KURIER IdN1 Kurier Nr 6 (095),   24 marca 2005 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
W 2005 roku Kurier IdN1 jest dotowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pogodnych, radosnych, zdrowych Świąt Wielkanocnych oraz smacznego jajka i pachnącego dyngusa - Czytelnikom, Współpracownikom i Przyjacielom Kuriera IdN1 życzy redakcja.

AKTUALNOŚCI

Microsoft wspomaga niepełnosprawnych

Firma Microsoft przekazała w tym roku na rzecz Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo wsparcie o ogólnej wartości ponad 150 tys. dolarów. Pieniądze i oprogramowanie Fundacja wykorzysta na stworzenie dwóch pracowni komputerowych, podniesienie kwalifikacji swoich trenerów oraz poszerzenie oferty o doradztwo i konsultacje psychologiczne dla podopiecznych, a także rozszerzenie szkolenia w zakresie obsługi komputera. Fundacja stworzy również internetową giełdę pracy dla niepełnosprawnych oraz unowocześni technologicznie witrynę internetową www.idn.org.pl . Jesteśmy wdzięczni za pomoc, jaką otrzymaliśmy od firmy Microsoft. Dzięki niej będziemy mogli wyszkolić nowych trenerów, rozwinąć formy rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w kierunku aktywizacji zawodowej i usamodzielniania się. To dla nas wiele znaczy - powiedziała przewodnicząca Zarządu Fundacji - Krystyna Wojakowska. Projekt Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo został zaakceptowany przez Centralę Microsoft w Redmond. Wśród udostępnionych przez Microsoft produktów znajdą się m.in.: system operacyjny Microsoft Windows XP, pakiet biurowy Microsoft Office Pro 2003, aplikacje wchodzące w skład rozwiązania Microsoft Office System, a także zestaw serwerów z rodziny SQL Server. Fundacja, w ramach umowy licencyjnej z Microsoft, będzie mogła dokonywać na preferencyjnych warunkach upgrade'u otrzymanego oprogramowania przez dwa lata. -Bardzo nas cieszy, że mogliśmy pomóc Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Gorąco popieramy inicjatywę wspierania osób niepełnosprawnych i zapewniania im możliwości zdobycia wiedzy i zawodu. Mamy nadzieję, że nasza dotacja ułatwi Fundacji działalność i pozwoli zapewnić pomoc jak największej liczbie potrzebujących jej osób - powiedział Bartłomiej Danek, rzecznik prasowy polskiego oddziału Microsoft. Przy tej okazji warto przypomnieć, że Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, zaś na polskim rynku istnieje od 1992 r. W trakcie 12-letniej u nas obecności, firma zaangażowała się w liczne programy edukacyjne i charytatywne. W 1996 r. znalazła się wśród inicjatorów powstania "Internetu dla niepełnosprawnych" i przez cały czas wspiera jego istnienie. Wspomaga też wiele innych inicjatyw społecznych, takich jak "Gniazdo", "Internet w Szkołach" oraz "Partnerstwo dla Przyszłości" obejmujące opieką polskie dzieci. Przed trzema laty Microsoft otrzymał tytuł Dobroczyńca Roku, w tym roku otrzymał ponownie nominację do tego tytułu. Więcej na temat firmy, jak również jej działalności charytatywnej, można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/poland/ Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo istnieje od 1990 roku. Jej głównym celem statutowym jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ruchowo z wykorzystaniem komputera i Internetu jako narzędzia. Fundacja prowadzi bezpłatne kursy informatyczne dla osób niepełnosprawnych, na których przeszkolono już ponad 500 osób. Na grupach wsparcia przygotowuje osoby niepełnosprawne do poruszania się na wolnym rynku pracy, prowadzi portal "Internet dla Niepełnosprawnych", który dostarcza osobom niepełnosprawnym kompleksowej informacji na temat ich praw, form aktywności; pomaga w poszukiwaniu pracy (http://www.biurokarier.idn.org.pl/) itp. Główny organizator tego portalu z ramienia Fundacji i wieloletni przewodniczący zarządu- Krzysztof Markiewicz - otrzymał za jego tworzenie przed trzema laty z rąk Billa Gates'a honorowe wyróżnienie. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że można przekazać 1% podatku na jej rzecz. (numer konta: 79 1130 1017 0200 0000 0005 5439). Więcej informacji na ten temat pod adresem www.idn.org.pl/1procent.

(na podst. inf. wł. - KKR)

Więcej pieniędzy dla organizacji pozarządowych

W budżecie państwa na 2005 rok przeznaczono 30 mln zł na wsparcie organizacji pozarządowych. Tą kwotą będzie dysponował Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. O dotacje, w wysokości od 5 do 200 tys. zł, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, kościelne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające w sferze zadań publicznych. W najbliższych dniach w wybranych dziennikach ogólnopolskich oraz na stronach internetowych www.pozytek.gov.pl   i www.ngo.pl ukażą się ogłoszenia o konkursie ofert i wyłanianiu ekspertów do formalnej i merytorycznej oceny nadsyłanych projektów. Tak powstanie lista rankingowa, ostatecznie zweryfikowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. Program FIO będzie działał w bardzo wielu obszarach - powiedziała Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Polityki Społecznej Izabela Jaruga-Nowacka podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 marca 2005 roku w MPS. - Należy do nich zabezpieczenie społeczne, integracja i aktywizacja społeczna, prawa i wolności człowieka i obywatela, nauka, kultura, edukacja i wychowanie oraz bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa. Program FIO został uruchomiony m.in. dlatego, że znacznie niższe, niż można się było spodziewać, okazały się zyski z odpisu 1 procenta podatku na organizacje pozarządowe. W ubiegłym roku Polacy przekazali im łącznie jedynie 10 mln zł. Aby w tym roku ta kwota była wyższa, jest prowadzona kampania informacyjna, w ramach której zostanie wyemitowany spot telewizyjny oraz reklamy radiowe. Z 300 do 2.800 wzrosła liczba organizacji o statusie pożytku publicznego.

(Na podst. www.mps.gov. z dn. 17.03.05 - BP)

Trzy kolejne konkursy PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił po raz kolejny konkursy na najciekawsze inicjatywy dotyczące osób niepełnosprawnych. Pierwszy z nich to III Ogólnopolski Konkurs na najlepszy program działań realizowanych przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych "Równe szanse, równy dostęp 2005". Celem Konkursu jest promowanie i wspieranie ponad standardowych działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, we współpracy z organizacjami pozarządowymi - na rzecz polepszania jakości życia osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans w dostępie do zatrudnienia jak również uczestnictwa w życiu społecznym. Wnioskodawcą w Konkursie są jednostki samorządu terytorialnego. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejskie, powiaty. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu dla samorządów . Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2005. Następny jest IV ogólnopolski konkurs plastyczny dla warsztatów terapii zajęciowej - WTZ 2005 - dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu całego kraju. Jego celem jest ułatwienie, zrozumienie i komunikowanie się z osobami niepełnosprawnymi oraz pokazanie zdolności osób niepełnosprawnych i ich możliwości spełniania się i wyrażania poprzez sztukę. Temat Konkursu: Sztuka jako forma komunikowania - refleksje nad życiem. Wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się we wrześniu 2005 roku w Krakowie. Prace: malarstwo, grafika i rysunek, ceramika, rzeźba kameralna, tkanina i aplikacja - mogą być wykonane dowolną techniką. Malarstwo, grafika, rysunek w formacie nie większym nią A1. Termin nadsyłania prac do Oddziałów PFRON upływa 15 czerwca 2005. Prace należy przekazać do właściwego terenowo Oddziału PFRON osobiście lub pocztą (decyduje wówczas data stempla pocztowego. Następny to III ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych OTWARTE DRZWI 2005. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania osób kończących studia wyższe problemami osób niepełnosprawnych; promowanie wykwalifikowanych kadr zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie materiałów, mogących służyć analizie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych przez instytucje państwowe i samorządowe. Konkursem objęte są prace, na podstawie których nadany został tytuł magistra - obronione w roku akademickim 2003/2004 oraz 2004/2005, podejmujące tematy związane z problematyką osób niepełnosprawnych i które uzyskały ocenę bardzo dobrą. Prace muszą zostać zgłoszone do 15 sierpnia 2005. Zgłaszać udział i przesyłać prace we wszystkich trzech konkursach należy kierować pod adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dział Komunikacji Społecznej, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Więcej informacji o konkursach można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl, można też dzwonić pod tel. (0 22) 620 03 51 wew. 116 lub wysyłając e-maila na adres: agnieszka_sadowska@pfron.org.pl.

(Na podst. www.niepelnosprawni info z 16.03.05 - KKR)

Ruszyła kolejna edycja programu ''Pegaz''

Od 15 marca 2005 r. można składać wnioski na dofinansowania w ramach programu celowego PFRON "Pegaz 2003". Termin składania wniosków upływa z końcem kwietnia. W ramach "Pegaza" osoby indywidualne mogą uzyskać dofinansowanie na: zakup oprzyrządowania do samochodu osobowego, zakup sprzętu komputerowego, zakup wózka o napędzie elektrycznym.

(Na podst. www.niepelnosprawni.info z dn. 15.03.05 - BP)

AKTUALNOŚCI LOKALNE

Kraków daje środki na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Prezydent Krakowa przekazał około 165 tys. zł na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, na profilaktykę i promocję zdrowia oraz na wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień w ramach I etapu konkursu ofert na 2005 rok. Komisja konkursowa do spraw oceny ofert zaopiniowała pozytywnie 26 propozycji fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji. Ponad 41 tys. zł otrzymały fundacje na wspieranie działań na rzecz integracji osób i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; m.in. Fundacja Wspólnota Nadziei na rehabilitację młodzieży z autyzmem, Fundacja "Dr Clown" na program pt. "Wesoły Prokocim" - terapia śmiechem i zabawą w placówkach dziecięcych. 56 tys. zł otrzymają organizacje na wspieranie działań na rzecz. profilaktyki i rehabilitacji uzależnień, w tym Polska Prowincja Pijarów na program "Ja i Ty to znaczy My"- na pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych alkoholizmem.

(Na podst. Dziennika Polskiego 23.03.05 - BP)

Służą pomocą

350 niepełnosprawnych studentów z Pomorza otrzyma wsparcie z PFRON-u w ramach programu "Student". - To rekordowa liczba - przyznał Dariusz Majorek, dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku. Pieniądze ze stypendiów mają umożliwić niepełnosprawnej młodzieży kontynuację nauki. Podnoszenie kwalifikacji to dla nich szansa na odnalezienie się na otwartym rynku pracy.

(Na podst. Dziennika Bałtyckiego z dn. 21.03.05 - BP)

Konkurs literacki

Biuro Promocji Miasta st. Warszawy zaprasza do udziału w II edycji konkursu literackiego. O Pióro Prezydenta Warszawy "Wędrówki po mojej Warszawie - są miejsca, gdzie słychać Chopina..." Konkurs jest jedną z imprez towarzyszącą XV Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. Fryderyka Chopina. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Warszawy Lech Kaczyński. Konkurs skierowany jest do wszystkich dorosłych poetów i prozaików niezrzeszonych w organizacjach twórczych. Główną nagrodą konkursu, oprócz nagród finansowych, będzie przyznanie najlepszym autorom - Pióra Prezydenta Warszawy. Konkurs ma na celu zainspirowanie do twórczej wypowiedzi, pokazanie swoich związków z Warszawą i Chopinem. Mottem konkursu jest wypowiedź Cypriana Kamila Norwida o Chopinie: "Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel." Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2005 r. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na stronie: www.um.warszawa.pl. Dodatkowych informacji udziela Alina Mączewska, Biuro Promocji Miasta, tel: 656-7174, e-mail: amaczewska@warszawa.um.gov.pl.

(inf. własna - MR)

Gadające autobusy

Pierwsze autobusy z informacją głosową wyjechały na ulice Łomży. System głośno mówiący informuje o tym, na którym przystanku, przy jakiej ulicy pojazd właśnie się zatrzymał. Po łomżyńskich ulicach na razie jeżdżą tylko trzy takie autobusy i poruszają się głównie po liniach miejskich 2, 8, 10. W późniejszym czasie będzie takich pojazdów coraz więcej. W realizacji tej inwestycji wstrzymują tylko względy finansowe. "Gadające" autobusy, jak ochrzcili je mieszkańcy Łomży, bardzo pomagają w orientacji przyjezdnym, a także osobom niepełnosprawnym i starszym. To bardzo dobra inwestycja. Szczególnie chwalą ją sobie osoby niedowidzące, starsze lub te, co na co dzień nie jeżdżą autobusami, powiedziała Anna Niewińska z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych w Łomży.

(Na podst. G.Współczesnej z dn. 17.03.05 - BP)

Niepełnosprawni studenci walczą o swoje

Na uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim wkrótce powstanie Stowarzyszenie Studentów Niepełnosprawnych. Do tej pory niepełnosprawni studenci zrzeszyli się m.in. w uczelniach w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Pod koniec maja 2004 roku w Krakowie odbyło się I Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych. Była to okazja, aby pokazać możliwości przyuczelnianych zrzeszeń we wspieraniu niepełnosprawnych. Spotkanie założycielskie studenci zaplanowali na 13 kwietnia, w kortowskiej Bibliotece Głównej o godz. 18. - W tej chwili mamy już na liście 24 osoby. Pozyskamy fundusze, dzięki którym przy współudziale uczelni zlikwidujemy bariery architektoniczne naszego uniwersytetu - powiedział Paweł Gruszczyński, pomysłodawca SSN UWM. Najważniejszym celem SSN UWM ma być opieka i pomoc dla niepełnosprawnych studentów. SSN chce także pomagać niepełnosprawnym studentom w załatwianiu praktyk i stażów. O wiele łatwiej będą mieli też studenci I roku, bowiem ich starsi koledzy będą pomagali młodszym kolegom w przystosowaniu się do życia studenckiego.

(Na podst. www.niepelnospawni.info dn. 20.03.05 - BP)

Powstaje raport o dyskryminacji

Piątego maja przypada Europejski Dzień Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach obchodów Caritas AG, przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu i Collegium Europeatim Gnesnense realizują projekt pod hasłem "Niepełnosprawni - pełnoprawni". W dniu 4 maja odbędzie się panel dyskusyjny; nastąpi też rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy projekt urządzenia ułatwiającego codzienne życie niepełnosprawnych oraz zorganizowana będzie wystawa takiego sprzętu. Podczas konferencji powstanie raport na temat dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Wszyscy, którzy zetknęli się z jej przejawami proszeni są o zgłaszanie tych faktów listownie na adres: Caritas AG, os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno lub mailem: dyskryminacja@caritas.gniezno.pl . Informacje będą zbierane do 20 kwietnia.

(Na podst. g.ZPCHR z dn. 14.03.05 - BP)

PRAWO

Emeryci i renciści zapłacą

"Gazeta Prawna" ostrzega: brak ustaw o emeryturach pomostowych, zasadach wypłaty emerytur, rent inwalidzkich i rodzinnych w systemie zreformowanym oraz brak decyzji o zasadach wypłaty emerytur z II filaru może spowodować totalny chaos po 1 stycznia 2007 r. Jeśli nawet Sejm w ostatniej chwili przyjmie konieczne ustawy, to osoby uprawnione do nowych świadczeń i tak mogą ich nie dostać. Może się tak stać dlatego, że ZUS nie zdąży dostosować systemu informatycznego do nowych ustaw. Wprowadzenie pod presją czasu reformy emerytalnej w 1999 r. spowodowało, że do tej pory ZUS nie uporał się z wyjaśnieniem błędów powstałych w pierwszym okresie przemian. Po 1 stycznia 2007 r. może być podobnie. W specjalnie przygotowanym przez ZUS opracowaniu sprawa jest postawiona jasno. Brak rozwiązań legislacyjnych dla emerytur pomostowych, rent inwalidzkich i rodzinnych, które będą wypłacane w zreformowanym systemie, stanowi niebezpieczeństwo dla sprawnego działania Kompleksowego Systemu Informatycznego. Istnienie takiego niebezpieczeństwa potwierdza wiceminister polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domiń-Czak, która przyznaje, że resort ma świadomość tego, że wkrótce mogą pojawić się kłopoty z uruchomieniem kolejnych programów informatycznych niezbędnych do wypłacania nowych świadczeń. Co gorsza, nic nie wskazuje, że wkrótce uda się ten stan zmienić. Od sześciu lat trwają bowiem dyskusje nad projektem ustawy o emeryturach pomostowych i rekompensatach. Projekt przygotowany przez MPS został oprotestowany przez związki zawodowe. Ich zdaniem zaproponowane rozwiązania są nie do przyjęcia.

(Na podst. G.Prawnej z dn.18.03.05 - BP)

Łatwiej na poczcie

Ustawowy wymóg dostosowania placówek pocztowych do obsługi niepełnosprawnych klientów wynika z Prawa pocztowego, a także z wciąż świeżych rozporządzeń ministra infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. Poczta musi umożliwić osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich korzystanie ze świadczonych usług. Ponadto osobom z uszkodzeniem narządu ruchu, powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, niewidomym lub ociemniałym - na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, doręcza się pod wskazany adres przesyłki listowe, przesyłki rejestrowane, w tym przesyłki z deklarowaną wartością oraz pieniężne przekazy pocztowe. Listonosz powinien też przyjąć od niepełnosprawnego zwykły, opłacony list i wrzucić go do skrzynki. Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym w swojej dzielnicy. Do szczególnego traktowania przez pocztę mają prawo: osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu ruchu i korzystające z wózka inwalidzkiego, osoby z uszkodzonym wzrokiem, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka).

(Na podst. G.Opolskaiej z dn. 11.03.05 - BP)

BEZ BARIER

Nauka jazdy na wózku inwalidzkim w katowickim AWF-ie

Jak pokonać schody, przesiąść się na łóżko czy poruszać się w łazience? Osoby niepełnosprawne mogą się tego nauczyć podczas bezpłatnych zajęć aktywnej rehabilitacji. Joanna Sowora była w I klasie liceum, gdy miała wypadek samochodowy. Szkołę skończyła, bo miała indywidualny tok nauczania. Rozpoczęła studia w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, aby nie odcinać się dłużej od świata . Dzisiaj jest samodzielna i niezależna. Jako instruktorka uczy innych, jak poruszać się wózkiem po mieszkaniu i po mieście. Z wózkiem jest jak z butami. Przy dobrze dobranym pojeździe, wiele schodów i podjazdów można pokonać samemu - przekonuje Mirosław Kapelan, także niepełnosprawny instruktor. Zajęcia dla niepełnosprawnych odbywają się w każdą sobotę w godz. od 11.00 do 13.00 w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na ul. Raciborskiej (wjazd od strony Stacji Krwiodawstwa). Organizuje je Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.

(Na podst. G.Wyborczej. z dn. 15.03.05 - BP)

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Festiwal "Albertiana"

Nie było spektakularnego widowiska, wystudiowanych kreacji aktorskich, precyzyjnej organizacji. Było za to dużo ciepła, serdeczności i dobrej zabawy. I o to chodziło. W Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbył się 06.03. finał V Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych "Albertiana" 2005, połączony z wręczeniem tegorocznych Medali św. Brata Alberta. Z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego za swoje zasługi dla niepełnosprawnych otrzymali je: ks. infułat Jerzy Bryła - diecezjalny duszpasterz osób głuchoniemych, pionier duszpasterstwa specjalistycznego w Krakowie, Otylia Jędrzejczak - pływaczka, złota medalistka igrzysk olimpijskich w Atenach w roku 2004 , Roman Kluska - sponsor wielu dzieł charytatywnych, Marcin Przeciszewski - prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej i współzałożyciel wspólnot Wiary i Światła w Polsce. W tym roku kapituła doceniła pracę dla tych, co słyszą tylko oczami, mówią tylko rękami . Główną część uroczystości stanowiły jednak występy artystyczne. Rozpoczęto od wykonania hymnu Albertiany pt. "Miłość" ze słowami Czesława Miłosza. Potem na scenie pojawili się główni bohaterowie imprezy - niepełnosprawni artyści. Publiczność z entuzjazmem przyjęła przedstawienie "Brzydkie kaczątko" w wykonaniu mieszkańców Schroniska dla Osób Niepełnosprawnych z Zespołu Teatralnego "Radwanek". W spektaklu tym, wyreżyserowanym przez Annę Dymną, można było usłyszeć głosy m.in. Anny Polony, Jerzego Treli i Ewy Kaim. Wystąpiły też nagrodzone na festiwalu zespoły teatralne: Zielona Kapela, Pół Słowem, Pół Gestem, Teatr Biuro Rzeczy Osobistych, Ra i Uśmiech. Większość z nich przygotowywała swoje przedstawienia w ramach warsztatów terapii zajęciowej.

(Na podst. G.Wyborczej z dn. 07.03.05 - BP)

Dzieci poleciały do papieża

Z inicjatywy warszawskiego Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promocja niepełnosprawne dzieci poleciały 1 marca do Włoch rządowym samolotem. Pięćdziesięcioro dzieci poruszających się na wózkach oraz ich opiekunowie po odprawie bagażowej otrzymało maskotki-słonie na szczęście. - Dzieciaki czekały na tę wycieczkę od czterech lat . - nie ukrywa radości Hanna Szeląg, wiceprezes Promocji. - Mieliśmy wziąć udział w audiencji generalnej, ale wiadomo, że to teraz niemożliwe. 24-letni Robert poleciał do Rzymu jako reprezentant Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" w Międzylesiu. Towarzyszyła mu opiekunka. - W naszym domu mamy 120 podopiecznych. Tym razem na wycieczkę jedzie Robert. Być może będzie następny raz poleci ktoś jeszcze. Chciałoby się uszczęśliwić wszystkich, ale to niestety niemożliwe. W Rzymie wycieczkowicze spędzili cztery dni. Do Warszawy wrócili tym samym samolotem.

(na podst. "Rzeczpospolita" z dn. 2.03.2005 - MR)

EDUKACJA

Mindmapper

Mindmapping, czyli mapy myśli to łatwa i bardzo ciekawa metoda nauki. Opracował ją w 1972 r. brytyjski naukowiec Tony Buzan. Mindmapping polega na tworzeniu tzw. mapy umysłu. W jej centrum znajduje się główne zagadnienie, od którego odchodzą gałęzie prezentujące za pomocą słów-kluczy dalsze skojarzenia. Mapy można wzbogacać o rysunki, kolory oraz własne kody. Na polskim rynku dostępne jest oprogramowanie pozwalające na wykonanie map myśli na komputerze. Na szczególną uwagę zasługują programy Super Umysł w wersji polskiej dedykowany uczniom i studentom, a także MindManager 2002 Enterprise Edition w wersji edukacyjnej przeznaczony dla nauczycieli. Więcej informacji: www.brand.pl.

(na podst. "Metro" z dn. 28.02.2005 r. - MR)

UMK najlepszy w indywidualnym podejściu do studenta

W rankingu szkół wyższych "Studiuj u najlepszych", opublikowanym przez tygodnik "Przekrój", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został uznany za najlepszą polską uczelnię pod względem "indywidualnego podejścia do studenta". Ranking, przygotowany we współpracy z magazynem studenckim "Semestr", powstał na podstawie opinii studentów 36 uczelni państwowych w 10 miastach. Studenci oceniali osiem kategorii: program studiów i jego realizacja profesjonalizm wykładowców warunki lokalowe baza informatyczno-biblioteczna obsługa administracyjna w dziekanacie indywidualne podejście do studenta praktyki i staże stypendia naukowe i socjalne. Na podstawie ocen studentów stworzono również ranking ogólny, w którym UMK znalazł się na 13. miejscu. Zwyciężyła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

(Na podst. G.Wyborczej z dn. 13.03.05 - BP)

W CIENIU WIELKICH AFER

Wyłudzanie pieniędzy przeznaczonych dla niepełnosprawnych

Agencja Reklamowa "Piątka" w Poznaniu w 2004 r. zatrudniała blisko 500 osób niepełnosprawnych. Inwalidów skusiła reklamą o pracy chałupniczej. Od lipca ub. roku mieli ozdabiać kubki, a firma miała im płacić z funduszy uzyskanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON na każdego pracownika przekazywał ok. 560 zł netto. Jednak do kieszeni inwalidów trafiało dwa razy mniej pieniędzy. A praca, którą mieli się zajmować, okazała się fikcją. Prokuratura Nowe Miasto prowadzi śledztwo w sprawie firmy i lekarza, których podejrzewa o fałszowanie dokumentów w sprawie zatrudniania niepełnosprawnych. Prokuratura podejrzewa, że działania agencji związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych były tylko fasadą dla wyłudzenia pieniędzy z PFRON. Policja zamierza przesłuchać wszystkich niepełnosprawnych, których Piątka zatrudniała.

(Na podst. G.Wyborczej z dn.22.03.05 - BP)

ZDROWIE, MEDYCYNA, NAUKA

Upośledzony NFZ

Najłatwiej pozbyć się problemu, udając, że go nie ma. Tak Narodowy Fundusz Zdrowia postąpił z dopłatą do leczenia dzieci upośledzonych. Uznał je za sprawne i płaci za nie jak za zdrowe - ubolewa Marian Szklarski, dyrektor Krakowskiej Poradni Stomatologicznej. Prywatna wizyta zdrowego dziecka u ortodonty kosztuje 40 zł. Poradnia dostaje za nią od NFZ 7 zł, a na leczenie dzieci z zespołem Downa i porażeniem mózgowym potrzebuje minimum 14 zł. Takie dzieci często mają kłopot z mówieniem i połykaniem. Zęby rosną im późno, czasem w złym miejscu. Krakowska poradnia, jako jedyna w Polsce, leczy je ortodontycznie i rehabilituje metodą Castillo-Moralesa. Dzięki niej koryguje wady już od trzeciego miesiąca życia dziecka. Fundusz nie zgodził się - tak jak robiła to wcześniej Małopolska Kasa Chorych - na wydzielenie specjalnego kontraktu dla niepełnosprawnych. A poradnia leczy już ponad 300 dzieci upośledzonych z całej Polski, dwa razy więcej niż przed rokiem. Stanowisko NFZ stworzyło dla niej problem finansowy nie do udźwignięcia. Bez zmiany kontraktu przestanie przyjmować niepełnosprawnych. Może fundusz się zreflektuje, że oszczędzanie na dzieciach z zespołem Downa to rzecz niegodna.

(Na podst. g.ZPCHR z dn. 20.03.05 - BP)

W WCM wszczepiają znikające implanty

Unikalne implanty kręgosłupowe, które po kilkunastu miesiącach wchłania organizm, wszczepiono pierwszym pacjentom w Wojewódzkim Centrum Medycznym. Oddział neurochirurgii w WCM - obok Kliniki Neurochirurgii w Gdańsku jest pierwszym w Polsce ośrodkiem, w którym zastosowano tę nowatorską technologię. Na świecie pierwsze takie wszczepy przeprowadzono w zeszłym roku. Implanty wchłanialne zostały w Polsce dopuszczone do obrotu w lutym, a już w marcu w Gdańsku wszczepiono pierwsze pacjentom. W ciągu kilku miesięcy od operacji własna tkanka kostna pacjenta zastępuje wszczepione podczas operacji implanty i od tego momentu ciało obce, jakim jest implant, staje się właściwie zbędne. Rzadko jednak usuwa się je drogą powtórnej operacji i pacjent nosi je w ciele do końca życia. Nie pociąga to za sobą żadnych ujemnych skutków, jednak na przykład implant metalowy może spowodować zakłócenie badania tomograficznego lub rezonansu magnetycznego, jakim pacjent może zostać poddany w przyszłości, i zniekształcić ich wyniki. Dlatego warto wszczepiać implanty wchłanialne. Są one zbudowane z tworzywa, które podczas wszczepiania posiada właściwości mechaniczne zbliżone do właściwości tradycyjnych implantów, i właściwości te zachowuje w trakcie kostnienia operowanej okolicy, jednak wkrótce potem ulega naturalnemu rozpadowi i wchłonięciu przez organizm, nie zostawiając po sobie śladu. Implant wchłanialny jest o jedną piątą droższy od tradycyjnego, który kosztuje 1500 zł. Pacjenci nie muszą spełniać żadnych szczególnych warunków, by go dostać, nawet nie sprawdza się, czy nie są alergikami, bo implanty są bezpieczne. W oddziale neurochirurgii WCM planowane są kolejne takie operacje.

(Na podst. G.Wyborczej z dn. 22.03.05 - BP)

Program edukacyjny, jak wykrywać, zapobiegać i leczyć astmę

W marcu w małopolskich szkołach ruszyła kampania edukacyjna dla dzieci, ich rodziców i opiekunów: jak wykrywać, zapobiegać i leczyć astmę. Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą dróg oddechowych, która potrafi bardzo utrudnić życie, a nieleczona może prowadzić nawet do trwałego kalectwa. Chore dziecko ma ataki kaszlu, nie chce ćwiczyć na lekcjach w.f. Jednym z czynników, który nasila objawy astmy, jest stres. Do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych dotrze niebawem sprzęt do badań spirometrycznych, ufundowany przez firmę farmaceutyczną AstraZeneca. Na jej koszt przygotowano także broszurki informacyjne dla rodziców, filmy wideo dla dzieci i nauczycieli. Mają one nauczyć rodziców, na jakie objawy mają zwrócić uwagę, żeby potem mogli np. podpowiedzieć lekarzowi rodzinnemu, że dziecko ma chroniczny katar. Wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie astmy może pozwolić dziecku na prowadzenie normalnego życia. Będą to pierwsze badania przesiewowe na taką skalę w Polsce. Inicjatorem programu jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne, a współorganizują go Główny Inspektorat Sanitarny i Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, wspiera firma AstraZeneca. Objawy choroby - kaszel po posiłkach, duszności - powoduje i nasila zanieczyszczenie środowiska, obecność pyłków, roztoczy, naskórków zwierzęcych, czekolady, orzechów, niektórych środków czystości, a także formaldehydu, kobaltu i niklu, a nawet długie przebywanie w niewietrzonych pomieszczeniach. Lekarze klinicyści ostrzegają: zapadalność na astmę wzrasta, coraz więcej rodziców przekazuje ją dzieciom w genach. Za 15 lat najprawdopodobniej będzie na świecie więcej ludzi chorych na astmę niż zdrowych!

(Na podst. G.Wyborczej z dn. 07.03.05 - BP)

Roboty w głowie

Stephen Hawking, słynny brytyjski fizyk, komunikuje się ze światem, przyciskając guzik na wózku inwalidzkim, a program komputerowy odgaduje jego intencje. Inne całkowicie sparaliżowane osoby używają do komunikowania się ruchów języka albo powiek. Wkrótce niepełnosprawni i zdrowi jedynie myślą, czyli impulsami elektrycznymi powstającymi w komórkach nerwowych mózgu, będą mogli sterować komputerem, a nawet samochodem lub samolotem! Wszczepione do kory mózgowej elektrody już pozwalają sparaliżowanym ludziom korzystać z poczty elektronicznej, grać w gry komputerowe i samodzielnie zmieniać kanały w telewizorze bez przerywania rozmowy. Firma Neural Signals wszczepiła Brain Communicator sześciu pacjentom, którzy dzięki temu mogli kontrolować kursor na ekranie komputera i używać syntezatora mowy. Jej interfejs mózgowy został oficjalnie zaaprobowany przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH). Firma Cyberkinetics zapowiada z kolei, że niedługo podobnemu leczeniu podda cztery osoby nie mające władzy w rękach ani nogach. Badacze z Cyberkinetics wszczepiają elektrody bezpośrednio do komórek nerwowych. Taki zabieg może spowodować groźną infekcję, a wokół implantów po pewnym czasie powstają "blizny", blokujące przepływ impulsów elektrycznych. Dlatego Neural Signals wykorzystuje elektrokortykografię (ECoG) - odczytywanie sygnałów z elektrod umieszczonych pod czaszką na powierzchni mózgu. Ta metoda, choć mniej inwazyjna, wymaga jednak skomplikowanej operacji neurochirugicznej, która kosztuje aż 30 tys. dolarów. Część badaczy próbuje zatem wyłuskać za pomocą komputera dane z elektroencefalogramu (EEG), badania fal mózgowych, które wymaga jedynie założenia na głowę czepka z elektrodami pokrytymi żelem. Do niedawna wydawało się, że w ten sposób nie można uzyskać sygnału, który pozwoliłby na precyzyjne kierowanie kursorem czy protezą. Udało to się naukowcom ze State University of New York, którzy osiągnęli wyniki nie gorsze niż uczeni stosujący implanty mózgowe. W prowadzonych badaniach wzięły udział osoby zdrowe i z uszkodzonym rdzeniem kręgowym - te drugie znacznie szybciej opanowały posługiwanie się interfejsem. EEG może nawet służyć niemal do dosłownego czytania w myślach! Uczony z Colorado State University badał aktywność fal mózgowych u ludzi wykonujących różne zadania umysłowe - piszących, liczących i wyobrażających sobie coś. Po zebraniu odpowiedniej ilości danych uczony potrafi przewidzieć z dokładnością do 70 proc., o czym myśli dany człowiek. Rozpoczęto już eksperymenty polegające na przekazywaniu myśli do komputera. Inny uczony, z University of Pittsburgh podłączył do mechanicznej ręki elektrodę wszczepioną do mózgu małpy. Po krótkim treningu zwierzę potrafiło sięgnąć sztuczną kończyną po pokarm i włożyć sobie jedzenie do pyska. Mechanicznym ramieniem posługuje się też już pierwszy pacjent, któremu firma Cyberkinetics wszczepiła chip do mózgu.

(na podst. "Wprost" z 30.01.2005 - TB)

Bez przesady z zieloną herbatą

Preparaty zawierające stężony wyciąg z zielonej herbaty mogą być szkodliwe dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu Stanu Missisipi odkryli, że zamiast przeciwdziałać powstawaniu nowotworów, wręcz im sprzyjają. Wyniki ich badań publikuje "Journal of Natural Products". Chodzi o codzienne zażywanie preparatów zawierających wyciąg aktywnych składników zielonej herbaty w ilości odpowiadającej setkom filiżanek dziennie. Taki silnie stężony ekstrakt podnosi poziom związku, który umożliwia komórkom nowotworowym przystosowanie się do warunków beztlenowych.

(Na podst. Rzeczpospolita z dn.18.03.05 - BP)

Najprzydatniejszy wirus w terapii genowej mięśni

Najlepiej nadającego się do terapii genowej chorób mięśni wirusa zidentyfikowali naukowcy. Może on być stosowany jako tzw. wektor. Na cząsteczkach zwanych wektorami umieszcza się pożądany gen, a wektor działa jak listonosz, dostarczający przesyłkę do komórki. Zidentyfikowany przez naukowców "listonosz", mogący mieć zastosowanie w terapii genowej chorób mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, nazywa się AAV8 - donoszą naukowcy w "Nature biotechnology". W terapii genowej jako wektory najczęściej wykorzystuje się wirusy towarzyszące adenowirusom (tzw. AAV). Wirusy te są niegroźne dla człowieka, nie powodują chorób. Gen umieszczony na AAV dostarczany jest do komórki i białko kodowane przez ten gen może być produkowane. Odmiana wirusa AAV, nazwana AAV8, potrafi samodzielnie pokonać barierę, jaką są naczynia krwionośnie i dostarczyć potrzebny gen bezpośrednio do wnętrza komórek mięśniowych. I to zarówno mięśni szkieletowych, jak i mięśnia sercowego. Naukowcy wykorzystali wirus AAV8 do dostarczenia genu delta- sarkoglikanu do komórek mięśniowych chomika, który cierpiał na genetyczny zanik mięśni i zaburzenia pracy serca. Gen delta- sarkoglikanu trafił do odpowiednich komórek już po jednorazowym dożylnym wstrzyknięciu wektora AAV8 niosącego ten gen. Oznacza to, że wirus AAV8 samodzielnie przedostał się z naczyń krwionośnych do komórek mięśniowych. Teraz pozostaje tylko sprawdzić, czy wirus AAV8 będzie równie skuteczny w dostarczaniu potrzebnych genów do ludzkich komórek mięśniowych i serca.

(Na podst. info.onet.pl z dn. 09.03.05 - BP)

Statyny pomagają

"New England Journal of Medicine" opublikował wyniki największych do tej pory badań dotyczących skuteczności popularnych statyn (leków na obniżenie cholesterolu) w obniżaniu ryzyka zawału serca i udaru. Skontrolowano 10 tys. pacjentów z 14 krajów, którzy przyjmowali statyny w dawkach 10 lub 80 mg. Po 5 latach spośród pierwszej grupy 11 proc. zmarło na zawał lub udar, z drugiej - 8,7 proc. Różnica nie wygląda na dużą, ale to aż o 22 proc. mniejsze ryzyko zgonu. Jest jednak minus tej terapii: większa dawka statyn znacznie częściej uszkadza wątrobę, trzeba więc pamiętać o regularnych badaniach pod tym kątem.

(na podst. "Polityka" nr 11/2005 - MR)

Górale rzadziej chorują na serce

Chcesz być zdrowszym i dłużej żyć - przenieś się w góry - radzą specjaliści z Akademii Medycznej w Atenach. Wyniki ich badań opublikowane w "Journal of Epidemiology and Community Health" dowodzą, że górale znacznie rzadziej od mieszkańców nizin umierają z powodu chorób układu krążenia będących główną przyczyną zgonów w krajach wysoko rozwiniętych. Uczeni przez 15 lat obserwowali 1150 mieszkańców trzech greckich wiosek - jednej położonej wysoko w górach i dwóch z przymorskich nizin. Okazało się, że górale i góralki znacznie rzadziej umierali z powodu zawału serca czy udaru mózgu niż ich żyjący na mniejszej wysokości rówieśnicy. Było to o tyle dziwne, że na samym początku eksperymentu stwierdzono, że mieszkańcy położonej w górach wioski mieli wyższe ciśnienie tętnicze i większe stężenie cholesterolu we krwi. Zdaniem badaczy te niekorzystne czynniki zostały jednak zrównoważone poprzez intensywniejszy wysiłek fizyczny (konieczny do chodzenia po górach) oraz lepszą ogólną wydolność organizmu, który musiał przystosować się do mniejszej zawartości tlenu w powietrzu.

(na podst. Gazeta.pl z dn. 17.03.2005 - MR)

Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzono Światowy Dzień Chorego. Wszyscy mali pacjenci warszawskiego szpitala dziecięcego przy ul. Litewskiej otrzymali w prezencie książki - baśń japońskiej księżnej Hisako Takamado "Wielka podróż Lulie". Jest to optymistyczna opowieść o górze lodowej, która przepłynęła z bieguna południowego na północny. Historię dedykuje dzieciom 16-letni Janek Mela - niepełnosprawny zdobywca biegunów. "Uda Wam się dojść na każdy biegun" - pisze w liście do dzieci. Przesłanie książki brzmi: "Miejcie marzenia, bo one się spełniają!".

(na podst. "Gazeta Wyborcza" z dn. 12-13.02.2005 r. - MR)

Walenty dla serca

14 lutego to nie tylko popularne "walentynki", to także Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca. Na świecie 1 proc. dzieci rodzi się z wrodzoną wadą serca. W Polsce - dziesięcioro dziennie. Większość wad serca można wykryć jeszcze przed urodzeniem. Dzięki badaniom prenatalnym można zaplanować leczenie, nawet urodzenie dziecka w odpowiednim ośrodku. Wcześnie zdiagnozowane dzieci mają o wiele większe szanse na przeżycie i normalny rozwój. Fundusz na rzecz Dzieci z Wadami Serca przy Fundacji dla Polski mieści się w Warszawie, na ul. Narbutta 20 lok. 33, tel. 0605 882 082, www.sercedziecka.vmed.pl.

(na podst. "Gazeta Wyborcza" z dn. 14.02.2005 r. - MR)

Fachowa pomoc diabetykom

W Warszawie działa Centrum Edukacyjno-Zaopatrzeniowe dla Chorych na Cukrzycę. Czynne jest na ul. Nowogrodzkiej 44, od poniedziałku do piątku, w godz. 10-18.00. Na chorych przez dwie godziny dziennie (od 15 do 17.00) czeka pielęgniarka, która omawia problemy związane z prowadzeniem samokontroli, udziela informacji o diecie. Do dyspozycji chorych jest również punkt zaopatrzeniowy, gdzie można nabyć po najniższych cenach glukometry, ciśnieniomierze, skarpety zdrowotne, glukozę, błonnik, preparaty do pielęgnacji stóp i rąk, naturalne preparaty witaminowe, literaturę fachową. Szczegółowe informacje pod nr tel. (022) 628 60 62.

(na podst. "Metropol" z dn. 1.03.2005 r. - MR)

Net w walce z depresją

Maciej Tryburcy, warszawski psycholog, wpadł na pomysł założenia strony internetowej dla ludzi z depresją i zagrożonych samobójstwem. Codziennie otrzymuje po kilkanaście maili od osób, które potrzebują pomocy. Na listy odpisuje na zmianę kilku psychologów. Pracują społecznie. Po pomoc zgłaszają się przede wszystkim ci, którzy nie mają się komu wygadać lub których nikt nie chce słuchać. Głównie ludzie młodzi, bo oni częściej korzystają z Internetu. Adres strony: www.przyjaciele.org.

(na podst. "Gazeta Wyborcza" z dn.28.02.2005 r. - MR)

Zapach choroby

Gdy w organizmie rozwija się nowotwór, powstają różne związki chemiczne, które wydzielane są przez krew, mocz, pot a nawet w wydychanym powietrzu. Niektóre z nich mają charakterystyczny, wyczuwany przez psy zapach. Nos psa jest o niebo czulszy od człowieka. Pies ma - w zależności od rasy - od 120 do 300 mln receptorów węchowych, człowiek tylko ok. 5 mln. Prof. Tadeusz Jezierski z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu podczas pobytu w USA w 2003 r. szkolił psy do wykrywania raka płuc i piersi. Najzdolniejsze psy wykrywały chorobę w 97 proc. W polskim projekcie obecnie pracują cztery psy do wykrywania raka płuc, sutka i czerniaka. Profesor zamierza szkolić cztery szczenięta, które mają być "wyspecjalizowane" w jednym typie nowotworu. W USA szkoli się już psy dla epileptyków - potrafią one sygnalizować zbliżający się atak padaczki i mogą w porę ostrzec właściciela. Są też takie czworonogi, które ostrzegają swoich panów-cukrzyków o obniżeniu poziomu cukru we krwi.

(na podst. "Metro" z dn. 17.02.2005 r. - MR)

ZE ŚWIATA TELEINFORMATYKI

IBM ułatwia dostęp do komputera osobom z Parkinsonem

IBM opracowało urządzenie, które pomoże przy korzystaniu z komputera osobom cierpiącym na chorobę Parkinsona i inne schorzenia układu nerwowego wywołujące mimowolne drżenie dłoni. Z dostępnych danych wynika, że w samych tylko Stanach Zjednoczonych problem ten dotyczy 10 milionów osób. Assistive Mouse Adapter filtruje ruchy spowodowane drżeniem rąk. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z każdym komputerem PC i każdym systemem operacyjnym. Do jego działania nie jest wymagane żadne oprogramowanie. Wystarczy podłączyć je do komputera, a do niego z kolei mysz. Jeśli z komputera ma skorzystać osoba, u której nie występuje problem drżenia rąk, nie ma konieczności rozłączania całego systemu - wystarczy wyłączyć adapter. Urządzenie wyposażono w kilka przełączników konfigurujących jego pracę. Można ustawić dwa poziomy opóźnienia przycisku, opóźnienie podwójnego kliknięcia, a przede wszystkim kilkanaście poziomów filtra ruchów myszy. Licencję na produkcję i sprzedaż gadżetu otrzymała niewielka brytyjska firma Montrose Secam Limited, która obiecuje, że wraz z podatkiem i kosztami przesyłki jego cena nie przekroczy 100 USD.

(Na podst. info.onet.pl z dn. 18.03.05 - BP)

Muzeum Powstania Warszawskiego w Internecie

Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiło nowy serwis internetowy: www.1944.pl. Pod tym adresem można m.in. zobaczyć wirtualny mur pamięci z nazwiskami powstańców, odsłuchać wspomnienia z powstania, a w przyszłości obejrzeć wirtualną bazę pamiątek, które nie znalazły się na ekspozycji.

(na podst. "Dzień Dobry" z dn. 11.03.2005 - MR)

Twarzą w twarz z telefonem

Nowinka techniczna japońskiej firmy Omron przyniesie ulgę wszystkim posiadaczom telefonów komórkowych. Dzięki patentowi firmy z Kioto skończą się wreszcie ciągłe kradzieże aparatów telefonicznych. Jednak jeśli ktoś planuje operację plastyczną twarzy, niech lepiej uważa, bo własny telefon może go nie poznać. Firma Omron opracowała oprogramowanie pozwalające aparatowi telefonicznemu wyposażonemu w aparat cyfrowy rozpoznać twarz jego właściciela. Kupując telefon, należy dokonać rejestracji - sprzedawca robi klientowi zdjęcie i przesyła do bazy danych wszystkich użytkowników komórek w kraju. Chcąc włączyć telefon albo odblokować klawiaturę, właściciel musi zrobić sobie zdjęcie, które w ciągu paru sekund zostanie porównane z wizerunkiem figurującym w bazie danych. Program pomija cechy drugorzędne, jak zarost czy makijaż, a koncentruje się na cechach charakterystycznych - kształcie twarzy, kolorze oczu itp.

(Na podst. g.Rzeczpospolita z dn. 15.03.05 - BP)

Uderz w stół...

Puknij w stół palcem, a wanna się napełni, włączy się telewizor lub radio. Efekt zależy od tego, gdzie uderzysz. Jak zapewniają przedstawiciele francuskiej firmy Sensitive Object, już wkrótce każda twarda powierzchnia będzie mogła działać jako wielofunkcyjny panel sterowania. Wystarczy przyczepić do niej ReverSys - specjalny czujnik drgań. Jest tak wrażliwy, iż analizując rozchodzące się po uderzeniu fale dźwiękowe rozpoznaje, z którego miejsca stołu pochodzą - czy z pola przypisanego wannie, czy telewizorowi. Rozdzielczość czujnika pozwala zaprogramować na blacie nawet kilkaset takich "przycisków".

(na podst. "Polityka" nr 11/2005 - MR)

DVD w samochodzie

Firma Royal Philips Electronics wypuściła na rynek Pet800 - przenośny odtwarzacz płyt DVD oraz CD. Waży niecały kilogram, ma ośmiocalowy (ok. 20 cm) ekran oraz akumulator, który wystarcza na kilka godzin pracy. W samochodzie odtwarzacz można podłączyć do gniazdka zapalniczki, zaś specjalny pokrowiec pozwala zawiesić go na oparciu przedniego siedzenia. Może to więc być dobre rozwiązanie dla pasażerów na długie podróże. Do urządzenia dołączony jest pilot.

(na podst. "Polityka" nr 11/2005 - MR)

Prawie 200 mln pecetów

W tym roku sprzedaż komputerów osobistych sięgnie 199 mln sztuk - o 9 proc. więcej niż w 2004 r. Tak szacuje firma badawcza Gartner. Coraz większa popularnością cieszą się komputery osobiste - ich sprzedaż wzrośnie o ponad 17 proc.

(na podst. "Metro" z dn. 18-20.02.2005 r. - MR)

Internet pod chmurką

Pasażerowie samolotów będą mogli rozmawiać przez komórki i surfować po Internecie podczas lotu. Mają to umożliwić rozwiązania oparte na technologii GSM. Airbus zapowiedział wprowadzenie jej do swojej floty w 2006 r. Szerokopasmowy dostęp do Internetu od ub. roku zaczął wprowadzać Boeing - amerykański konkurent Airbusa. Według szacunków liczba pasażerów, którzy mogliby skorzystać z nowej usługi, wyniesie w 2009 r. ponad 700 mln.

(na podst. "Metro" z dn. 18-20.02.2005 r. - MR)

W Onecie gra muzyka

Portal Onet.pl uruchomił internetowy sklep muzyczny OnetPlejer. To największa baza utworów na naszym rynku - ok. 200 tys. piosenek. Użytkownicy OnetPlejera mogą legalnie pobierać pliki muzyczne - ponad połowę z nich można nagrywać na płyty CD. Ściągnięcie jednego utworu kosztuje 4 zł. To kolejny polski internetowy sklep muzyczny - w ub. roku ruszył iPlay oraz Melo.pl.

(na podst. "Metro" z dn. 25-27.02.2005 r. - MR)
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl, kurier-idn@org.pl

 

Wydawca: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

Redaktor naczelny - Krystyna Karwicka-Rychlewicz.

UWAGA: Pod każdą informacją, obok podawania jej źródła, są zamieszczane inicjały osoby, która ją napisała lub znalazła i nadesłała do redakcji. Inicjały te zamieszczamy poniżej przy pełnym imieniu i nazwisku autora korespondencji.

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały nadesłane przez: Teresa Balcerzak - TB, Krystyna Karwicka-Rychlewicz - KKR, Bogusława Pielka - BP, Małgorzata Rupar - MR, Remigiusz Sawicki - RS.

Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo