia, bo automatycznie sprawa wraca do ZUS. Prawo zmieniono, bo sądy tonęły w tysiącach odwołań wnoszonych przez rencistów. W bydgoskim oddziale do końca kwietnia lekarze wydali 6646 orzeczeń w sprawach rent z powodu niezdolności do pracy; 822 osoby uznali za zdolne do pracy. Lekarzowi sprzeciwiło się 1140 zainteresowanych; komisje rozpatrzyły do tej pory 679 spraw. Za niezdolne do pracy uznały 276 osób. Do Wydziału Ubezpieczeń Sądu Okręgowego w Bydgoszczy od początku roku trafiły 752 odwołania związane z decyzją o rencie. Co trzecie dotyczyło orzeczenia komisji. Czyli - przepisowo wyczerpano nową drogę. W oddziale toruńskim ZUS (po zmianach obejmuje także niedawny oddział włocławski) do końca kwietnia wydano prawie 11 tys. orzeczeń; sprzeciw wniosło 935 osób. Komisja rozpatrzyła ponad 770 spraw i w 181 przypadkach miała inną ocenę, niż lekarz. Do sądu wniesiono 657 odwołań. Centrala ZUS w Warszawie na razie ma skąpe dane dotyczące zmian. Wiadomo, że w styczniu w całym kraju ubezpieczeni wnieśli 5.332 sprzeciwy, w lutym już 9.122. Anna Warchoł, rzecznik prasowy ZUS mówi, że klienci ze zmiany są zadowoleni. Część ubezpieczonych dopiero uczy się nowych zasad. Zgadza się z orzeczeniem, a gdy dostanie formalną decyzję - odwołuje się do sądu. Nie wiadomo, jak Temida potraktuje takie zachowanie.

(na podst. POPON 12.05.05 - BP)

Sejm pracuje nad ustawą o recyklingu

Rządowy projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tzw. ustawa o recyklingu), będący przedmiotem prac komisji sejmowych, budzi sporo kontrowersji. Istnieje duże ryzyko uchwalenia tej ustawy, ponieważ jako podstawę ma ona dyrektywę UE, przerobioną przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Z uwagi na proponowane regulacje dotyczące zbierania i recyklingu sprzętu, ustawa może mieć poważne konsekwencje finansowe dla wszystkich podmiotów handlujących sprzętem komputerowym. Przykładowo, wejście ustawy w życie może w skrajnym przypadku spowodować wzrost ceny detalicznej kompletu PC o 100 - 200 zł; bowiem nakładana na firmy tzw. opłata roczna i administracyjna ma cechy podatku.

(inf. wł. - KKR)

BEZ BARIER

Certyfikat dla urzędu

Urząd Wojewódzki w Szczecinie otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001. Przyznanie certyfikatu oznacza, że ZUW spełnia najwyższe standardy jakości w obsłudze klientów i pracy urzędników. W ramach przygotowań do jego uzyskania przy Wałach Chrobrego w Szczecinie otwarto m.in. Biuro Obsługi Interesantów, wydzielono miejsca do obsługi niepełnosprawnych, uruchomiono kiosk multimedialny i INFO BOX.

(na podst.Kuriera Szczecińskiego 16.05.05 - BP)

Miasta bez barier?

Kilkudziesięciu osób studentów Wydz. Architektury Politechniki Gdańskiej 14 maja, w ramach drugiej już edycji akcji "Miasta bez Barier", na trzy godziny wcieliło się w rolę niepełnosprawnych. Podczas specjalnych warsztatów poruszali się po mieście na wózkach inwalidzkich lub chodzili w asyście przewodników z zawiązanymi oczami, wcielając się w osoby niewidome. Tak proste czynności jak wysłanie listu, wejście do teatru, hotelu, restauracji czy przejazd autobusem nastręczyły im sporo trudności. Często jednak decydowały nie bariery architektoniczne, lecz znieczulica. - Bardzo utrudnia nam życie nieuprzejmość ludzi - mówi Marek Pienczyn, jeżdżący na co dzień na wózku, pracownik samodzielnego referatu ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni. Co z tego, że autobus jest niskopodłogowy, skoro kierowca zatrzyma się na tyle daleko od krawężnika, że i tak nie można wsiąść do pojazdu?.

(na podst.Dz.Bałtyckiego 16.05.05 - BP)

A jednak można

Przed Wielkopolską Spółką Gazownictwa przy ul. Grobla w Poznaniu jest informacja o obsłudze niepełnosprawnych. "Uwaga! Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych dostępne jest przez bramę przy ul. Grobla 16" - tabliczka z taką informacją pojawiła się przy wejściu do budynku gazowni. Na tabliczce jest też strzałka, która wskazuje, że osoba na wózku musi przejechać jeszcze 30 m w prawo. Przy wejściu dla niepełnosprawnych gazownia zamontowała też dzwonek. To wynik interwencji Czytelnika "Gazety Wyborczej - Pawła Frankiewicza " i jej.

(na podst. Gazeta.pl   Poznań z dnia 1 3.05.2005 - TB)

Czy powstanie specjalne miasto dla niesłyszących?

W Stanach Zjednoczonych ma powstać miasto stworzone specjalnie z myślą o osobach niesłyszących - prace budowlane powinny rozpocząć się już pod koniec 2005 roku, a zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2014 . Szacuje się, że Laurent - taką nazwę ma nosić miasto położone w Południowej Dakocie - będzie mieć około 2500 mieszkańców. Deweloperzy twierdzą, że mieszkania zarezerwowały już nawet rodziny z tak odległych miejsc, jak Londyn czy Australia. Wprawdzie wada narządu słuchu nie jest warunkiem koniecznym, by móc zamieszkać w Laurent, jednak od podmiotów gospodarczych chcących świadczyć usługi w tym mieście, będzie wymagana znajomość języka migowego.

(na post.G.ZPCHR z dn.13.05.05 - BP)

KULTURA

Internetowa księgarnia teatralna

Ruszyła pierwsza w Polsce księgarnia teatralna, na razie internetowa, a do jesieni również w "realu". W księgarni jest wszystko, co związane z teatrem: książki fachowe, stare numery fachowych czasopism i periodyków, płyty CD, plakaty teatralne, programy przedstawień wydawane przez teatry a także książki pisane przez aktorów na tematy nieteatralne, w sumie ponad 500 tytułów. Adres wirtualny: www.prospero.e-teatr.pl, a od jesieni również realny w nowej siedzibie Instytutu Teatralnego w Al. Ujazdowskich 6.

(na podst. "Gazety Wyborczej" z 27.04.2005 - MR)

IMPREZY, KONKURSY, WYSTAWY

VI Festiwal Radości i Uśmiechu "Lajkonik"

W dniach 1-4 czerwca 2005 r. w Krakowie odbywać się będzie VI Festiwal Radości i Uśmiechu Lajkonik 2005 - międzynarodowy festiwal sztuki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Uczestniczący w festiwalu młodzi artyści zaprezentują specjalnie przygotowane programy taneczne, wokalne, teatralne. Oprócz grup z całej Polski gośćmi festiwalu będą zespoły z Anglii i dwa zespoły węgierskie. Wstęp na wszystkie pokazy wolny. Wieczorami dla wychowawców grup odbywać się będą warsztaty i spotkania z "Terapii przez sztukę". Na Festiwal zaproszeni są także specjalni goście - krakowscy mimowie, z którymi uczestnicy będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

(na post.www.niepełnosprawni.ifo z 19.05.05-BP)

Tworzę, więc jestem

Ponad setka uczestników spotkała się w maju na imprezie plenerowej zorganizowanej już raz czwarty przez jeleniogórskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną. Uczestnicy pleneru tworzyli obrazy na szkle i jedwabiu, naczynia i rzeźby z gliny, a także rysunki i wyklejanki. Celem takich działań jest integracja. Niepełnosprawnych krzywdzi się przez spychanie na margines, podczas gdy są to wartościowi ludzie, którzy w plastyce mogą się realizować - powiedziała Bożena Danielska z Muzeum Karkonoskiego, które było współorganizatorem pleneru. W plenerze wzięli udział uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z całego Dolnego Śląska, ich koledzy z Niemiec oraz studenci Kolegium Karkonoskiego. Po plenerze wszystkie prace są wystawione w foyer teatru w Jeleniej Górze.

(na podst.G.Wrocławskiej z.12.05.05-BP)

Festiwal Piosenki Zaczarowanej

W sobotę 14 maja w Podkowie Leśnej koło Warszawy rozpoczęły się przesłuchania półfinałowe Festiwalu Piosenki Zaczarowanej. Festiwal ma doprowadzić do odnalezienia wśród osób niepełnosprawnych uzdolnionych wokalistów, którzy udowodnią, że wózek lub wada wzroku nie przeszkadza im w pięknym, dobrym technicznie i interpretacyjnie śpiewaniu. Organizatorami Festiwalu są: Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko", TVP S.A. i Narodowe Centrum Kultury. Festiwalowi patronują Ministerstwo Kultury oraz Pełnomocnik Rządu do spraw osób Niepełnosprawnych. Honorowym patronem Festiwalu jest Irena Santor. Na plenerowej scenie w uroczym Parku Miejskim przed Pałacykiem - Kasynem w godzinach 10.00 - 17.00 zaśpiewało 32 najzdolniejszych wokalistów wyłonionych z ponad 370 osób, które wzięły udział w ogólnopolskich eliminacjach. Ich występ oceniało jury, które wyłoniło po ośmiu najlepszych wokalistów w dwóch kategorii wiekowych: dziecięcej i młodzieżowej. Finaliści wystąpią 5 czerwca w wielkim koncercie finałowym, na Rynku w Krakowie, w towarzystwie gwiazd muzyki rozrywkowej. Edyta Bartosiewicz, Anna Maria Jopek, Urszula, Sylwia Wiśniewska, Paweł Kukiz, Piasek, Grzegorz Turnau i Michał Wiśniewski, śpiewając z finalistami konkursu, zrobią wszystko, by pomóc im wygrać Festiwal.

(na podst.DPS.forum z 16.05.05 - BP)

Nie przegap w Opolu

Około 400 przewlekle chorych i niepełnosprawnych dzieci wraz z rodzicami i bliskimi będzie bawiło się na wieczorze marzeń w opolskim zoo w pierwszy piątek czerwca. W tym samym dniu ponad 100 ogrodów na całym świecie zaprosi do siebie dzieci, by dzięki kontaktowi ze zwierzakami pojawił się na ich twarzy uśmiech. "Wieczór marzeń w zoo" ogród zorganizuje po raz pierwszy. Inicjatorem imprezy - "Dreamnight at the zoo" - był Rotterdam; jest ona organizowana od 10 lat w różnych ogrodach zoologicznych świata. W tym roku będzie nas ponad setka - wyjaśnia Lesław Sobieraj, dyrektor opolskiego zoo. Impreza ma być coroczna i będzie się odbywała w pierwszy piątek czerwca od godz. 18.00 do 22.00. Wstęp dla niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów będzie bezpłatny. Przygotowano wiele atrakcji. Bezpłatne zaproszenia, które trzeba będzie okazać przy wejściu, będą rozprowadzane przez szpitale. Można także odbierać je na przykład w zoo czy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

(na podst. G..Wyborczej z .13.05.05 - BP)

"Tydzień uśmiechu"

Pod takim hasłem w dniach 16-21 maja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie została przeprowadzona aukcja, z której dochód przekazany jest na rzecz dzieci intelektualnie niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej "Przyjazne Serca" w Płocku. Na aukcji sprzedawano bilety do kin i teatrów, książki, fanty związane ze sportem (np. rękawicę Przemysława Salety).

(na podst. "Metro" z dn. 16.05.2005 - MR)

Dzień godności

W dniu19 maja br. w hali widowiskowo - sportowej w Chociwlu odbyła się już po raz piąty impreza integracyjna pod nazwą "Dzień Godności". Jest to okazja pokazania społeczeństwu na jakie problemy i trudności napotyka ta grupa społeczna. Organizatorem imprezy było Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem i Gimnazjum w Chociwlu. Swoją obecnością zaszczycili: pani burmistrz Ewa Ludwińska, przewodnicząca Rady Miejskiej pani Małgorzata Krysiak, dyrektor PCPR w Stargardzie Szczecińskim pan Sebastian Szwajlik, pan Artur Żurawski oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z nauczycielami tych szkół. Oprawę artystyczną przygotowała młodzież oraz dzieci z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chociwlu wspólnie z uczniami niepełnosprawnymi. Dla dzieci i młodzieży było to niezwykłe spotkanie, które umożliwiło integrację w naszym środowisku i zachęciło do dalszych wspólnych działań. Impreza była dofinansowana ze środków PCPR w Stargardzie Szczecińskim, dopomógł również Urząd Miejski w Chociwlu.

(inf. wł. - AZ)

Toyota i POPON dla niepełnosprawnych

Toyota Motor Polska, firma AMX - łódzki dealer Toyoty (członek POPON) oraz łódzki oddział POPON organizują w dniach 4-5 czerwca 2005 r. Dni Otwarte Toyoty dla osób Niepełnosprawnyvch. Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych, podczas którego zostaną zaprezentowane samochody osobowe przystosowane do potrzeb i oczekiwań niepełnosprawnych kierowców, odbędzie się w Pasażu Schillera w Łodzi. Toyota Motor Poland wraz z łódzkim dealerem tej marki, firmą AMX, uruchomili ogólnopolski projekt dotyczący produkcji i sprzedaży samochodów Toyoty przystosowanych do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych; AMX w swojej stacji serwisowej przystosowywać będzie pojazdy dla osób niepełnosprawnych według indywidualnych zamówień klientów z całej Polski. Pierwsze samochody udostępnione zostaną osobom niepełnosprawnym w II połowie czerwca. Specjaliści z Toyoty szacują, że w woj. łódzkim zapotrzebowanie na samochody dla osób niepełnosprawnych wynosi ok. 200 pojazdów rocznie. Szkoda, że nie podano informacji o cenach oferowanych samochodów.

(na podst.www.niepelosprawni.info. z 16.05.05 - BP)

EDUKACJA

E-learning Awards 2005

Organizacja European Schoolnet ogłosiła piątą edycję konkursu E-learning Awards. W konkursie na najlepszy projekt edukacyjny z wykorzystaniem technologii ITC (Information Communication Technology), mogą brać udział wszystkie europejskie szkoły. Informacje: http://elearningawards.eun.org.

(na podst. "Metro" z dn. 16.05.2005 - MR)

Dźwięki dla niewidomych

Jeszcze przed wakacjami w bibliotekach wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, na których studiują niewidomi, pojawią się komputery ze specjalnym oprogramowaniem dźwiękowym. Przez kilka godzin niepełnosprawni studenci przeszli szkolenie w zakresie oprogramowania. Zostało ono zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu IDOL, który zakłada zwiększenie szans niepełnosprawnych na rynku pracy. Również Uniwersytet Gdański pomoże niedosłyszącym studentom w uczestniczeniu w wykładach. Uczelnia jest drugą po Teatrze Muzycznym w Gdyni instytucją na Pomorzu, która zdecydowała się na wyposażenie dwóch sal wykładowo-audytoryjnych na Wydziale Prawa i Administracji i jednej na wydziale Filologiczno-Historycznym w urządzenia wspomagające słyszenie oraz zakupiła 14 przenośnych zestawów dla studentów. Uczelnia otrzymała z Pomorskiego PFRON 300 tys. zł. (90 proc. kosztów).

(na post.Gazety Wyborczej 19.05.05-BP i na podst. "Metra" z dn. 9.05.2005 - MR)

PRACA

Więcej u Pana Cogito

O drugi hotelowy budynek powiększył się w maju pensjonat U Pana Cogito. W trzygwiazdkowej placówce pracują w większości ludzie chorzy psychicznie. Dotychczas kilkunastu pracowników obsługiwało tylko sześć pokoi i restaurację. Sprawdzili się, przyjmując gości z całego świata. W nowej części jest kolejnych osiem pomieszczeń hotelowych i sala konferencyjna. W związku z tym kierownictwo pensjonatu zatrudni dodatkowych 6-8 osób. a drugie tyle przyjmie na sezonowe praktyki i staże. Większość z nich nie miałaby szansy na zatrudnienie w zwykłym hotelu. Tutaj, włączają się w normalne życie i zarabiają na swoje utrzymanie. Ich zatrudnienie częściowo refunduje PFRON.

(na podst. G.Wyborczej z 19.05.05 - BP)

Planuj karierę przez Internet

W Internecie jest nowy poradnik dla absolwentów szkół średnich, jak zaplanować swoją karierę. Ministerstwo gospodarki i pracy już po raz trzeci opracowało "Wyprawkę maturzysty" - informator o planowaniu swojej drogi zawodowej. Na stronie www.1praca.gov.pl/wyprawka.php jest 85 artykułów, w których eksperci radzą maturzystom m.in. jak odnieść sukces, jak szukać pracy. Autorzy zachęcają do angażowania się w wolontariat i do zakładania organizacji pozarządowych. Są też przydatne informacje nt. zakładania własnej firmy i pozyskiwania unijnych dotacji.

(na podst. "Gazety Wyborczej" z 4.04.2005 - MR)

SPORT

Na wózku przez Europę

Niepełnosprawny Krzysztof Jarzębski, 47-letni łodzianin, przygotowuje się do wyprawy swojego życia: na wózku inwalidzkim chce przejechać Europę! Życie jest piękne i trzeba z niego korzystać - mówi. Pomimo ciężkiej choroby, która zakończyła się amputacją kończyn dolnych, i drugiego już ataku nowotworu, łodzianin ma w sobie wiele optymizmu. W każdej stolicy państwa należącego do Unii Europejskiej chce pokonać trasę maratonu, czyli 42 kilometry i 195 metrów. Łącznie chce przejechać w stolicach ponad tysiąc kilometrów. Codziennie, przez dwie godziny, ćwiczy w siłowni. Później na wózku wyjeżdża na ulice Łodzi. I to niezależnie od pogody czy pory roku. Żeby być dobrze widocznym na drodze, wózek okleił odblaskami, zamontował też światło. Tylko czasami zatrzymuje go policja i prosi by wolniej jeździł - śmieje się łodzianin. Maratończykowi kibicują wszyscy pracownicy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. 22 maja wyjechał na Mazury na obóz kondycyjny.

(na podst. Ekspressu Ilustrowanego z 23.05.05 - BP)

Mistrz z Ciechanowa

Ciechanowianin Arkadiusz Niski zdobył złoty medal na Mistrzostwach Polski Seniorów Niepełnosprawnych, rozegranych w Grudziądzu. Niski tryumfował w kategorii wagowej do 100 kg w wyciskaniu z ławeczki leżąc. Ciechanowski mistrz wynikiem 190 kg pobił o 10 kg swój dotychczasowy rekord. Teraz będzie przygotowywał się do listopadowych mistrzostw Europy w Portugalii.

(inf. wł. - LK)

ZDROWIE, MEDYCYNA, NAUKA

Zadbaj o zatoki

W całej Polsce rusza akcja "Zdrowe zatoki". W przychodniach można będzie wykonać bezpłatne badania. Więcej informacji o akcji w Warszawie pod tel. (022) 644 23 43.

(na podst. "Metro" z dn. 18.05.2005 - MR)

Badania onkologiczne

Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy rozpoczęło realizację programów związanych z profilaktyką onkologiczną, finansowanych z budżetu stolicy. W ramach akcji będą realizowane bezpłatne badania służące wczesnemu wykrywaniu raka piersi, szyjki macicy i gruczołu krokowego. Szczegóły na stronie www.zdrowa.warszawa.pl.

(na podst. "Metropol" z dn. 18.05.2005 - MR)

"Cudowna" pigułka zmniejsza ryzyko u chorych na serce

Choroby układu krążenia są obok nowotworów główną przyczyną śmierci mieszkańców krajów rozwiniętych; w Polsce związanych jest z nimi około 48 proc. zgonów. Badania przeprowadzone przez naukowców z Nottingham University w ciągu 7 lat na 13 tys. pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, którym podawano różne kombinacje leków wykazały, że najskuteczniejsze jest połączenie przeciwzapalnej i obniżającej krzepliwość krwi aspiryny, statyny - leku obniżającego poziom cholesterolu, oraz beta-blokera, który obniża ciśnienie krwi. Ryzyko śmierci zmniejszało się o 83 proc. Choć specjaliści z reguły nie popierają łączenia wielu leków w jednym preparacie, dla pacjentów taki sposób dawkowania jest znacznie wygodniejszy i pewniejszy - łatwiej zapomnieć o jednym z kilku leków niż o jednym złożonym preparacie. Ważny jest również czynnik psychologiczny - osoba, która przyjmuje dużo różnych pigułek, czuje się bardziej chora. Zdaniem ekspertów, "cudowne pigułki" nie załatwią wszystkich problemów zdrowotnych, ani nie zastąpią większych nakładów i lepszej organizacji opieki kardiologicznej. Bardzo ważna jest też zdrowotna edukacja pacjentów.

(na podst.info.onet.pl z 11.05.05 - BP)

Zbadaj żylaki

Jeśli: cierpisz na żylaki, nogi często cię bolą, puchną. A do tego: pracujesz stojąc, cierpisz na nadwagę, bierzesz tabletki antykoncepcyjne, twoi bliscy chorują na żylaki, nie kupuj kolejnej maści polecanej przez Goździkową, ale wybierz się do lekarza rodzinnego. W zeszłym roku większość lekarzy przeszłą specjalne przeszkolenie na temat chorób żylnych , na które cierpią głównie kobiety. Właśnie ruszyła akcja "Servier w trosce o żyły", podczas której w 11 większych miastach Polski za pomocą najnowocześniejszych urządzeń będzie można zbadać żylaki, przepływ krwi w naczyniach, poradzić się specjalistów. Więcej informacji na www.poradnianaczyniowa.pl.

(na podst. "Wysokie Obcasy" z dn. 7.05.2005 - MR)

W Polsce przybywa chorych na gruźlicę

Gruźlica staje się coraz groźniejsza, pacjenci trafiają do szpitali już w zaawansowanym stadium choroby. A to oznacza, że przez długi czas prątkują i zarażają innych. W Zachodniopomorskiem, w ubiegłym roku gruźlicę stwierdzono u 407 pacjentów. Od kilku lat liczba zachorowań w województwie utrzymuje się na podobnym poziomie - w 2003 roku było ich 389, a w 2002 na gruźlicę zapadło 420 osób. W 2003 r. w całym kraju było ponad 10 tys. nowych zachorowań, ale w 1993 r. było gorzej - blisko 17 tys. nowych chorych.

(na podst. Kurier Szczeciński z 11,.05.05 - BP)

Turboaspiryna?

Australijscy naukowcy wynaleźli lek, który ma być następca aspiryny. Jak donosi prestiżowe czasopismo "Nature Medicine", nowy specyfik jest znacznie skuteczniejszy w zwalczaniu przeziębień i zapobieganiu zakrzepom krwi niż licząca ponad 100 lat aspiryna. Ma też znacznie mniejsze skutki uboczne - jak np. ryzyko krwawień. Nowy lek przeszedł już pomyślnie pierwszą fazę testów na ochotnikach i powinien pojawić się w aptekach w ciągu najbliższych kilku lat.

(na podst. "Polityki" nr 17/2005 - MR)

Transplantologia - medycyna wyczynowa

Przeszczepianie narządów to jedna z najbardziej innowacyjnych i potrzebnych gałęzi medycyny - mówiono podczas odbywającej się w Warszawie sesji transplantologów. W ubiegłym roku dokonaliśmy prawie 1100 przeszczepów nerek, 200 przeszczepów wątroby, 110 przeszczepów serca i - po raz pierwszy - trzech udanych przeszczepów płuca - informował prof. Wojciech Rowiński z Warszawskiej Akademii Medycznej. Przeszczepy są skutecznym i bezpiecznym sposobem pomocy osobom ze schyłkową niewydolnością narządów. Dokonuje się nawet jednoczesnego przeszczepu kilku narządów. W porównaniu z Polakami Amerykanie o wiele częściej dokonują przeszczepów rodzinnych, a nawet wśród przyjaciół czy kolegów z pracy - gdy komuś potrzebna jest nerka. To zasługa odpowiedniej edukacji - zajmują się nią liczne organizacje społeczne zamieszczając ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji. Lepsza diagnostyka - wykrywanie przeciwciał, których obecność spowodowałaby odrzucenie - pozwoli zwiększyć odsetek udanych przeszczepów i lepiej wykorzystać dostępne narządy. Trwają również badania nad wprowadzeniem pacjenta w stan długotrwałej tolerancji dla obcej tkanki. W dalszej perspektywie możliwe powinno być hodowanie idealnie zgodnych tkankowo narządów do przeszczepów z komórek macierzystych pacjenta, rozwijających się w ciałach zwierząt. Natomiast techniczne protezy w rodzaju sztucznej nerki czy sztucznego serca będą stanowiły rozwiązanie przejściowe. Mimo buńczucznych zapowiedzi nikt nie zdecydował się na przeszczep twarzy, a z przeszczepami kończyn więcej jest kłopotów niż korzyści.

(na podst.info.onet.pl z 12.05.05 - BP)

Klony "na miarę" dla każdego

Koreańscy naukowcy po raz pierwszy na świecie wyhodowali z ludzkich klonów 11 linii komórek macierzystych, dokładnie dopasowanych do pacjentów. Naukowcy twierdzą, że są one jedną z największych nadziei współczesnej medycyny. Z ich pomocą będzie można próbować w przyszłości leczyć chorych bez najmniejszego ryzyka odrzucenia przeszczepu; naprawiać serca zniszczone po zawale, sprawić, by chora trzustka zechciała znów produkować insulinę, leczyć mózgi osób cierpiących na Parkinsona lub Alzheimera czy wreszcie postawić na nogi ludzi sparaliżowanych po wypadku. Komórki pobrane z zarodka teoretycznie wszystko to potrafią. Teraz chodzi o to, by nauczyć się je dalej hodować tak, by zamieniały się dokładnie w to, co potrzeba. Komórki te mają dodatkową, niezwykle ważną zaletę. Pasują bowiem w 100 procentach do pacjenta - pochodzą wszak z jego własnego materiału genetycznego. A to samo wyklucza jakiekolwiek ryzyko odrzucenia przeszczepu przez organizm. Nie wszystkim jednak podoba się pomysł klonowania terapeutycznego, boją się, że doświadczenia wymkną się spod kontroli. Eksperyment Koreańczyków jest moralnie podejrzany. Chodziło w nim o wytworzenie zarodków w celach badawczych, ale jednocześnie ułatwi ono tworzenie dzieci-klonów ostrzega przewodniczący Komisji ds. Etyki przy prezydencie USA dr Leon Kass.

(na podst.gazety.pl zdrowie z 20.05.05 - BP)

Bioniczne oko nadzieją dla niewidomych

Amerykańscy naukowcy zaprojektowali bioniczne oko, które umożliwi widzenie osobom niewidomym. Oko składa się z chipu umiejscowionego z tyłu oka podłączonego do mini-kamery video wbudowanej w okulary noszone przez osobę niewidomą. Obrazy sfilmowane kamerą przesyłane są do chipa, który przekształca je w impulsy zrozumiałe dla mózgu. Urządzenie zostało skonstruowane na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore. Twórcy oka mają nadzieję, że w ciągu roku rozpoczną się próby urządzenia z udziałem ludzi. Pomimo tego, że obrazy przekazywane przez kamerę nie są doskonałe, mogą one być na tyle wyraźne, aby umożliwić osobie niewidomej rozróżnianie ludzkich twarzy. To nowatorskie urządzenie może pomóc osobom cierpiącym na chorobę, która jest najczęstszą przyczyną ślepoty - zwyrodnienie plamki żółtej. Implant skonstruowany przez amerykańskich naukowców umożliwia ominięcie uszkodzonych komórek siatkówki oraz stymuluje pracę komórek zdrowych. Przeprowadzonych zostało już kilka testów na urządzeniach, które zawierały po kilkanaście elektrod. Docelowo implant będzie zawierał 50-100 elektrod. Naukowcy mają nadzieję, że obraz w ten sposób utworzony pozwoli pacjentowi swobodnie poruszać się po budynku, znaleźć drzwi lub okno oraz ominąć przeszkody. Naukowcy przyznali, że dla osób widzących obrazy tworzone przez bioniczne oko są dość proste, jednak dla osoby niewidomej, to poważny krok do przodu. Kolejnym etapem w rozwijaniu urządzenia będzie takie udoskonalenie obrazu przekazywanego przez kamerę, aby osoba niewidoma mogła zobaczyć wyraźnie ludzkie twarze.

(Na podst. www.niepelnosprawni.info z 24.04.05 - BP)

Stop łysieniu

"Stop łysieniu" - to akcja przeznaczona dla mężczyzn. W centrach medycznych Medicover można zapisywać się na bezpłatne konsultacje medyczne dotyczące łysienia typu męskiego. Pacjenci zostaną zbadani przez specjalistów, którzy zalecą terapię. Zapisy pod tel. 95 96.

(na podst. "Faktu" z 19.04.2005 - MR)

ZE ŚWIATA TELEINFORMATYKI

I Kongres Linuxa Profesjonalnego

Stowarzyszenie Linux Profesjonalny oraz Oracle, IBM i Novell organizują I Kongres Linuksa Profesjonalnego (Warszawa, Hotel SAS Radisson - 1 czerwca 2005). Podczas konferencji zostaną przedstawione najnowsze wdrożenia rozwiązań opartych na Linuksie w zastosowaniach profesjonalnych, odbędzie się też demonstracja sprzętu i oprogramowania. Kongres ma charakter technologiczno-biznesowy i skierowany jest do kadry zarządzającej oraz specjalistów IT. Udział w konferencji jest bezpłatny.

(inf. wł. - KKR)

Polacy kupują w Internecie

Co drugi polski internauta kupuje w Internecie przynajmniej raz na dwa miesiące - wynika z badań instytutu ARC Rynek i Opinia. Regularnie dokonujących e-zakupów jest niewielu: w ciągu ostatnich sześciu miesięcy niespełna 14 proc. spośród kupujących w sieci skorzystało z wirtualnych sklepów więcej niż dziesięć razy. Przeważają ci, którzy kupują raz lub dwa na pół roku (ponad 37 proc.). Według danych instytutu kobiety najczęściej kupują książki (aż 62 proc.), popularnością cieszą się też kosmetyki i ubrania. Także u mężczyzn pozycję numer jeden zajmują książki - prawie 50 proc. Na dalszym miejscu są sprzęt komputerowy oraz telefony komórkowe wraz z osprzętem.

(na podst. "Gazety Wyborczej" z 16.05.2005 - MR)

Kiedy PIT Internetem?

Ministerstwo Finansów obiecuje, że od 2007 r. podatnicy będą mogli składać PIT-y przez Internet. Czyli za 2006 r. będziemy mogli wysłać zeznanie podatkowe Internetem. Przedsiębiorcy swoje podatki w ten sam sposób będą mogli rozliczać rok wcześniej. Cały program informatyzacji urzędów skarbowych ma kosztować ćwierć mld zł. Większość tych pieniędzy wyłoży Unia Europejska.

(na podst. "Polityki" nr 17/2005 - MR)

Grono przyjaciół w sieci

Witryna Grono.net (www.grono.net.pl) stała się najpopularniejszym miejscem spotkań w Internecie. Do Polski pomysł przyszedł z Węgier - tam powstała strona www.wiw.hu, która jest eksperymentem socjologicznym nadzorowanym przez naukowców. W Polsce to całkowicie spontaniczna prywatna inicjatywa, służąca rozrywce. Jest to witryna skupiająca znajomych, do której można dostać się tylko dzięki zaproszeniu przez kogoś już "należącego". Jest miejscem wymiany poglądów w każdej absolutnie dziedzinie, miejscem poznawania nowych znajomych i odnajdywania starych. Witryna powstała w lutym zeszłego roku. Obecnie liczy ok. 140 tys. "gronowiczów", wśród nich są przede wszystkim uczniowie i studenci, ale też osoby publiczne, artyści, dziennikarze, muzycy. Średnia wieku wynosi 21 lat. Witryna liczy 24 grona tematyczne, najpopularniejsze z nich to muzyka, szkoła i edukacja, miasta i sąsiedztwa.

(na podst. "Gazety Wyborczej" z 27.04.2005 - MR)

40 lat przyspieszania

w kwietniu 1965 r. amerykański inżynier Gordon Moore, jeden z założycieli firmy Intel, opublikował artykuł, w którym przewidywał, że najpóźniej co 24 miesiące będzie się podwajać liczba tranzystorów w układach elektronicznych, a co za tym idzie - moc obliczeniowa komputerów. Powszechnie dziś znane prawo Moore'a na razie sprawdza się co do joty. Jak długo jeszcze będzie obowiązywać? Sam Moore uważa, że kres wydajności obecnie stosowanych technologii elektronicznych nastąpi za ok. 10-20 lat.

(na podst. "Polityki" nr 17/2005 - MR)

Telefon-kamera

Koreańskie firmy Pantech i Curitel zaprezentowały telefon PH-L400V, który - oprócz swojej podstawowej funkcji - pozwala nagrywać wideoklipy. Urządzenie o wymiarach 88x54x25 mm i wadze 150 g ma 2,14-megapikselową matrycę, dwukrotny zoom optyczny oraz wyjście wideo, które pozwala oglądać nagranie telewizora. Filmy w rozdzielczości 640x480 zapisuje z prędkością 15 klatek na sekundę na wbudowanej bądź wymiennej karcie pamięci. Może służyć też jako cyfrowy aparat, odtwarzacz plików mp3 oraz nadajnik radiowy, który zgromadzoną w nim muzykę transmituje do radia samochodowego.

(na podst. "Polityki" nr 17/2005 - MR)

Dla nocnych "marków"

Lubisz wieczorem pracować na komputerze? Z myślą o nocnych markach wyprodukowano podświetlaną klawiaturę Deck LED. Dostępna jest w czterech kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym. W każdym można ustawić jeden z siedmiu stopni natężenia światła. Nie wymaga odrębnego zasilania - wystarczy ją podłączyć przez USB do komputera.

(na podst. "Polityki" nr 19/2005 - MR)

Płacenie palcem?

W niemieckim mieście Ruelzheim jedna z sieci supermarketów testuje technologię biometryczną jako sposób płacenia rachunku. Klient, który wcześniej zarejestrował się w bazie danych sieci, po zrobieniu zakupów przykłada w kasie palec do skanera linii papilarnych, a z jego konta bankowego zostaje pobrana stosowna kwota. Jeśli ten sposób zaakceptują klienci - płacenie palcem szybko się upowszechni.

(na podst. "Polityka" nr 18/2005 - MR)

Sposób na piratów

Fińska firma Virlag opracowała metodę zabezpieczającą przed nielegalnym ściąganiem muzyki z sieci. Ma ona polegać na zamianie krążących w sieciach P2P plików właściwych na fałszywe. W efekcie użytkownik ściągający plik będzie pobierał kawałki różnych utworów, nigdy jeden w całości. Przedstawiciele firmy zapewniają, że opracowana przez nich metoda ma 99 proc. skuteczności.

(na podst. "Metra" z dn. 20.04.2005 - MR)

Google górą!

W pierwszym kwartale br. najpopularniejsza w świecie wyszukiwarka internetowa Google zarobiła na czysto 369 mln dol. - prawie sześć razy tyle, co rok wcześniej. Coraz lepsze wyniki to efekt rosnącej popularności reklam dołączanych do wyników wyszukiwania w Internecie.

(na podst. "Metra" z dn. 25.04.2005 - MR)

Nowy Sober "polityczny"

Wykryto kolejną odmianę robaka internetowego z rodziny Sober. Nowy robak rozprzestrzenia się dzięki swojej wcześniejszej odmianie, wyposażonej w opcję pobierania plików z różnych stron internetowych. Dzięki temu atakuje tylko te komputery, które wcześniej zostały zainfekowane przez poprzednią odmianę Sobera. Jest to modyfikacja kodu źródłowego robaka pocztowego Win32.HLLM. Sober, jednak nie posiada funkcji rozpowszechniania swojego kodu za pomocą pliku - załącznika do e-maila. Zamiast tego rozsyła pocztą elektroniczną różnego rodzaju teksty o charakterze radykalno-politycznym. W ostatecznym efekcie nowy Sober rozsyła na wszystkie wyszukane adresy, należące do stref domenowych de, ch, at, li i gmx, e-maile w języku niemieckim o charakterze radykalno- politycznym, a na wszystkie pozostałe adresy, e-maile w języku angielskim. Kod robaka zawiera kilkanaście różnych wariantów tego typu tekstów.

(na podst. DrWeb z 17.05.2005 r. - RSz)

Trojan.Bankfraud

Po raz pierwszy pojawił się w sieci we wrześniu ubiegłego roku Trojan.Bankfraud. Znany jest również jako Phish-BankFraud.eml.a, HTML/Bankfraud.X, Trj/Citifraud.A, Trojan-Spy.HTML.Bankfraud.ab. Jest to specjalnie skonstruowany, fałszywy e-mail, wysyłany w imieniu banku lub systemu płatniczego, w celu potwierdzenia lub zaktualizowania danych personalnych użytkownika. Aby uwiarygodnić list, oszuści umieszczają w nim odnośnik do prawdziwego systemu on-line, ale po kliknięciu na dany odnośnik, użytkownik przechodzi na stronę oszustów, bardzo podobną do prawdziwego serwisu bankowego. Za pomocą tego triku wszystkie wprowadzone w ten sposób dane - hasła, numery kart kredytowych, rachunków - zostaję skradzione.

(na podst. DrWeb.pl z 18.05.2005 r. - RSz)

Windows z Syrenką na okładce?

Niecałe dwa miesiące temu, z inicjatywy redakcji PCWK Online, wystartowała kampania zachęcająca polskich internautów, by wsparli swymi podpisami petycję dotyczącą wprowadzenia na nasz rynek taniej wersji systemu Windows. Petycję do połowy maja podpisało ponad 5 tys. internautów. W międzyczasie Microsoft przedstawił projekty okładek wszystkich dotychczasowych edycji Windows w wersji "light". Zbiórka podpisów pod apelem jeszcze się nie zakończyła, ale redakcja PCWK Online, przy okazji publikacji okładek przez MS, zaczęła zastanawiać się jak mogłaby wyglądać okładka polskiej wersji "okrojonego" systemu. Pod uwagę wzięto stołeczny Pałac Kultury i Nauki, Syrenkę warszawską, krakowski Wawel, panoramę Tatr (np. z Giewontem), ale również... bociana na gnieździe, wierzby płaczące oraz lajkonika) Przypomnijmy, że tańsza wersja Windows XP skierowana jest przede wszystkim do użytkowników o niewielkich wymaganiach - system pozbawiony jest obsługi sieci domowych, możliwości tworzenia profili, udostępniania drukarek oraz uruchamiania więcej niż trzech aplikacji. Jeśli chodzi o wzbudzającą ogromne kontrowersje rozdzielczość ekranu - która pierwotnie miała zostać ograniczona do 800x600 pikseli - to w edycji brazylijskiej ustalono ją na 1024x768 pikseli. Jak na razie "okrojony" Windows XP dostępny jest w bardzo ograniczonym zakresie, tylko w niektórych krajach (np. w Tajlandii) i to głównie w wersji OEM. Nie wiadomo więc, ile dokładnie kosztuje wersja pudełkowa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w Tajlandii cena jednej kopii wynosi ok. 35 USD (czyli ok. 100 zł). Jeśli ktoś chce przyłączyć się do apelu redakcja zaprasza do złożenia podpisu na stronie zawierającej petycję: TanieOkna.net. Projekty okładek taniego Windows XP, w tym opracowany przez redakcję PCWK Online, przykład polskiej okładki znajdziecie pod adresem: PCWK: Windows z Pałacem Kultury i Nauki?, www.tanieokna.net.

(na podst. Dziennika Internautów z 11.05.2005 r. - RSz)
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl, kurier-idn@org.pl

 

Wydawca: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

Redaktor naczelny - Krystyna Karwicka-Rychlewicz.

UWAGA: Pod każdą informacją, obok podawania jej źródła, są zamieszczane inicjały osoby, która ją napisała lub znalazła i nadesłała do redakcji. Inicjały te zamieszczamy poniżej przy pełnym imieniu i nazwisku autora korespondencji.

Do tego numeru Kuriera IdN1 informacje dostarczyli: Teresa Balcerzak - TB, Krystyna Karwicka-Rychlewicz - KKR, Leszek Konopa - LK, Bogusława Pielka - BP, Małgorzata Rupar - MR, Roman Szuszkiewicz - RS, Natalia Ślusakowicz - NS, Andrzej Zieliński - AZ.

Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo