KURIER IdN1 Kurier Nr 8 (097),   29 kwietnia 2005 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
W 2005 roku Kurier IdN1 jest dotowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

AKTUALNOŚCI

Wzrosło przeciętne wynagrodzenie w marcu

Przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu 2005 roku wyniosło 2480,50 zł i wzrosło o 2,2 proc. w stosunku do marca 2004 roku oraz o 2,9 proc. wobec lutego 2005 roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 2474,38 zł i wzrosło o 2,2 proc. oraz o 2,6 proc. wobec lutego.

(Na podst.g.ZPCHR z 22.04.05-BP)

Trzeci konkurs EFS

Przypominamy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił trzeci konkurs na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytetu 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej" Działania 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" Schematu a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 21 kwietnia 2005 do 31 maja 2005 do godz.12.00. Składając wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć: oryginał papierowej wersji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (wydruk z Generatora Wniosków) wraz z wymaganymi załącznikami podpisanymi przez wnioskodawcę lub pełnomocnika oraz wersję elektroniczną wniosku. Wniosek powinien zostać dostarczony w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Wdrażania Programów Unii Europejskiej, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa lub osobiście do Punktu Informacyjnego dla Działania 1.4 SPO RZL znajdującego się w siedzibie: PFRON, Wydział Wdrażania Programów Unii Europejskiej, Al. Jana Pawła II 11 (budynek BUMAR) w pokoju nr 1311 (godz. otwarcia: 10.00 do 14.00. W dniu zamknięcia konkursu tj. 31 maja 2005 Punkt Informacyjny będzie czynny od godz. 8.30 do godz.12.00). Na kopercie zawierającej wniosek, należy obowiązkowo umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres oraz zapis: "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.4 schemat a) SPO RZL - konkurs 3". Wnioski powinny być przygotowane na podstawie "Wytycznych dla beneficjentów ..." zawierających szczegółowe wymagania dla konkursu, które można pobrać w Punkcie Informacyjnym PFRON w Warszawie lub z witryny internetowej www.pfron.org.pl   lub www.efs.gov.pl.  Wnioski należy wypełnić przy użyciu Generatora Wniosków (wersja nie starsza niż 3.0.0.23). Komisja Oceny Projektów rozpocznie pracę w dniu 15 czerwca 2005. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej w Warszawie, tel. (22) 652-90-25, e-mail: efs@pfron.org.pl oraz w Oddziałach wojewódzkich PFRON. Ważne informacje dotyczące konkursu zostaną zamieszczone w formie komunikatów na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

(na podst. www.pfron.org.pl - KKR)

Autopoprawka

Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (druk sejmowy nr 3339). Zawiera ona zmiany w definicjach stopni niepełnosprawności; niezbędne zmiany w funkcjonowaniu systemu orzekania o niepełnosprawności, utrzymanie na okres przejściowy równoważnego traktowania orzeczeń o niezdolności do pracy wystawianych przez lekarza orzecznika ZUS. Zmiana definicji stopni niepełnosprawności polega na uwzględnieniu w nich podstawowych kryteriów biologicznych i społecznych przy ustalaniu ograniczeń występujących w aktywności osoby o naruszonej sprawności organizmu na poziomie indywidualnym i na poziomie społecznym. Usystematyzowano też wskazania zawarte w orzeczeniu zgodnie z jego przeznaczeniem tj. wskazania do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz wskazania do zatrudniania osób niepełnosprawnych zgodnie z ich możliwościami do podjęcia pracy. Zdefiniowano też dla potrzeb projektowanej ustawy pojęcie otoczenia miejsca pracy. Wprowadzono 18 rok życia jako kryterium wieku, stanowiące granicę miedzy orzekaniem dzieci i dorosłych. Projekt autopoprawki utrzymuje równoważność orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS odpowiednio ze stopniami niepełnosprawności.

(Na podst. DPS.Forum z 18.04.05-BP)

Ponad 14 tys. osób złożyło już odwołanie od orzeczeń lekarzy orzeczników

Ponad 14 tys. osób złożyło już sprzeciw od orzeczeń lekarzy orzeczników, którzy nie przyznali osobom ubezpieczonym rent z tytułu niezdolności do pracy. Ministerstwo Polityki Społecznej może mieć powody do zadowolenia. Przywrócone po siedmiu latach przerwy komisje lekarskie odciążają sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. Od 1 stycznia br. osoby niezadowolone z orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą odwoływać się do drugiej instancji orzekania o niezdolności do pracy.

(na podst.G.ZPCHR z 21.04.05-BP)

AKTUALNOŚCI LOKALNE

Niepełnosprawni - pełnoprawni?

W dniu 4 maja w Gnieźnie odbędą się uroczystości związane z Europejskim Dniem Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych, który obchodzony jest tam pod hasłem "Niepełnosprawni-pełnoprawni?". Uroczystości odbędą się pod patronatem honorowym Metropolity Gnieźnieńskiego - Ks. Abpa Henryka Józefa Muszyńskiego, Wicemarszałka Sejmu RP - Donalda Tuska -oraz Prof. Andrzeja Zolla - Rzecznika Praw Obywatelskich. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo wraz z Kurierem IdN1 objęły patronat medialny nad tą imprezą. Jej początkiem będzie debata pt. "Czy osoby niepełnosprawne są w Polsce dyskryminowane?", która rozpocznie się o godz. 10.00 w Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie. Będzie tam miała też miejsce wystawa projektów sprzętu ułatwiającego życie osobom niepełnosprawnym. Debatę poprowadzi znany z TVP Jan Pospieszalski . W dyskusji wezmą udział m.in. posłowie - Teresa Piotrowska i Tadeusz Tomaszewski, Grażyna Łapińska - niepełnosprawna piosenkarka, Krzysztof Cegielski - niepełnosprawny żużlowiec, prof. Jan Tala r - kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Mirosław Piesak - srebrny medalista z Aten w pływaniu, Mirosław Chudy - brązowy medalista w szermierce na zawodach Pucharu Świata w Warszawie, Ks. Stanisław Jurczuk - długoletni prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej oraz osoby niepełnosprawne. Po przerwie, ok. godz. 13.00, przedstawiona zostanie prezentacja multimedialna dotycząca problematyki osób niepełnosprawnych , przygotowana przez klasy akademickie I L.O. im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Później nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i obejrzeć będzie można wystawę najciekawszych projektów urządzeń, ułatwiających codzienne życie osobie niepełnosprawnej, oraz wystawę projektów autorstwa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu . O godz. 19,00 w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie odbędzie się koncert poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystąpi na nim Grażyna Łapińska - niepełnosprawna piosenkarka oraz aktorzy gnieźnieńskiego teatru, którzy przedstawią montaż słowno-muzyczny. Przypominamy, że do gnieźnieńskiej Caritas można nadsyłać opisy przypadków dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz prace na konkurs na projekt urządzenia codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych. Prace należy nadsyłać pod adresem Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno, opisy przypadków dyskryminacji można nadsyłać listownie lub na adres e- mailowy: dyskryminacja@caritas.gniezno.pl . Dzięki zgromadzonym zgłoszeniom stworzony zostanie raport na temat dyskryminacji osób niepełnosprawnych , natomiast prace konkursowe w formie zdjęć z opisem bądź prototypów urządzeń zostaną przedstawione na wystawie.
Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa w uroczystościach w Biurze Caritas w Gnieźnie, tel. 61/ 425-57-82 lub fax 61/ 425-57-81. Udział w obchodach jest bezpłatny.

(inf. wł. - KKR)

Warszawskie Centrum Osobistego Asystenta

Ruszyła działalność Warszawskiego Centrum Osobistego Asystenta powołanego do życia przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w ramach programu realizowanego przy wsparciu ze strony Urzędu Miasta st. Warszawy . Celem Centrum jest zapewnienie usług asystenckich osobom niesprawnym ruchowo z terenu Warszawy. Obecnie trwa szkolenie kandydatów na asystentów. Planuje się, że w drugiej połowie roku asystenci będą już mogli pojąć pracę. PTSR zaprasza do współpracy z WCOA wszystkie organizacje i osoby prywatne, które chcą korzystać z usług osobistych asystentów Osoby zainteresowane pracą jako asystenci, oraz osoby niesprawne ruchowo potrzebujące osobistych asystentów, mogą zgłaszać się pod nr tel. 856 76 66.

(inf. własna - MR)

Nowy basen w Bydgoszczy

Dwa baseny, 80-metrowa zjeżdżalnia, jacuzzi, sauna, hydromasaże - to atrakcje otwartego w kwietniu kompleksu rehabilitacyjno-basenowego Perła w Bydgoszczy. Perłę zbudowano przy Zespole Szkół nr 19, na ul. Grzymały-Siedleckiego ( na Wyżynach). Na miejscu są dwa baseny (większy ma 25 m długości, 12,5 m szerokości i od 1,2 do 1,8 m głębokości, a mniejszy - 15 m długości, 7,5 m szerokości i niecały metr głębokości), oba wyposażone w nowoczesne filtry; mniejszy dodatkowo z urządzeniami do masażu podwodnego i sztuczną rzeką. Jest też 80-metrowa zjeżdżalnia, na szczycie której umieszczono kamerę. Cały kompleks, który powstał w niecałe 12 miesięcy, kosztował 8,4 mln zł. W większości finansowany był ze środków Urzędu Miasta i zaciągniętego kredytu, Urząd Marszałkowski dołożył 1,8 mln zł. Nie bez powodu Perła powstała właśnie przy Zespole Szkół nr 19 - największej w regionie szkole integracyjnej. Do SP nr 25 i Gimnazjum nr 38 uczęszcza 150 dzieci niepełnosprawnych, z których połowa ma problemy z poruszaniem się. Specjalnie dla nich oba baseny wyposażono w windy, dodatkowo też na terenie kompleksu utworzono salę rehabilitacyjną i dwa pokoje do masażu i hydromasażu, gdzie pracować będzie czterech szkolnych rehabilitantów.

(Na podst.gazeta.pl z 18.04.05-BP)

Niepełnosprawni na Śląsku

W Katowicach mieszka ponad 700 tys. osób niepełnosprawnych. Politycy przypominają sobie o nich tylko przed wyborami. Dlatego niepełnosprawni muszą sami zabiegać o swoje sprawy. Podczas rozpoczętych 20.04.05r. w Katowicach obchodów Światowego Dnia Inwalidy uhonorowano tych, którzy potrafią poprawić codzienność osób ze swego środowiska. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Inwalidy obchodzono tam pod hasłem "Niepełnosprawni zintegrowani z ogółem społeczeństwa". Integracja niepełnosprawnych jest ważna, zwłaszcza w województwie śląskim, bo wśród pięciu osób sprawnych żyje jeden inwalida. O to, by chciał i miał jak i po co wyjść z domu, zabiegają głównie inni niepełnosprawni.

(Na podst.Dz.Zachodni z.21.04.05-BP)

Nagrodzeni za pracę dla niepełnosprawnych

Już po raz szósty Stowarzyszenie na rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE i redakcja programów informacyjnych "Obiektyw" wręczały Statuetki Wdzięczności - nagrody corocznie przypadające osobom i instytucjom z Podlaskiego - aktywnie działającym na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych. W tym roku kapituła brała pod uwagę cztery nazwiska. Uhonorowała dwie panie: Elżbietę Kujawę - instruktorkę aktywnej rehabilitacji, od sześciu lat współpracującą z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Pani Elżbieta popularyzuje również program skierowany do kobiet po urazie kręgosłupa. Dwa lata temu odebrała z rąk prezydenta Kwaśniewskiego Brązowy Krzyż Zasługi. Druga laureatka to Urszula Wojciechowska z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Trzecią statuetkę - już nie od kapituły, lecz od stowarzyszenia NIKE - dostał Jarosław Jakimiec. Jest on prezesem podlaskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego "Sprawni Razem". Zajmuje się popularyzacją sportu wśród młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

(na podst.g.pl Białystok z 24.04.05-BP)

Mają nową pracownię

Nowa pracownię stolarska, która pozwoli na rozwój manualnych zdolności dziesięciu niepełnosprawnym, otwarto w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kole. Warsztat zrzesza 40 uczestników, zatrudnia 17 pracowników. Funkcjonują tam pracownie: gospodarstwa domowego, artystyczna, krawiecko-tkacka, ogrodnica, techniczno-informatyczna i dwie stolarskie. Ostatnia powstała po likwidacji basenu, na który zabrakło pieniędzy. Była to ważna forma rehabilitacji, ale trzeba było dokonać zmian, iść tam, gdzie jest możliwość zdobycia środków - powiedział Stanisław Graczyk, kierownik WTZ.

(Na podst.g. Paznańskiej z 14.05.05-BP)

PRAWO

Będą preferencje dla pracodawców

W projekcie ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla niektórych pracodawców przewidziano zwolnienia z podatku rolnego, leśnego oraz z podatku od nieruchomości. Projekt ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zakłada, że pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeżeli osiąga minimum 10 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, będzie przysługiwała ulga lub zwolnienie w podatku rolnym, podatku leśnym oraz w podatku od nieruchomości. Ulga lub zwolnienie będzie przysługiwało w zakresie gruntów, budynków lub budowli zajętych na prowadzenie zakładu pracy. Wynikające z zastosowanych ulg korzyści mają ułatwić zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Projektowana ustawa wprowadza w związku z tym zmiany do trzech ustaw podatkowych: o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych. W zmienionych przepisach ustaw podatkowych określono, że obowiązek składania informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, a także deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczył będzie również podatników korzystających z ulg i zwolnień na podstawie przepisów proponowanej ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W projekcie proponuje się także wprowadzenie zwolnienia w ustawie o podatku od spadków i darowizn, które dotyczyłoby nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby niepełnosprawne w drodze darowizny dokonanej ze środków PFRON, w celach wynikających z przepisów o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Obecnie opisywany projekt znajduje się już w Sejmie. Jego pierwsze czytanie odbędzie się w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z rządowym "Programem uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych".

(Na podstawie: Gazety Prawnej z 15.04.2005 r. - RSz)

BEZ BARIER

Nie wystarczy podjazd

Banki nie są wystarczająco przygotowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Większość z nich uważa, że wystarczy podjazd dla wózków inwalidzkich. W Polsce mieszka aż 5 mln osób niepełnosprawnych. Chociaż 75 proc. z nich korzysta z usług bankowych, instytucje finansowe nie ułatwiają im życia. Obsługa dostosowana do ich potrzeb jest raczej wyjątkiem niż zasadą. Sytuacja nie jest dobra. Zdarza się, że nawet podjazdy dla wózków inwalidzkich są źle wykonane. Jest też kłopot związany z korzystaniem z bankowości elektronicznej. Banki powinny dopilnować, żeby osoby niewidome za pomocą programów odczytu mogły swobodnie korzystać z serwisów i elektronicznych kanałów dostępu do kont. Tymczasem nie wszystkie funkcje są dostępne z klawiatury. Formularze i teksty w formacie PDF również nie mogą być odczytywane przez programy przetwarzające tekst na dźwięk. Brakuje nawet bankomatów z funkcją głosową. W PKO BP językiem migowym posługują się pracownicy oddziałów w Tarnowie, Chrzanowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. W oddziale w Koszalinie jeden z pracowników banku biegle posługuje się językiem migowym, szkolą się kolejne dwie osoby. W Pekao S.A. do obsługi klientów niepełnosprawnych jest przystosowanych 37 proc. bankomatów. Są o­ne niższe, wyposażono je w oznaczenia dla osób niewidomych, umieszczone przy czytniku kart, dyspenserze i drukarce pokwitowań. Osobom słabo widzącym lub niewidomym korzystanie z usług bankowych Pekao S.A. ułatwia usługa Pekao24, czyli obsługa telefoniczna (wybieranie tonowe) umożliwiająca automatyczny dostęp do informacji o produktach i usługach banku, saldzie rachunków oraz wykonywanie operacji na rachunku bez konieczności osobistej wizyty w oddziale. Podczas obsługi klientów niewidomych bank stosuje specjalne procedury: niezależnie od tego, czy zgłasza się do oddziału sam czy z zaufaną osobą, wymagany jest akt notarialny zawierający oświadczenie woli klienta w sprawie otwarcia rachunku bankowego. Jeżeli sporządzane są dokumenty lub umowy, konieczna jest obecność dwóch osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu banku.

(Na podst.Gazety .Prawnej z.21.04.05-BP)

Placówka partnerska Banku BPH dla osób niesłyszących

W Łodzi w grudniu ub.r. została otwarta placówka partnerska Banku BPH, obsługująca osoby niesłyszące. To jedyna tego typu placówka bankowa w Polsce. Jej powstanie to efekt wieloletniej współpracy właściciela placówki Mariusza Michalaka ze środowiskiem osób niesłyszących. Dzięki temu poznał on problemy osób z wadą słuchu, również te związane z poruszaniem się w świecie usług finansowych. - Okazało się, iż bariera w komunikowaniu się ogranicza nie tylko możliwości dostępu do produktów bankowych i ubezpieczeniowych, ale również umiejętność korzystania z szerokiej gamy propozycji oferowanych przez instytucje finansowe - mówi Mariusz Michalak. Celem placówki jest przybliżenie osobom niesłyszącym korzyści, jakie wiążą się z odpowiednim doborem produktów w zależności od potrzeb i możliwości klientów, a także umożliwienie im pełnego korzystania z posiadanych produktów finansowych. Dzięki dobrej znajomości języka migowego pracownicy placówki partnerskiej mogą w rzetelny i zrozumiały sposób przedstawić klientom nawet najbardziej skomplikowane produkty finansowe. W kwietniu ubiegłego roku XV Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich podjęło uchwałę w sprawie tworzenia warunków umożliwiających powszechne korzystanie z usług bankowych przez osoby niepełnosprawne. Zdeklarowano, że banki będą sukcesywnie rozszerzały swoją ofertę o usługi skierowane do klientów niepełnosprawnych. Przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych przekazali bankowcom katalog problemów wymagających ich zdaniem rozwiązania tak by bank, zarówno jako miejsce jak i instytucja, stał się otwarty dla osób potrzebujących specjalnej uwagi.

(na podst. Gazeta.pl z dn.12.04.2005 i www.idn.org.pl/dorson - MR)

Spotkanie niepełnosprawnych studentów z władzami uczelni

Bariery architektoniczne i psychologiczne, kłopoty z dotarciem do szkoły i udziałem w wykładach to tylko niektóre problemy, jakim codziennie muszą stawiać czoła niepełnosprawni studenci Uniwersytetu Śląskiego. 22 kwietnia spotkali się z władzami uczelni i opowiedzieli o swoich problemach. Na UŚ studiują 323 osoby niepełnosprawne. Budynek jest nowy i dobrze przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Takie spotkanie to szansa na poznanie kolegów z podobnymi problemami. Przede wszystkim jednak mogą podzielić się uwagami z władzami szkoły powiedziała Anna Wandzel, konsultantka do spraw osób niepełnosprawnych na UŚ.

(Na podst. GazetyWyborczej z 23.04.05-BP)

Nieprzyjazna pływalnia

Strome schody i wąskie pomieszczenia, to bariera nie do pokonania dla niepełnosprawnych, którzy chcą popływać w basenie w Jaworznie. Kryta pływalnia Elektrowni Jaworzno razem z sauną, solarium, jacuzzi i gabinetem masażu nie jest w pełni przygotowana, by mogły z niej korzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wprawdzie wejście jest nisko położone, ale trudności zaczynają się już w szatni. To małe pomieszczenie, w którym brakuje leżanki. Ułatwiłaby o­na niepełnosprawnym przebieranie się. Nie każdy potrafi zrobić to na wózku - skarży się niepełnosprawny, który od trzech lat porusza się na wózku inwalidzkim. - Po wyjściu z szatni natrafiamy na strome schodki. Bez pomocy niepełnosprawny na wózku nie dostanie się na pływalnię. Podobnie jest przy wejściu do sauny. Basen, który był modernizowany przed 12 laty, mieści się w ponad czterdziestoletnim budynku. Kierownik pływalni gotów jest wysłuchać wszelkich sugestii. Dwa lata temu przyjechała na basen niepełnosprawna kobieta. Miała zastrzeżenia do przystosowania obiektu dla osób na wózkach. Po jej interwencji zrobiono szatnię dla niepełnosprawnych, w której stoi dodatkowy wózek. Wejście ma szerokie drzwi. Zamontowano też odpowiedni natrysk. Wewnątrz budynku - zdaniem kierownika - nie można zrobić podjazdów, bo powinny mieć przynajmniej 1,5 m długości, a takie się nie zmieszczą. W starym obiekcie nie da się wiele zrobić, możemy niepełnosprawnym jedynie współczuć.

(na podst.Gazety.Wyborczej z 11.04.05-BP)

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Nowy Zarząd FPMiINR

W dniu 14 kwietnia br. Rada Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo odwołała dotychczasowy Zarząd Fundacji i powołała nowy, który ukonstytuował się następująco: Przewodniczący  -  Krzysztof Anacki, I Wiceprzewodnicząca - Anna Rzędowska, II Wiceprzewodniczący - Wlodzimierz Wysocki, Sekretarz  - Jerzy Urynek, Członek - Tomasz Dawidczyk.

Stowarzyszenie Kruchy Dotyk organizuje pomoc dla chorych

Od urodzenia są nieuleczalnie chorzy. Całe ciała mają pokryte ranami i pęcherzami. Choć jest ich garstka, walczą o to, by godnie żyć. Chorzy na epidermolysis bullosa ze Śląska założyli stowarzyszenie, by się nawzajem wspierać. Istnieje wiele jej odmian. Prosta EB ma łagodną postać - dotyka tylko stóp i dłoni. EB dystroficzna oznacza pęcherze, rany i okaleczenia skóry na całym ciele. Pęcherze mogą pojawić się też w ustach i gardle. Rany powstają przy lekkim otarciu czy silniejszym dotknięciu. - Mogę trzymać w dłoni długopis, ale nie mogę dźwigać ciężkiej torby, bo kaleczy mi skórę -powiedział Przemek założyciel Stowarzyszenia Kruchy Dotyk. 300 g maści kosztuje 50 zł. Starcza na dwa dni. Maść robi się w aptece na zamówienie. Za maść i za kompresy (100 na tydzień) trzeba płacić 100 proc., bo EB nie ma na liście chorób przewlekłych. Kruchy Dotyk to część Stowarzyszenia Debra skupiającego chorych na EB i ich rodziny z całego świata. Debra zorganizowała m.in. specjalistyczny ośrodek w Chorwacji, w którym operuje się dzieci z EB. To potrzebne, bo niewyszkoleni anestezjolodzy obawiają się znieczulać chorych z pęcherzami w gardle. Wysyłane są tam dzieci z całego świata, m.in. na operacje dłoni. Z powodu nieustannych ran skóra palców zlepia się i zrasta, a dłonie zmieniają się w zaciśnięte piąstki. Śląska Debra chce pomóc chorym z Polski w znacznie prostszych rzeczach: zakupie maści, kremów nawilżających czy bandaży. Informacje o Stowarzyszeniu , a także o możliwości pomocy chorym można znaleźć na stronie www.debra-kd.pl.

(na podst.Katowice.gazeta.pl z 05.04.05-BP)

Abilimpiada imienia doktora Piotra Janaszka

Niepełnosprawni z całej Polski uczestniczyli w IX Abilimpiadzie Osób Niepełnosprawnych imienia Piotra Janaszka W tym roku organizatorzy z Fundacji Mielnica i Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Koninie przyjęli 270 osób z 38 ośrodków. Niepełnosprawni nie po raz pierwszy udowodnili, że są konkurencyjni dla osób sprawnych w takich zawodach, jak informatyka, cukiernictwo, krawiectwo, stolarstwo, rzeźbiarstwo. Równie sprawnie malowali i przygotowali w kuchni wspaniałe smakołyki. Niekorzystna dla pracodawców zamiana dotacji na utworzenie stanowiska pracy dla niepełnosprawnego, wpłynęła wprawdzie na obniżenie wydatków z budżetu, ale także, przyczyniła się do spadku liczby zatrudnień niepełnosprawnych przez okres co najmniej pięcioletni. Okres ten jest niezbędny do otrzymania przez osobę niepełnosprawną stałej renty. Mimo to dobry przykład w regionie dał Zakład Pracy Chronionej przy Fundacji Mielnica, zatrudniający 32 osoby zajmujące się szyciem odzieży roboczej i jej sprzedażą. Kilku uczestników poprzednich Abilimpiad utworzyło też samodzielne miejsca pracy w firmach informatyczno-komputerowych. Uczestników Abilimpiady odwiedzili ich potencjalni pracodawcy.

(na podst. Głosu Wielkopolskiego z 25.04.05-BP

Niepełnosprawni zasadzili drzewko dla Papieża

Wierzba płacząca w hołdzie Papieżowi została zasadzona przed ośrodkiem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie. W uroczystości wzięli udział wychowawcy i podopieczni z ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciele. Inicjatywa zasadzenia drzewka w hołdzie Ojcu Świętemu wyszła od rodziców wychowanków ośrodka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie. Zarząd stowarzyszenia szybko ją podchwycił.
- Posadziłem takie samo drzewo przed domem, kiedy urodził się mój syn - tłumaczy pomysłodawca Ryszard Klich. - Pomyślałem, że to dobry sposób, żeby uczcić też pamięć Papieża. On jest przecież Ojcem nas wszystkich. - Będzie nam przypominało, że powinniśmy żyć zgodnie z papieską nauką, z której najważniejsze są dla mnie słowa o szacunku dla drugiego człowieka, bez względu na jego wady i ułomności - mówi Barbara Jaskierska, przewodnicząca koła. Po chwili zadumy i modlitwy uczestnicy uroczystości zebrali się przy młodym drzewku i zapalili wokół niego znicze.

(na podst. Gazeta.pl   Szczecin Paulina Łątka z dnia 09-04-2005 - TB)

IMPREZY, KONKURSY, WYSTAWY

"Tolerancja. Zgoda na inność"

To tytuł konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowany przez tygodnik "Polityka", ZNP i wydawnictwo szkolne PWN. Gdy człowieka ocenia się z góry na podstawie światopoglądu, koloru skóry, pochodzenia społecznego lub zamożności, a nie stosunku do innych ludzi, respektu dla prawa i efektów pracy, wtedy rodzi się nietolerancja. Nietolerancja to brak aprobaty dla tych, którzy wyznają inną religię, inaczej wyglądają, inaczej żyją, mają inną hierarchię wartości lub inne upodobania, chociaż nikomu tą innością nie szkodzą, nie naruszają cudzej wolności i bezpieczeństwa. W drugiej połowie XVI wieku nasz kraj słynął z tolerancji w całej Europie. A jak jest dzisiaj? W ramach prac konkursowych można przygotować esej, reportaż, fotoreportaż lub stronę internetową poświęconą wybranemu problemowi. Termin nadsyłania prac upływa 10 maja 2005 r. Więcej informacji o konkursie: www.polityka.pl/lekcja.

(na podst. "Polityka" nr 10/2005 - MR)

Baśnie Andersena wystawiły dzieci i młodzież z wadami słuchu

W Szczecinie po raz czwarty odbył się Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. Tym razem, inaczej niż zwykle, miał on charakter tematyczny. W związku z obchodzonym właśnie rokiem Hansa Christiana Andersena uczestnikom zaproponowano przygotowanie interpretacji jednej z jego baśni. Przyjechało 11 zespołów teatralnych ze specjalistycznych placówek kształcących dzieci i młodzież z wadą słuchu z całej Polski, a także reprezentacja szkoły dla słabosłyszących z Gustrow w Niemczech. Grupy teatralne prezentowały spektakle pantomimiczne i z tekstem mówionym, który na bieżąco tłumaczony był na język migowy. Występy poddano ocenie profesjonalnego jury. W jego skład weszli surdopedagodzy oraz szczecińscy aktorzy. Statuetki "Julianki" przyznano warszawskiemu zespołowi Bajkoludki za pantomimiczne przedstawienie baśni "Dzielny ołowiany żołnierzyk" i grupie "Nasze podwórko" z Wrocławia za opatrzony tekstem mówionym spektakl "Brzydkie kaczątko". Oprócz nagród głównych przyznano liczne wyróżnienia grupowe i indywidualne. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe medale. Imprezę uświetnił swoim występem Ramesh Meyyappan - głuchoniemy aktor z Singapuru. - Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie pomoże każdemu w pokonaniu jego słabości - powiedziała zebranym w Pleciudze Elżbieta Masojć, dyrektor wydziału oświaty UM. Przegląd zorganizował szczeciński Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima przy finansowym wsparciu PFRON. Patronatem objęli go: minister edukacji narodowej i sportu, wojewoda zachodniopomorski i prezydent Szczecina.

(na podst. Gazeta.pl   Szczecin Paulina Łątka z dnia 11-04-2005 - TB)

Opowieść o przyjaźni

Prawdziwą perłą w repertuarze naszych kin jest francuski film pt. "Jedwabna opowieść", który właśnie wchodzi na ekrany. Jest to znakomicie opowiedziana i grana historia przyjaźni dwóch bardzo różniących się osób: samotnej nastolatki w ciąży i kobiety w średnim wieku, która w wypadku motocyklowym straciła jedynego syna. Obie kobiety zajmują się artystycznym haftem; wyszywają cierpliwie na jedwabiu przepiękne wzory z muszelek, korali, króliczych skórek, metalowych kółek, nici.. Porozumiewają się mimo pozornej oschłości, a pomaga im w tym wspólna pasja - haft. W filmie pada bardzo mało słów, uczucia i myśli bohaterek wyrażane są poprzez spojrzenia, drobne gesty. Jedwabna opowieść otrzymała na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 2004 roku Główną Nagrodę Tygodnia Krytyki, zaś Stowarzyszenie Francuskich Krytyków uhonorowało reżyserkę nagrodą za najlepszy debiut. To piękna opowieść, chwytająca za serce, zachwycająca prostotą, grą, muzyką.

(kkr)

Zbadaj swoje zdrowie

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie odbyła się w dniu 12 kwietnia akcja prozdrowotna. Można było za darmo uzyskać porady dotyczące zdrowego żywienia, szkodliwości palenia papierosów i sposobów porzucenia nałogu, wykonać badania spirometryczne czyli komputerowe badanie pojemności płuc, zbadać poziom cukru i cholesterolu we krwi, zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, masę ciała i wzrostu, grubość tkanki tłuszczowej. Specjaliści zademonstrowali metody samobadania piersi oraz pokazali, jak należy kąpać noworodka. Był też pokaz makijażu. Akcji towarzyszyły ulotki i plakaty o tematyce pro zdrowotnej. Do współpracy przy organizacji Światowego Dnia Zdrowia dyrekcja szpitala zaprosiła: Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, Szkołę Promocji Zdrowia Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, Stowarzyszenie Ciechanowskie Konsorcjum Zdrowia oraz Telewizyjny Klub Kwadransowych Grubasów. Akcję koordynował Dział Promocji Zdrowia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego.

(inf. wł - LK)

EDUKACJA

Studia pod górkę

Brak podjazdów, wind, toalet dla niepełnosprawnych to podstawowe zarzuty pod adresem budynków Uniwersytetu Zielonogórskiego. - Wszelkie zmiany to na razie pobożne życzenia, bo nie ma pieniędzy - rozkładają ręce władze uczelni. Dr Helena Ochonczenko z Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej badała nastroje i potrzeby osób niepełnosprawnych na zielonogórskiej uczelni. Według jej badań najgorzej wypadają kontakty niepełnosprawnych ze zdrowymi studentami. - Ci młodzi ludzie czują się wyobcowani, anonimowi i nie widzą pola jakiejkolwiek aktywności. Władze uczelni zapewniają, że zdają sobie sprawę z problemów studentów niepełnosprawnych. Tyle że na poprawę warunków nie ma co liczyć w najbliższych latach. - Nowe budynki już nie mają barier architektonicznych, ale na remonty starych szukamy pieniędzy. Na razie, wszelkie obietnice poprawy mogą być czysto teoretyczne - mówi prof. Zdzisław Wołk, prorektor ds. studenckich UZ. Na Uniwersytecie Zielonogórskim na studiach dziennych uczy się 140 niepełnosprawnych, czyli ponad 1 proc. wszystkich studentów. To dane za semestr letni 2004. I to tylko lista tych, którzy otrzymują stypendia specjalne. Ile rzeczywiście jest osób z problemami albo przewlekle chorych, tego uczelnia nie wie.

(na podst. Gazeta.pl z dn.13.04.2005 i www.idn.org.pl/dorson - MR)

Słowniki w sieci

Portal Wiedzy WIEM (www.portalwiedzy.onet.pl) oprócz dotychczasowych bezpłatnych słowników oferuje odpłatnie usługę Tłumacz Plus - 12 specjalistycznych słowników językowych. W skład Tłumacza Plus wchodzą słowniki: angielskie, francuskie i niemieckie przydatne w nauce języków, studiach wyższych i pracy zawodowej. W zestawie jest 825 tys. haseł słownikowych z pełnymi wyjaśnieniami znaczeń. W części anglojęzycznej znajdują się m.in. słowniki naukowo-techniczne. Najbardziej rozbudowana część niemieckojęzyczna zawiera m.in. słowniki współczesne z uwzględnieniem wyrażeń i zwrotów języka potocznego.

(na podst. "Metro" z dn. 18.04.2005 - MR)

PRACA

Zaktywizuje niepełnosprawnych

W Leżajsku przygotowano projekt, który pozwoli niepełnosprawnym pozostającym bez pracy na znalezienie zatrudnienia. W ramach projektu trzydziestu niepełnosprawnych zostanie skierowanych na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Doradcy przygotują ich także do rozmów z pracodawcami, pokażą, jakie mogą wykonywać zawody, na jakich pracować stanowiskach. Projekt o wartości 400 tys. zł finansowany jest z unijnego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Dofinansowanie przekazuje PFRON. Głównym realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, partnerami zaś Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku i Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju. Niepełnosprawni, a także ich rodziny. Niepełnosprawni często nie wierzą, że mogą znaleźć jakąkolwiek pracę, wielu z nich nawet się nie rejestruje jako bezrobotni - mówi Krzysztof Rogowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku. W powiecie są cztery tysiące bezrobotnych, a tylko 100 z nich jest zarejestrowanych jako poszukujących pracy. Ten program jest szansą dla nich.

(Na podst.Super Nowości z 21.04.05-BP)

Nagrody dla tych, którzy dają szansę

Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych OZON, które od wielu lat prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, realizuje kilkanaście projektów. Wśród nich jest program tworzenia nowych miejsc pracy w budynkach użyteczności publicznej w formie stoisk taniej książki "Książka i Praca" oraz "Ośrodek Predyspozycji Zawodowych i Rozwojowych Osób Niepełnosprawnych". Jest też inicjatorem akcji "Nie musisz płacić na PFRON" i "Komputer za edukację" oraz organizuje turnusy rehabilitacyjno- szkoleniowe. Działa w oparciu o przekonanie, że płatna praca dla osób niepełnosprawnych jest najlepszą formą pomocy społecznej, stanowi najlepszą formę integracji społecznej, stwarza materialną gwarancję równych szans i równych praw, a także, co ważne, pozwala zmniejszyć nakłady państwa na system opieki społecznej nad osobami, które pozbawione źródeł dochodów z pracy muszą korzystać z pomocy finansowej i rzeczowej państwa. OZON wyróżnia statuetkami "Dać Szansę" osoby i instytucje, które przyczyniły się do stworzenia na otwartym rynku pracy nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, stwarzając im szansę powrotu do normalnego życia. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się: Aleksandra Wiktorow - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Jacek Olesiejuk - właściciel Firmy Księgarskiej Jacek Olesiejuk z Warszawy, Elżbieta Tabaka organizator sieci stoisk taniej książki z Częstochowy. Jak powiedział na uroczystości Tomasz Danielewicz ze Stowarzyszenia - konkurs ma na celu wyróżnienie grupy osób i instytucji, które swoją postawą lub działaniem w szczególny sposób przyczyniły się do stworzenia na otwartym rynku pracy nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, stwarzając im szansę powrotu do normalnego życia, realizacji własnych marzeń aspiracji i uniknięcia losu wielu niepełnosprawnych wykluczonych z głównego nurtu życia społecznego przez niepełnosprawność i dyskryminację, jakiej doświadczają w swoim codziennym życiu. Według statystyk zaledwie 5 pracodawców w Polsce deklaruje gotowość zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika, a ponad 83 osób niepełnosprawnych jest biernych zawodowo tzn. nie pracuje i nie podejmuje prób znalezienia płatnego zatrudnienia.

(na podst. Gazeta pl. Katolicka Agencja Informacyjna z dnia 22.-04.2005 - T B)

Dajcie pracę

Kilkumilionowa rzesza niepełnosprawnych nie ma w Polsce szans na znalezienie jakiejkolwiek pracy. Gotowość zatrudnienia takiego pracownika deklaruje jedynie 5 proc. pracodawców. Z drugiej strony, mamy 83 proc. niepełnosprawnych, którzy nie starają się nawet znaleźć płatnej posady. Takie są wyniki badań przeprowadzonych przez biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Według nich, jedną z przyczyn bierności zawodowej takich osób są niska samoocena i brak wiary we własne siły. Inną jest brak doświadczenia zawodowego wynikającego z długotrwałego bezrobocia, połączony często z niskim poziomem wykształcenia, bo niepełnosprawnym jest trudniej również w szkołach i na uczelniach. To wszystko sprawia, że niepełnosprawni zamykają się w czterech ścianach i klepią biedę. Monteskiusz powiedział, że człowiek nie jest biedny dlatego, że nic nie ma. Jest biedny dlatego, że nie ma pracy - podkreśla Narcyz Janas, prezes stowarzyszenia Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (OZON). - Niepełnosprawni mają największe problemy na otwartym rynku pracy, większość zatrudnionych, ok. 190 tys. pracuje w zakładach pracy chronionej, a ich liczba wciąż maleje - dodaje. Jego zdaniem, jednym z powodów tak niskiego poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych są niejasne przepisy. Pracodawca może sobie odliczyć różne koszty wynikające m.in. z niższej wydajności pracy. Problem w tym, że wyliczyć te kwoty jest trudno, bo państwo nie zadbało o jednoznaczne kryteria. Pracodawcy boją się, że po kilku latach podczas kontroli urzędnik arbitralnie orzeknie, iż odliczenia były niewłaściwie dokonane i nałoży drakońską karę. Jest też kolejny problem. Pracodawcy nie chcą zatrudniać niepełnosprawnych, bo kierują się stereotypami i uprzedzeniami, które mają przy przyjmowaniu pracownika większe znaczenie niż jego kwalifikacje. Integracja organizuje obecnie kampanię "Sprawni w pracy" we współpracy z rządowym pełnomocnikiem. W jej ramach przeprowadza nieodpłatne szkolenia. Kolejnym etapem jest kampania medialna, w której na antenie TVP pojawią się reklamy społeczne adresowane do pracodawców. Podobne informacje znajdą się także na łamach pism branżowych. Szukanie pracy mają też ułatwiać tworzone przez OZON biura integracji zawodowej osób niepełnosprawnych (BIZON). W Polsce wystartowały na razie w czterech miastach: Warszawie, Częstochowie, Radomiu i Gdańsku. Od zwykłych pośredniaków różnią się tym, że niepełnosprawny kandydat zostanie przeszkolony, a jego kwalifikacje zbadane. Poszukiwaniem pracy dla niego aktywnie zajmą się pracownicy BIZON-a, którzy odwiedzą pracodawców, zaprezentują ofertę i poinformują ich o przysługujących przy zatrudnieniu niepełnosprawnego zniżkach i dopłatach.

(Na post.Trybuna.com.pl z 06.04.05-BP)

W CIENIU WIELKICH AFER...

Pracownicy PFRON na ławie oskarżonych - ciąg dalszy

W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu kontynuowany jest proces trójki pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie i Warszawie. Prokurator Grzegorz Jędrzejek zarzuca im popełnienie przestępstwa z art. 231 par. l kodeksu karnego, czyli niedopełnienie obowiązków służbowych. Przypomnijmy, ta sprawa jest powiązana z opisywaną przez nas wielokrotnie aferą dotyczącą m. in. przejęcia spółdzielni inwalidów przez właściciela firmy "Igell" B.J., który wspólnie z trójką innych osób w ub. r. został już skazany nieprawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności i wysoką grzywnę. Prokuratura Okręgowa wyłączyła do osobnego rozpoznania okoliczności przyznania mu kilkusettysięcznej pomocy finansowej z PFRON w ramach programu "Szansa". Niedawno obszerne wyjaśnienia składała oskarżona E.S., pracownica centrali PFRON w Warszawie, która nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Podobne oświadczenia złożyli obecnie J.B. i T.M., z Małopolskiego Oddziału PFRON, którzy uważają, że dopełnili wszelkich wymaganych prawem procedur. J.B. - inspektor z Krakowa był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie projektu wniosku o włączenie do programu "Szansa" firmy "Igell" z Nowego Sącza, która przejęła Spółdzielnię Inwalidów "Limanowiankę". Oskarżony po zbadaniu sytuacji sprecyzował stanowisko, które została później wraz z innymi drukami przesłane do Zarządu Funduszu. Sformułował w nim pod adresem wnioskodawcy szereg zastrzeżeń. J.B. dodał, że nie miał żadnych uprawnień do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Wszystkie spoczywały w rękach władz centralnych funduszu. Potwierdził to również T.M., dyrektor małopolskiego Oddziału, który podkreślił, że formalnie firma "Igell" nie mogła być zakwalifikowana do "Szansy", bowiem nie była zakładem pracy chronionej. Jednak Rada Nadzorcza PFRON, kierując się prawdopodobnie troską o 200 miejsc pracy osób niepełnosprawnych z "Limanowianki", zdecydowała się wbrew przepisom dopuścić to przedsiębiorstwo. Ostateczną decyzję podjął ZG PFRON. Krakowski oddział tej instytucji otrzymał umowę do realizacji. Firma "Igell" miała w sumie otrzymać na utrzymanie zatrudnienia 200 osób 3 min zł. Z Funduszu przekazano jej dwie transze, jako refundację kosztów modernizacji, remontów i zakupu maszyn na łączną kwotę ok. 820 tyś. zł. Trzecia rata została zablokowana, później umowę anulowano. Obaj oskarżeni potwierdzili, że PFRON odzyskał na drodze egzekucji sądowej niemal wszystkie środki, które wpłacił firmie "Igell". Pozostało jeszcze ok. 4,6 tys. zł. Także i ten dług ma być zwrócony po sprzedaży ostatniej nieruchomości dawnej "Limanowianki".

(na podst. Dziennika Polskiego - Nowosądecki z dnia 14.04.2005 - RSz)

ZDROWIE, MEDYCYNA, NAUKA

NFZ: 3 tys. endoprotez stawu biodrowego w I kwartale

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia było poświęcone rozpatrzeniu informacji NIK o wynikach kontroli wszczepiania pacjentom endoprotez stawu biodrowego od 1 stycznia 2002 r. do 31 marca 2004 r. Posłowie zostali poinformowani przez przedstawiciela NFZ, iż rocznie prawie 900 mln zł jest przeznaczanych na zabiegi wykonywane w dziedzinie ortopedii i chirurgii urazowej. W 2005 roku środki te nieznacznie zostały zwiększone. W całym kraju w pierwszym kwartale 2005 roku wszczepiono ponad trzy tys. endoprotez stawu biodrowego. Zabiegi wszczepiania endoprotez są wykonywane w ponad 200 ośrodkach w całym kraju. Posłowie zwrócili uwagę, że być może byłoby lepiej, gdyby zabiegi te były wykonywane w mniejszej liczbie, ale za to w bardziej specjalistycznych placówkach. Poruszenie członków Komisji Zdrowia spowodowała informacja dotycząca finansowania implantów ślimakowych. Okazało się bowiem, że zmiana planu finansowego NFZ na 2005 rok, pozwalająca na dodatkowe zabiegi wszczepiania implantów, podpisana w połowie marca przez ministra zdrowia i finansów, utknęła na prawie miesiąc w Centrum Obsługi Kancelarii Premiera. Z kontroli NIK dotyczącej endoprotez wynika, że chorzy musieli od kilku miesięcy do nawet trzech lat czekać na wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego. Niektórzy, niezgodnie z prawem, dopłacali do zabiegu z własnej kieszeni. Izba skontrolowała wybrane szpitale i oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie 10 województw. NIK przeprowadził również ankietę wśród pacjentów, którzy poddani byli operacji wszczepienia endoprotezy. Jak wynika z niej, pacjenci dopłacali do zabiegu od 200 zł do nawet 8 tys. zł. W ten sposób płacili głównie za skrócenie czasu oczekiwania na wszczepienie i zastosowanie lepszej jakości endoprotezy. NIK skrytykowała brak ewidencji kosztów zabiegu wszczepienia stawu biodrowego. Z informacji Izby wynika, że szpitale miały różne stawki za poszczególne części zabiegu. Z raportu NIK wynika również, że w Polsce do tej pory nie ma rejestru, który pozwalałby na obserwowanie efektów implantacji oraz jakości protez w dłuższym czasie.

(Na podst.PAP z dn.14.04.05-BP)

Bextra na indeksie

Bextra, niesterydowy lek przeciwbólowy nowej generacji, powinien być wycofany ze sprzedaży - uważa amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA). Wezwała producenta, firmę Pfizer, do dobrowolnego wycofania leku z rynku, gdyż - zdaniem FDA - zyski ze stosowania leku nie przeważają nad niebezpieczeństwami. Bextra (valdecoxib), podobnie jak należący do tej samej grupy leków vioxx, który zniknął z aptek we wrześniu ubiegłego roku, zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań kardiologicznych i wieńcowych - zwałów, udarów, nadciśnienia. Dodatkowo może wywołać alergiczne reakcje skórne, w tym zagrażającą życiu toksyczną nekrolizę naskórka i zespół Stevensa-Johnsona. Pfizer zapowiedział, że zamierza przekonać FDA do zmiany decyzji, ale na razie zawiesi sprzedaż bextry w USA, a jeśli będzie trzeba - również w Unii Europejskiej.

(na podst. Gazeta.pl z dn.15.04.2005 - MR)

Insulina do wdychania w ciągu roku?

Podczas brytyjskiej konferencji Diabetes UK ogłoszono, że w ciągu roku na rynku powinna się pojawić alternatywa dla insuliny w zastrzykach - insulina do wdychania. Testy przeprowadzone w USA i Europie wykazały, że ta postać leku jest równie skuteczna, jak zastrzyki. Około roku potrwa jednak procedura zatwierdzenia insuliny do wdychania przez organy kontrolne - w Europie - European Medicines Evaluation Agency. Insulina do wdychania ma postać proszku, który rozpyla niewielkie urządzenie - wystarczy przycisnąć guzik. Wcześniej podobną postać innych leków stosowano u chorych na astmę. Wdychanie insuliny nie zastąpi całkowicie zastrzyków, ale powinno zmniejszyć ich częstotliwość.

(Na podst.info.onet.pl z 23.04.05-BP)

Kamera dla niewidomych

Niemieccy naukowcy z instytutu Maxa Plancka wynaleźli "kamerę dla niewidomych" - podaje serwis naukowy BBC. Kamera odczytuje z pomocą laserowego promienia litery i całe zdania, skanuje je do pamięci komputera a tam zamienia na głos, który odczytuje cały tekst. Urządzenie pomoże niewidomym np. "odczytywać" drogowskazy na ulicy czy napisy na towarach w sklepie.

(Na podst.wp.wiadomości z.11.04.05-BP)

"Mechaniczne mięśnie"

Chodzić mimo niesprawnych nóg, podnosić ciężary jakby to było piórko? Wszystko to umożliwia japońskie urządzenie opracowane dla osób starszych i niepełnosprawnych. Japoński system o nazwie HAL trafi do sprzedaży pod koniec roku. Aparat zostanie zaprezentowany na światowej wystawie Expo2005 w Japonii. Łączy on najnowsze osiągnięcia w dziedzinach robotyki, mechaniki i elektroniki, z których słynie Japonia. Urządzenie umie znacznie więcej niż tylko utrzymywać ciało w pozycji wyprostowanej. Dzięki elektronicznym silniczkom potrafi chodzić wraz z użytkownikiem; mechaniczne mięśnie zastępują wtedy mięśnie człowieka. System ma też czujniki, przymocowane do skóry na nogach. Kiedy nasz mózg wysyła polecenia do mięśni, impulsy są rejestrowane i wysyłane do komputera, ten je analizuje i podejmuje decyzję, który silnik uruchomić.

(Na podst.Rzeczpospolita z 13.04.05-BP)

Czosnek może zapobiegać osteoporozie

Czosnek jest nie tylko smaczną przyprawą o działaniu przeciwbakteryjnym, ale może też wzmacniać kości i zapobiegać osteoporozie - zaobserwowali badacze ze Szwajcarii. Jak wykazały najnowsze badania, składnik czosnku - peptyd nazywany w skrócie GPCS, przeciwdziała utracie związków mineralnych z komórek tkanki kostnej szczurów. Zdaniem autorów pracy, najnowsze wyniki sugerują, że czosnek może zapobiegać utracie masy kostnej i, co za tym idzie, osteoporozie.

(Na podst.info.onet.pl z 13.04.05-BP)

Polak współautorem nowego leku przeciw padaczce

Polski chemik jest współautorem leku przeciwko padaczce, wprowadzanego właśnie na światowe rynki. Naukowcy przypuszczają, że wytworzony dzięki długoletnim badaniom preparat może być także skuteczny w leczeniu długotrwałych bólów mięśni oraz jako lek uspokajający. Produkt jednego z farmaceutycznych gigantów, który najprawdopodobniej już wkrótce zostanie wprowadzony do sprzedaży w USA, jest efektem kilkunastu lat badań naukowych nad związkami chemicznymi, które mogłyby znaleźć zastosowania jako potencjalne leki przeciwpadaczkowe. W wyniku tych badań okazało się, że jeden z otrzymanych w laboratorium prof. Silvermana związków - (S)-3-izobutyloGABA (nazwany później: pregabalin) wykazuje bardzo wysoką aktywność przeciwpadaczkową. Pregabalin jest aktywnym składnikiem leku. Jak wynika z dalszych badań, lek może być skuteczny także w zwalczaniu bólów neuropatycznych (których głównymi objawami są zaburzenia czucia w stopach i w dłoniach oraz długotrwałe bóle mięśni nóg i rąk), fibromialgii (choroby charakteryzującej się bólami mięśni, ścięgien i wiązadeł oraz długotrwale utrzymującymi się bólami w różnych miejscach) oraz jako lek uspokajający - dodaje prof. Andruszkiewicz. Obecnie lek sprzedawany jest z dużym powodzeniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Meksyku. Najprawdopodobniej trafi w najbliższym czasie do sprzedaży w USA. Jeszcze nie wiadomo kiedy będzie też sprzedawany w Polsce"

(Na podst.info.onet.pl z 14.04.05-BP)

Jak rosną mięśnie

Sygnały biochemiczne, uruchamiane przez jedno z białek, są kluczem do przyrostu masy mięśniowej. Mechanizm ten odkryli naukowcy z King's College w Londynie, zespołem kierował Stephan Lange. Odkrycie to być może pozwoli leczyć atrofię mięśniową. Stymulujące białko to znana od dawna tytyna. Sygnały biochemiczne docierają do jąder komórkowych, kontrolując proces wytwarzania i niszczenia białek w mięśniach.

(Na podst. Rzeczpospolitej z 14.04.05-BP)

ZE ŚWIATA TELEEINFORMATYKI

Microsoft opracował nowy pakiet łatek dla Windows

Firma Microsoft, tak jak obiecała, zablokowała kolejne luki w swoich produktach, w tym pięć krytycznych. Kwietniowy pakiet aktualizacji blokuje luki krytyczne w Windows TCP/IP, w przeglądarce IE, MSN Messenger, produktach Office i Exchange. Oprócz tych pięciu, poprawione zostały jeszcze trzy błędy, określane przez Microsoft jako "poważne", które umożliwiają hakerowi przejęcie kontroli nad czyimś komputerem. Jedna z luk, zablokowana przez kwietniowy pakiet, umożliwiała porażenie różnych systemów wykorzystujących do pracy protokół IP - podstawę współczesnej sieci. Luka ta umożliwia hakerowi blokadę ruchu sieciowego. W ten sposób można wykonywać atak typu Source Quench, zamykający użytkownikom dostęp do określonego portalu. Łatka dla danej luki została wydana nie tylko przez Microsoft, ale i Cisco, Juniper, IBM, oraz dla Red Hat. Inne luki są nie mniej groźne. Na przykład, wykryta w Microsoft Windows Shell luka w aplikacji MSHTA.EXE umożliwiała zdalnemu użytkownikowi uruchomienie dowolnego kodu na komputerze ofiary - w tym celu tworzone były specjalne strony lub wiadomości elektroniczne. Lukę zawierają programy: Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 Datacenter Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Web Edition, Windows XP Professional. Oprócz tego Microsoft zaprezentował swojego antywirusa z podstawowymi opcjami, umożliwiającymi walkę z wieloma znanymi wirusami. Program może usunąć Hacker Defender, Mimail i Rbot, oraz nowe odmiany robaków Berbew, Bropia Gaobot, MyDoom i Sober.

(Na podst . DrWeb.pl z 15 04. 2005 - RSz)

Spamerzy wykorzystują śmierć Papieża

Specjaliści ds. bezpieczeństwa poinformowali o wykryciu akcji spamerskiej w Internecie, bazującej na ogólnoświatowych rozważaniach po śmierci Ojca Świętego. Spamerzy rozsyłają wiadomości elektroniczne, w których użytkownikom proponuje się bezpłatną kolekcję książek Jana Pawła II, którą otrzymają po kliknięciu na podany odsyłacz. Po wykonaniu tej czynności użytkownik trafia na stronę internetową, gdzie dowiaduje się, że akcja nie obejmuje jego kraju i automatycznie zostaje przekierowany na inną stronę z reklamą "bezpłatnych sposobów na szybkie wzbogacenie się". Dla spamerów nic nie jest ważne. Liczy się tylko sprzedaż swoich towarów i usług. Śmierć Ojca Świętego była opłakiwana przez miliony ludzi, ale dla spamerów jest to tylko kolejny sposób, aby wcisnąć naiwnym użytkownikom swoje marnej jakości towary i usługi.

(Na podst.  DrWeb.pl z dnia 15.04.05 - RSz)

IE dorosło do zakładek!

Microsoft prowadzi zaawansowane prace nad koleją edycją swojego paska narzędziowego - MSN toolbar, bardzo ważną, bowiem pozwalającą użytkownikom nieco leciwej już przeglądarki Internet Explorer 6.0 (bez WinXP+SP2) na korzystanie z nowej opcji - zakładek (z ang. tabbed browsing ). Zakładki same w sobie nowością żadną nie są. Użytkownicy alternatywnych do IE przeglądarek, bądź korzystający z różnych nakładek na program Microsoftu, z pewnością znają i cenią sobie ich zalety; zakładki umożliwiają jednoczesne przeglądanie kilku stron w jednym oknie przeglądarki. Według zapowiedzi, w standardzie IE 7.0 będą zarówno zakładki, jak i możliwość czytania źródeł RSS. Wersja beta MSN Toolbar wyszła w grudniu. Obecnie trwają intensywne prace nad wydaniem finalnej wersji z uwzględnieniem sugestii i uwag osób testujących "betę". Z przeglądarki nie będzie można korzystać bez systemu Windows XP i dodatku SP2.

(Źródło : Dziennik Internautów z 22.04.2005 r. - RSz)

Dziewięć lat więzienia za spam

Na dziewięć lat więzienia za rozsyłanie spamu został skazany 30-letni Amerykanin. Z rozsyłania niechcianej reklamowej korespondencji uczynił on sobie doskonałe źródło utrzymania. Wyrok sądu w Wirginii to pierwszy w USA przypadek orzeczenia za spam kary więzienia (prokuratura żądała w czasie procesu nawet 15 lat więzienia). Jeremy Jaynes (działał głównie w 2003 r.) potrafił wysyłać w świat nawet kilka milionów maili reklamowych dziennie, podszywając się przy tym pod fałszywe adresy nadawców. Spam uważany jest za jedną z plag globalnej sieci - taka korespondencja zaśmieca odbiorcom skrzynki pocztowe, zabiera im czas i zwiększa koszty połączeń internetowych. Organizacja Spamhaus zwalczająca takie praktyki klasyfikowała Jaynesa na ósmym miejscu na liście największych spamerów świata. Prokuratorzy wyliczyli, że od firm, które płaciły mu za "usługi reklamowe" Jaynes inkasował 500 tys. - 750 tys. dol. miesięcznie. Jak się okazało, posługiwał się przy tym m.in. skradzioną od firmy America Online bazą adresów e-mailowych około 84 mln internautów. Za udzielanie Jaynesowi pomocy sąd wcześniej ukarał także jego siostrę, skazując ją na grzywnę 7,5 tys. dol. Według szacunków ekspertów spam stanowi nawet 75 proc. krążących po świecie e-maili. Z raportu firmy badawczej Ferris Research z lutego 2005 r. wynika, że 10 na 12 wysyłanych na świecie e-maili można uznać za spam.

(na podst.Gazeta Pl z 11.04.05-RS)

Konkurencja TPSA nie śpi

Lokalny operator telekomunikacyjny Spray zamierza do 2009 r. wybudować w Warszawie radiową sieć dostępową, która obejmie zasięgiem cale miasto. Za jej pośrednictwem chce dostarczać usługi dostępu do Internetu, telefonii głosowej, a w przyszłości także przesyłu obrazu. Obecnie w zasięgu sieci Spraya znajduje się 15 tys. mieszkań, operator ma ponad 9 tys. umów abonenckich.

(inf. wł - KKR)

Uwaga! Mytob i Kadebe

Specjaliści, praktycznie codziennie, informują o kolejnych, nowych odmianach robaka Mytob. Rodzina robaków liczy już 38 wersji, 22 z nich pojawiło się w tym miesiącu i istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych dniach pojawią się kolejne. Przypuszcza się, że wszystkie odmiany Mytob mają jednego autora, który najprawdopodobniej zamierza w najbliższym czasie wypuścić jak największą liczbę robaków, aby w ten sposób zwiększyć prawdopodobieństwo zainfekowania kolejnych komputerów. Wszystkie odmiany Mytob są wyposażone w szereg podobnych funkcji, na przykład backdoors, wykorzystywanych do utworzenia sieci komputerów, które można jednocześnie kontrolować. Umożliwia to hakerowi wykonywanie wielu różnych operacji, np. masową wysyłkę spamu, organizację ataku na inne komputery, czy też kradzież danych poufnych, wykorzystywanych później do oszustów finansowych. Zdaniem niektórych specjalistów kod Mytob jest bardzo podobny do kodu wirusa MyDoom, który w 2004 roku wywołał masowa epidemię. Producenci oprogramowania antywirusowego ostrzegają też przed nowym robakiem. Kadebe - po zarażeniu komputera - nie tylko masowo rozsyła się za pomocą poczty elektronicznej i blokuje dostęp do niektórych stron internetowych, ale kasuje też pliki i wyłącza aplikacje zabezpieczające system. Zwykle robak pojawia się w postaci załącznika do listu elektronicznego, który uruchomieniu tworzy na dysku kilka swoich kopii. Modyfikuje przy tym rejestr, by móc się automatycznie uruchamiać przy każdym starcie systemu Windows. Następnie próbuje wyłączyć zainstalowane na zarażonym komputerze oprogramowanie antywirusowe i firewall. Później kasuje pliki takich programów, jak ZoneAlarm, Microsoft AntiSpyware i Norton AntiVirus. Wprowadza też zmiany do pliku Hosts, blokując tym samym dostęp do stron internetowych producentów "antywirusów" i firewalli. Cechą charakterystyczną robaka jest wyświetlanie komunikatu o następującej treści: Error: 4047.  Invalid procedure call at this time. Press OK to terminate. Na zakończenie Kadebe przeszukuje dyski twarde komputera, pobierając adresy e-mail z plików o następujących rozszerzeniach: HTM, WAB, HTML, EML, TXT, DOC, RTF, PHP, ABC, DHTML, JS, XHHM, STM, VCF, ASP. Wysyła na nie swoje kopie, używając własnego silnika SMTP. Próbuje też rozprzestrzeniać się w sieciach lokalnych.

(na podst. DrWeb.pl z 13.04..2005 i Dziennika Internautów z dnia 27.04.2005 r - RSz)  

Słabość mężczyzn?

Mężczyźni stają się coraz bardziej zagorzałymi miłośnikami gier komputerowych. Obecnie wydają na nie więcej pieniędzy niż na muzykę. W portfelu młodego Amerykanina gry zajęły drugie miejsce po DVD. Firma Nielsen Entertaiment zbadała, że 40 proc. amerykańskich domów ma komputery stacjonarne lub przenośne oraz konsole do gier. 23 proc. graczy ma wszystkie trzy typy urządzeń. Aktywni respondenci spędzają na graniu ponad pięć godzin tygodniowo, grając samotnie i trzy godziny tygodniowo, grając z kimś. Łączna sprzedaż gier komputerowych w USA wyniosła w ub.r. 10 mld dol. To kwota porównywalna z wpływami ze sprzedaży biletów do kin.

(na podst. Gazety Wyborczej z dn. 11.04.2005 - MR)

KOMUNIKAT

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w związku z zatwierdzeniem do realizacji wniosku o dofinansowanie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ogłasza otwarty nabór partnerów do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju:

Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA - system zintegrowany

Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie wszechstronnego systemu ułatwiającego wchodzenie na otwarty rynek pracy osobom niepełnosprawnym (grupie dyskryminowanej i w wysokim stopniu zagrożonej marginalizacją) oraz wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych, w szczególności:

 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pozostających w izolacji
 • Środowiskowy system wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - działanie to ma na celu próbę stworzenia kanałów informacyjnych w służbie zdrowia, służbach socjalnych oraz samorządzie terytorialnym, a także przetestowanie możliwości stworzenia sieci Kawiarenek Internetowych oraz diagnozę potrzeb i opracowanie metod szkolenia ich pracowników w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Nauczanie, wyrównanie szans edukacyjnych - osoby niepełnosprawne jest to grupa marginalizowana od poziomu edukacji przedszkolnej i szkolnej (niewystarczająca liczba placówek integracyjnych, brak edukacji włączającej, zbyt często orzekane nauczanie indywidualne, zawodowe szkoły specjalne, przygotowujące do zawodów niedostosowanych do schorzenia i potrzeb rynku i przeczące zasadzie integracji) przez rehabilitację zdrowotną po system zatrudnienia. W 2001 r. z wykształceniem średnim było 26% (w reszcie populacji 42%); z wykształceniem wyższym 3%. W 2004 r. na UW zdawało 96 osób niepełnosprawnych - dostało się 16.
 • Aktywizacja pracodawców - otwarcie rynku pracy nie będzie możliwe jeżeli pracodawcy nie poznają korzyści jakie wynikają z zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz jeżeli nie zidentyfikują oni źródeł swoich obaw wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 • Broker edukacyjny - stworzenie nowego zawodu i wpisanie go do nomenklatury zawodów. Broker edukacyjny będzie pełnił funkcję doradcy edukacyjnego dobierający szkolenia do indywidualnych potrzeb i możliwości oraz opracowujący indywidualną ścieżkę kształcenia wspólnie z beneficjentem.
 • Portal "Sami o Sobie" - zarówno pod względem sposobu podejścia, jak i możliwości technicznych ma być integratorem środowisk i organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Pełnił będzie rolę konsolidacyjną, jednocząc organizacje oraz zespoły ludzi niezrzeszonych, zapewniając możliwość wspólnych publikacji. Będzie istniała możliwość indywidualnego zamieszczania w nim materiałów przez poszczególne organizacje i środowiska osób niepełnosprawnych, a więc połączenie wysiłków w walce z problemami osób z różnymi schorzeniami.
 • Uzupełnienie polityki społecznej - wypracowane w projekcie efekty posłużyć mają min. do zarejestrowanie zawodu brokera, zgłoszenia inicjatywy poselskiej o ustaleniu dla osób niepełnosprawnych systemowych ulg w płatnościach za szerokopasmowy dostęp do Internetu, oraz przy załatwianiu podpisu elektronicznego; zgłoszenia inicjatywy poselskiej o zmianę uchwały sejmowej "Karta Praw Osób Niepełnosprawnych" na "Karta Praw Niepełnosprawnego Polaka"

Razem z nami partnerstwo tworzą obecnie:

 • Big S - Grzegorz Stolarski
 • Fundacja Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych Dla Niepełnosprawnych TUS
 • Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
 • Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku"
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - "ECHO"
 • Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu
 • Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego - Rada Główna
 • Schenk Institute - Mirosława Białobrzeska
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA"
 • Urząd m.st. Warszawy - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola
 • Urząd Pracy m.st. Warszawy
 • Warszawski Dom pod Fontanną - Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego
 • Zespół Zintegrowanych Szkół w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie

Proces, jaki proponujemy, przebiegać będzie niejako "w poprzek" zastanych struktur, promując czynne, poszukujące podejście do beneficjenta.
Oferty należy składać w terminie do 10.05.2005 r na adres: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, tel. 697 87 84; fax. 697 87 86 lub w formie elektronicznej na adres: fundacja_eq@idn.org.pl.
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl, kurier-idn@org.pl

 

Wydawca: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

Redaktor naczelny - Krystyna Karwicka-Rychlewicz.

UWAGA: Pod każdą informacją, obok podawania jej źródła, są zamieszczane inicjały osoby, która ją napisała lub znalazła i nadesłała do redakcji. Inicjały te zamieszczamy poniżej przy pełnym imieniu i nazwisku autora korespondencji.

Do tego numeru Kuriera IdN1 informacje dostarczyli: Teresa Balcerzak - TB, Krystyna Karwicka-Rychlewicz - KKR, Leszek Konopa, Bogusława Pielka - BP, Małgorzata Rupar - MR, Remigiusz Sawicki - RS, Roman Szuszkiewicz - RSZ.

Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo