KURIER IDN Kurier Nr 16 (084),   16 września 2004 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
W 2004 roku Kurier IdN1 jest dotowany przez PFRON w ramach programu PAPIRUS

 

W dniu 4 września po długiej i ciężkiej chorobie zmarł wieloletni członek Zarządu Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - PAWEŁ KARMAŃSKI - twórca i animator Kawiarenki Internetowej, człowiek z paradoksalnym poczuciu humoru.
Bardzo Go nam będzie brak.

Podopieczni, Rada, Zarząd Fundacji

AKTUALNOŚCI

Sejm przyjął ustawę o dodatkowych wypłatach dla emerytów i rencistów

Sejm przyjął ustawę przewidującą wypłatę jednorazowych zasiłków osobom pobierającym najniższe emerytury i renty. Zgodnie z przyjętą ustawą, artykuł pierwszy wprowadza rodzaj jednorazowego świadczenia dla osób pobierających najniższe emerytury i renty. Ma to być 100 zł dla osób pobierających emeryturę, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub rentę rodzinną. Dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy byłoby to 75 zł. Artykuł drugi przewiduje analogiczne świadczenia dla rolników korzystających z uprawnień przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, z tym że kwota 100 zł ma zostać wypłacona emerytom i rencistom z tej ustawy, ponieważ w przypadku rent rolniczych nie ma częściowej niezdolności do pracy. Wypłaty mają nastąpić w marcu 2005 r. i w marcu 2006 r. oraz mają być finansowane z budżetu państwa. Nie będą one przysługiwać w tym roku kalendarzowym, w którym przeprowadzono waloryzację emerytur i rent. Teraz ustawą zajmie się Senat.

(Źródło: PAP 10.09.2004 r.)

Odzyskać miejsca parkingowe!

W 23 polskich miastach ruszyła 10 września kampania społeczna przeciwko zajmowaniu przez kierowców miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wielu kierowców parkuje na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, nie zastanawiając się, że utrudniają niepełnosprawnym dostęp do urzędów, instytucji oraz innych miejsc. W ramach kampanii przygotowano spoty telewizyjne i radiowe, 150 tys. ulotek, plakaty i reklamę prasową. Jeśli zabierasz moje miejsce, zabierz też moje kalectwo - proponują ludzie na wózkach kierowcom parkującym na miejscach dla niepełnosprawnych. W tej akcji niepełnosprawnych wspierają samorządy i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Akcja ta jest bardzo potrzebna, o czym świadczą skargi i informacje napływające z różnych dużych i małych miast i miasteczek Polski. Na przykład w Warszawie jest 853 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, z czego ponad 500 w centrum. Mają je też wszystkie centra handlowe. Choć za bezprawne zajęcie koperty można dostać mandat od 20 do 500 zł (np. w godzinach szczytu przed szpitalem czy urzędem), większość z nich jest zajętych przez pełnosprawnych. Kierowcy nie brali sobie przepisów do serca, bo nikt ich nie ścigał. Warszawski Ratusz i inne samorządy obiecują, że teraz posypią się kary. Do tej pory niepełnosprawni radzili sobie na własną rękę. Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, wydała im prywatną wojnę. - Na Szpitalnej mamy dwie koperty, ale z reguły stają na nich zdrowi kierowcy. Zastawiam taki samochód, wkładam za wycieraczkę karteczkę z adresem naszej fundacji i dzwonię do straży miejskiej - opowiada. Próbuje też z nimi walczyć Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnych Ruchowo, gdy zajmowane są koperty przed wejściem do Komputerowego Laboratorium Inwalidów Ruchu; wzywa się straż miejską, która, niestety, dotychczas rzadko reagowała na te sygnały. Przypominamy, że do parkowania samochodu w miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych nie wystarczy niebieska nalepka na szybie samochodu. Za szybą powinna się znaleźć karta parkingowa wydana przez urząd danego miasta (w Warszawie można ją dostać w wydziale transportu i dróg publicznych Starostwa Powiatu Warszawskiego, pl. Dąbrowskiego 5). Unijne gwiazdki oznaczają, że jest honorowana w całej Wspólnocie.

(Źródła: /Gazeta.pl Warszawa 10.09.2004 r., inf. wł.)

Szkolenia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

Od 7 września 2004 r. w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym "SPOZA" przy ul. Targowej 66/23 przyjmowane są zgłoszenia rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz opiekunów prawnych ON (np. rodziny zastępczej) chcących uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu.

Szkolenie - przeprowadzone przez współpracowników Stowarzyszenia "SPOZA" za środki Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej - jest częścią programu poszerzania wiedzy z zakresu niepełnosprawności - adresowanego do rodzin osób niepełnosprawnych oraz do wolontariuszy. Głównymi założeniami programu są: poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, zwiększenie wiedzy członków rodziny na temat określonej niepełnosprawności, poprawa komunikacji w rodzinach i ich umiejętności w zakresie określania i zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych jak i potrzeb rodziny. Celem jest też wsparcie rodzin przez przygotowanie wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Oprócz 18 godzinnego szkolenia rodzice otrzymają materiały informacyjne, ponadto do każdej rodziny zostanie skierowany wolontariusz - również przeszkolony przez współpracowników SPOZA, który będzie pomagał np. w załatwianiu spraw urzędowych dotyczących osoby niepełnosprawnej, organizował czas tej osobie, a przede wszystkim stanie się "wewnętrznym motorem zmian", które zapoczątkuje szkolenie, a utrwali praca woluntarystyczna. Wszystkie szkolenia będą odbywać się w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym "SPOZA" przy ul. Targowej 66/23. Planowane jest przeszkolenie łącznie ok. 30 osób - rodziców i opiekunów i co najmniej tyle samo wolontariuszy. Szkolenia dla wolontariuszy planowane są na początek października. Program zakończy się w połowie listopada. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem (0-22) 618-34-06 we wtorki i czwartki od godz. 16:00 do 18:00 lub e-mailem: spoza@idn.org.pl. Dodatkowe informacje można też uzyskać pod nr telefonu 0-505 692-399.

Rodzice i opiekunowie, którzy zgłoszą chęć udziału w szkoleniu będą zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne do Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego "SPOZA" przy ul. Targowej 66/23. Zgłoszenia do 21 września.

Wózki z telewizji

Telewizja Polsat w ramach akcji "Ruszaj z nami, by cieszyć się życiem" ma do rozdania 700 inwalidzkich wózków akumulatorowych. Każdy, kto potrzebuje takiego wózka, może zadzwonić pod numer tel. (022) 870 70 78 (w godz. 9-17). Informacje o akcji znajdują się również na stronie http://ww.polsat.com.pl.

BEZ BARIER

Politycy na wózek!

Około 5,5 mln polskich niepełnosprawnych nie ma swoich przedstawicieli w parlamencie ani w większości władz samorządowych. Ich problemy są marginalizowane przez polityków. Tymczasem kilkusettysięczna mniejszość niemiecka ma zagwarantowane dwa miejsca w poselskich ławach. Homoseksualiści, których jest według różnych szacunków od 1,5 do 2,5 mln, mają w parlamencie sojuszników walczących o ich prawa. Na jeszcze większe poparcie na Wiejskiej mogą liczyć ruchy kobiece. Zdaniem Sławomira Piechoty, radnego i byłego wiceprezydenta Wrocławia, który od 32 lat porusza się na wózku inwalidzkim, problem tkwi w wykluczeniu społecznym. Nieobecność niepełnosprawnych w polityce jest skutkiem izolacji na wszystkich szczeblach życia. Zaczyna się od edukacji. Niewielu niepełnosprawnych kończy szkoły, nie mówiąc już o studiach wyższych. To siłą rzeczy ogranicza szanse zawodowe, w tym szansę aktywnego udziału w polityce. Piechota od czerwca 1994 r. działa we wrocławskim samorządzie. Ratusz, w którym funkcjonuje rada i prezydent, ma ponad 140 lat, nie był w najmniejszym stopniu przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozważania o dostosowaniu budynku, tak by nie zniszczyć jego zabytkowego charakteru, trwały bardzo długo. Gdy w radzie pojawił się Piechota, sprawa nabrała tempa. Powód był prozaiczny: - Prezydent miasta wraz z radnymi zmuszeni byli do wnoszenia mnie na wózku po schodach - mówi parlamentarzysta. To bardzo przyspieszyło proces usuwania barier architektonicznych. Dziś prawie całe wrocławskie Stare Miasto dostępne jest dla osób niepełnosprawnych. Pojawiły się podjazdy, windy, szersze drzwi mogące pomieścić wózek. Czy parlamentarzysta na wózku mógłby zmienić obraz kraju? Technicznie, jak się wydaje, przeszkód nie ma. Jak informuje wicedyrektor biura prezydialnego Senatu Zdzisław Iwanicki, w ciągu 15 lat istnienia Senatu III RP nie było jakiegokolwiek senatora, który poruszałby się na wózku inwalidzkim. Jednak w latach 1994-1995 dokonano modernizacji senackich budynków, by dostosować je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim przystosowano toalety, zainstalowano windę. Na sali posiedzeń, od strony saloniku dla gości marszałka Senatu, usunięto schody i stworzono pochylnię. Dla niepełnosprawnych nie jest jednak dostosowane główne wejście do Senatu. Osoba niepełnosprawna musiałaby wjechać przez główne wejście sejmowe, potem windą na pierwsze piętro, by długim korytarzem dotrzeć do sali obrad Senatu. Aczkolwiek uciążliwe, jest to wykonalne. Jedną z najbardziej piętnujących rzeczy jest to, gdy do budynku muszę wchodzić innym wejściem, niż osoby sprawne - uważa Beata Wachowiak-Zwara, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. osób niepełnosprawnych, która od 8. roku życia przykuta jest do wózka. Sławomir Piechota zna problem tylnego wejścia z urzędu wojewódzkiego we Wrocławiu. - Nalegałem, by wejście było od frontu. Dlatego zorganizowaliśmy kiedyś happening. Zablokowaliśmy główne drzwi, by wszyscy urzędnicy musieli iść od tyłu, przez parking i zobaczyli, którędy wchodzą niepełnosprawni . Dziś do urzędu wojewódzkiego we Wrocławiu wszyscy mogą wejść od frontu. Według informacji Kancelarii Sejmu, również Sejm przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się w nim odpowiednie pochylnie, windy i sanitariaty. Na sali obrad wydzielone są miejsca dla wózków. - Co z tego, jeśli mównica sejmowa jest zbyt wysoka? pyta Sławomir Piechota. Rada m.st. Warszawy odbywa sesje na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki. PKiN jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do głównego holu można dostać się wygodną windą. W środku, na schodach, zamocowany jest mechaniczny wyciąg dla wózków. Kolejna winda z odpowiednio nisko umocowanymi przyciskami dowiezie niepełnosprawnego na IV piętro. Niestety, do sali obrad wiedzie potem w dół 12 stromych schodków. Tragicznie pod względem barier jest na polskich ulicach i w instytucjach użyteczności publicznej. Niepełnosprawnemu trudno jest dotrzeć choćby na pocztę, załatwić sprawę w urzędzie. Często administracja budynku uważa, że dostosowała obiekt, jednak przez niewiedzę stworzyła tylko kolejne bariery. Zbyt strome i śliskie podjazdy, po których niepełnosprawny nie wjedzie o własnych siłach. Zbyt wąskie drzwi, w których nie zmieści się wózek. Toalety, z których nie sposób skorzystać samodzielnie. Gdyby radni lub parlamentarzyści poruszali się na wózkach, z pewnością bariery architektoniczne w kraju znikałyby szybciej. Na co dzień z powodu barier nie widzimy niepełnosprawnych. Większość z nas po prostu nie jest w stanie wyjść z domu. Ludzie nie pamiętają o niepełnosprawnych, i to jest zdumiewające. Wielkim problemem Europy, więc i Polski, jest szybko starzejące się społeczeństwo. Ludzie starsi natykają się na te same bariery. Cywilizacyjne procesy wymagają, by ta szybko rosnąca grupa miała maksymalną swobodę funkcjonowania, by wydłużyć okres ich samodzielności . Jego zdaniem, pojawienie się niepełnosprawnego posła to tylko kwestia czasu. Wielu młodych z tym problemem coraz silniej stara się wejść w życie publiczne. Bariery są nie tylko na ulicach. Funkcjonują również w naszych głowach. Większość Polaków podchodzi do niepełnosprawnego z lękiem, ze zdziwieniem. Nie wie, czy ma pomóc mu wsiąść do autobusu, czy przeprowadzić go przez ulicę. To, że niepełnosprawni traktowani są jako inni i obcy, tylko pogłębia ich alienację w społeczeństwie. Bardzo ważne jest, by dzieciaki pełno- i niepełnosprawne rosły razem, w tym samym środowisku. Potrzeba też edukacji, podobnie jak w przypadku pierwszej pomocy medycznej. Jego zdaniem, w oswojeniu się ludzi z widokiem niepełnosprawnego bardzo mogłaby pomóc reprezentacja takich osób we władzach. Beata Wachowiak-Zwara do samorządu trafiła poprzez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Była z nim w jednej grupie na studiach. Szczurek często był świadkiem tego, jak jego koleżanka boryka się z barierami architektonicznymi. Gdy został prezydentem, mianował ją swym pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych. Trudno politykowi budować swą popularność na ułatwianiu życia niepełnosprawnym, jest to tematyka obca wielu wyborcom . Jej zdaniem, nieobecność niepełnosprawnych w polityce jest po części wynikiem ich małej siły przebicia. Czują się w jakiś sposób gorsi. Wielu nie ma daru charyzmy. Jeśli osoba pełno- i niepełnosprawna startują z tego samego poziomu, to ich droga będzie zupełnie inna. Pełnosprawny ma większe szanse. Ja jestem niewolnikiem barier architektonicznych. Trudniej mi się kształcić, znaleźć dobrą pracę, walczyć z ludzką mentalnością. Dlatego trzeba stworzyć równe możliwości rozwoju.

(Trybuna com.pl 11.09.2004 r.)

Urzędnicy jak niepełnosprawni

Parkometry ustawione na środku chodnika, znaki drogowe zawieszone na wysokości głowy przechodnia i źle zabezpieczone wykopy - to tylko niektóre przeszkody, z jakimi codziennie borykają się niepełnosprawni warszawiacy. Jest ich ok. 200 tys. Ruszył program szkoleń dla urzędników miejskich, pracowników służb porządkowych i funkcjonariuszy. - Chcemy uwrażliwić ich na potrzeby osób niepełnosprawnych. Czasem bariery wynikają z braku wyobraźni, niekoniecznie z niedostatków finansowych - mówi Kazimierz Kuberski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. osób niepełnosprawnych. Uczestnicy kursu wchodzą w sytuację osoby niepełnosprawnej. Poruszają się na wózku inwalidzkim lub z zasłoniętymi oczami. - Chcemy uświadomić, że niewłaściwie ustawiony znak drogowy lub ozdobna donica mogą być poważną przeszkodą, chodnik staje się wówczas labiryntem - wyjaśnia Michał Czerniak z Polskiego Związku Niewidomych. Podobnie jest ze straganami lub reklamami niefortunnie ustawionymi na drodze pieszego. Sprawny człowiek bez kłopotu je ominie. Dla niewidomego to pułapka. Człowiek z białą laską, aby nie stracić orientacji w terenie, przytrzymuje się muru lub stuka laską o chodnik. Dźwięk, który słyszy, informuje go, w jakiej jest odległości od najbliższej przeszkody. Jeśli na jego drodze pojawi się reklama lub budka telefoniczna, musi je ominąć. Zejść z obranego toru. Najczęściej na kilka chwil traci orientację przestrzenną . - Czuje się jak dziecko podczas zabawy w ciuciubabkę - porównuje Krzysztof Grzegorzewicz z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Jego zdaniem, odrobina wyobraźni podczas ustawiana niektórych obiektów całkowicie załatwi sprawę. 30 sierpnia odbyło się pilotażowe szkolenie dla dziennikarzy. W kilka dni potem kurs przeszło kilkudziesięciu strażników miejskich. Następni w kolejce są drogowcy, pracownicy Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki cieplnej, służby odpowiedzialne za wszelkie remonty. Prowadzący szkolenie liczą, że dzięki niemu niektóre przeszkody znikną ze stołecznych ulic.

(Źródło: Życie Warszawy 31.08.2004 r.)

Gdyńskie strony internetowe dla niewidomych

Od 2 września 2004 każda osoba niewidoma oraz niedowidząca może swobodnie korzystać z zasobów miejskiego portalu internetowego http://www.gdynia.pl. Wystarczy tylko jedno kliknięcie myszką w link, umieszczony na stronie głównej miasta, by komputer automatycznie zainstalował Intelligent Web Reader - inteligentną przeglądarkę stron internetowych, odczytującą wszystkie informacje i zdjęcia. To nowoczesne rozwiązanie jest całkowicie bezpłatne. Inicjatywa Prezydenta Miasta Gdyni jest pierwszą tego rodzaju w Polsce. Autorem i wykonawcą projektu jest firma IVO Software Sp. z o.o., działająca na terenie Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni, która specjalizuje się w produkcji narzędzi informatycznych, w tym również oprogramowania rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. W ciągu trzech lat istnienia opracowała szereg rozwiązań dla osób niewidomych i niedowidzących, w tym najlepiej sprzedawany polski syntezator mowy "Spiker". W ubiegłym roku IVO jako jedna z pierwszych firm na świecie - zaprezentowała syntezator mowy dla telefonów komórkowych, za który otrzymała prestiżowe wyróżnienie w konkursie "Gdynia bez Barier". Stworzona na potrzeby odczytywania zasobów gdyńskiej strony internetowej przeglądarka Intelligent Web Reader wykorzystuje innowacyjne algorytmy sztucznej inteligencji, które pozwalają na wykrywanie układu graficznego strony. Dzięki temu odczytywany jest nie tylko tekst, ale również zdjęcia. Zastosowana technologia nie wymusza surfowania jedynie w wybranej sekwencji strony, ale pozwala na normalne poruszanie się po odczytywanych zasobach. Dzięki temu użytkownik ma takie same możliwości pozyskania informacji ze strony jak osoba widząca. Warto dodać, że gdyńska strona może być nie tylko odczytywana. Przeglądarka pozwala na swobodnie powiększanie czcionki wybranego fragmentu tekstu, co ułatwi korzystanie ze strony gdyńskiej osobom niedowidzącym oraz starszym. W naszym kraju żyje ponad 80 tys. osób niewidomych (tyle osób zarejestrowanych jest w Polskim Związku Niewidomych) i niedowidzących. Korzystanie z zasobów Internetu było dla nich dotychczas bardzo uciążliwe lub całkowicie niemożliwe. Dzięki udźwiękowieniu stron gdyńskiego portalu internetowego osoby te zyskały swobodny, wirtualny dostęp do wszystkich przydatnych na co dzień informacji. Podobne rozwiązania od kilku już lat funkcjonują w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Tam obowiązek udźwiękowienia stron urzędów publicznych narzuca specjalna ustawa. Polskie prawo do tej pory nie posiada w tej kwestii żadnych regulacji, inicjatywa Gdyni jest więc w naszym kraju pomysłem nowatorskim. Mówiąca strona domowa Gdyni wprowadzona zostanie na okres trzech miesięcy. W tym czasie badany będzie poziom zainteresowania oferowaną usługą, jak również dokonana zostanie sama ocena jego przydatności. Od liczby użytkowników i ich oceny zależeć będzie, czy program ten wprowadzony zostanie na stałe. Gdynia jest miastem otwartym na potrzeby wszystkich. Aby to sprawdzić wystarczy wejść na strony internetowe http://www.gdynia.pl.

(Źródło: Informacje ZPCHR 04.09.04 r.)

Ośrodek dla dzieci z autyzmem

Pierwszy po wakacjach dzwonek zabrzmiał w środę we wszystkich bydgoskich szkołach. W Zespole Szkół nr 29 była to szczególna chwila - otwarto tam ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci z autyzmem. To dopiero piąta taka placówka w kraju. Całe pierwsze piętro głównego budynku zostało przystosowane dla dzieci dotkniętych autyzmem. Dzieci autystycznych jest dwanaścioro, są w wieku od 3 do 10 lat. Docelowo szkoła może ich przyjąć szesnaścioro. Przez 20 godzin tygodniowo zajmują się nimi indywidualnie przeszkoleni terapeuci. Ośrodek zajmuje się na razie tylko dziećmi z Bydgoszczy, ale w przyszłości chciałby przyjmować maluchy z całego powiatu. Na to jednak potrzeba pieniędzy. Na razie miasto wyasygnowało 40 tys. zł. Przy ośrodku działa punkt konsultacyjny, udzielający porad i pomocy psychologicznej rodzicom dzieci dotkniętych autyzmem. Specjaliści dyżurują w godz. 8-16 pod numerem telefonu 373 08 78.

( Źródło: Gazeta Wyborcza 01.09.04 r.)

Książka na telefon

Od września filia Biblioteki im. Norwida na os. Pomorskim w Zielonej Górze dostarcza do domu książki osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym z os. Śląskiego i Pomorskiego.
Wystarczy je zamówić telefonicznie przez cały tydzień pod numerem tel. 325-82-82. Zamówienia będą realizowane w każdą środę od godz. 11 do 13. Filia jest czynna także w soboty w godz. 10-14.

(Gazeta.pl Zielona Góra 09-09-2004 r.)

Najtrudniej zwalczać bariery

W dniu 30.08.2004r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie od było się posiedzenie Komisji, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Powiatu Ciechanowskiego.

Jednym z głównych punktów tego posiedzenia było omówienie zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na posiedzenie komisji przybyli zaproszeni goście z instytucji i organizacji działających w środowisku osób niepełnosprawnych. Z wypowiedzi zebranych wynika, że sprawą najtrudniejszą i w wielu przypadkach prawie niewykonalną jest pokonywanie barier architektonicznych. Czasami nie trzeba dużych nakładów finansowych, aby niepełnosprawnym ułatwić życie, ale o każdy zbyt wysoki krawężnik, o każdy naprawiony kawałek krzywego chodnika trzeba walczyć i dopominać się miesiącami. Bywa też, że prace zostały wykonane bezmyślnie.

(Źródło: inf. wł. L.K.)

IMPREZY, WYSTAWY, KONKURSY

26 Maraton Warszawski

W niedzielę 19 września 2004 odbędzie się 26. Maraton Warszawski. W maratonie wezmą wziąć udział osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby niewidome i niedowidzące. Wszyscy uczestnicy, którzy zgłosili się do maratonu, musieli mieć ukończone 18 lat. Termin zgłoszeń upłynął 3 września.

(Źródło: inf. wł.)

Zaproszenie na "Salon Sztuki"

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza na wernisaż i wystawę plastyczną osób niepełnosprawnych związanych z Fundacją, promujące Galerie Internetową "Salon Sztuki". Wystawa trwać będzie od 4 do 22 października 2004 r., a otwierający ją wernisaż odbędzie się 4 października o godz. 17.00 w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki na ul. Elektoralnej 12,  wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wstęp wolny.

(Źródło: inf. wł)

W Limanowej spotkali się niepełnosprawni z całej Małopolski

Niepełnosprawni z całej Małopolski przyjechali 11 września 2004 r. do Limanowej, gdzie odbyło się X Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej i województwa małopolskiego. Organizator Forum, Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo "Cyrenejczyk" z Limanowej, od 1986 r. wspiera materialnie i duchowo 1,5 tys. osób niepełnosprawnych, przygotowuje dla nich wakacyjne turnusy oraz pielgrzymki w kraju i za granicę. Co miesiąc w sześciu okręgach diecezji tarnowskiej odbywają się spotkania integracyjne, plenery artystyczne i wystawy prac niepełnosprawnych. Stowarzyszenie wydaje też pismo "Droga Nadziei", przeznaczone dla niepełnosprawnych i ich opiekunów. Tegoroczne Forum przebiegało pod hasłem: "Naśladować Chrystusa dźwigając krzyż niepełnosprawności". Jego celem była integracja osób, które, na co dzień zwykle przebywają w swoich domach. Spotkanie rozpoczęła pielgrzymka niepełnosprawnych i ich opiekunów do kaplicy łask w Mordarce koło Limanowej. Następnie w limanowskiej bazylice została odprawiona Msza św. Osobom niepełnosprawnym, a także ich przyjaciołom wręczono statuetki "Cyrenejczyka" przyznane przez Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo "Cyrenejczyk" z Limanowej. Na limanowskim rynku odbyły się koncerty. Biskup tarnowski Wiktor Skworc skrytykował nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, w której odmawia się niepełnosprawnym studentom stypendiów socjalnych. Sytuację tę nazwał kolejną barierą, którą zbudowano przed niepełnosprawnymi w Polsce. Ordynariusz tarnowski mówił o tym w homilii w czasie Mszy św. Docenił usuwanie barier architektonicznych w Polsce, ale jednocześnie skrytykował tworzenie przed niepełnosprawnymi kolejnych przeszkód. Z niepokojem odniósł się też do pojawiających się tendencji mających na celu eliminowanie ze społeczeństwa ludzi obciążonych cierpieniem i wszelkimi oznakami niepełnosprawności. - W mentalności powstaje nowa bariera, sprzeczna z etyką wolności, gwarantującą każdej ludzkiej istocie te same prawa - zauważył. Jego zdaniem, ta mentalność prowadzi do dominacji w społeczeństwie ludzi silnych i zdrowych, w którym prymat ma nie system wartości lecz ekonomia.

(Źródło: Aktualności Diecezji Tarnowskiej, inf. wł. R. S.)

Solidarność z chorymi na schizofrenię

W wrześniu organizowane były w kilku miastach III Ogólnopolskie Dni Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię - "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi". Ich celem jest przełamywanie negatywnych stereotypów dotyczących chorych psychicznie oraz zmniejszanie lęku i odrzucenia chorych przez społeczeństwo. Jest to fragment międzynarodowej akcji społecznej, po raz trzeci odbywającej się także w Polsce.

(Źródło: inf. wł.)

Polsko-niemiecka solidarność na rzecz dziecka

Jak pisaliśmy kilka miesięcy temu, Michałek z Limanowej, był przygotowywany do operacji, która może dać mu możliwość w miarę normalnego życia. Dzięki dobrej woli wielu instytucji i osób droga operacja wykonana została na oddziale chirurgii ręki szpitala w Hamburgu. Dziecko jest już po pierwszej operacji lewej rączki. Polegała ona na zamontowaniu w układzie kostnym aparatu, służącego naprostowywaniu i naciąganiu nadgarstka. Do tej pory chrząstki dłoni były schowane pod kością łokciową. Niebawem będzie konieczna druga operacja tej samej rączki, polegająca na ściągnięciu aparatu, ustawienia kości łokciowej jako trzymającej dłoń. Ręka będzie musiała być wtedy unieruchomiona szyną gipsową. Michał będzie miał prawie normalną długość ręki. Są jednak konieczne kolejne operacyjne zabiegi następne w wieku 10 - 12 lat. Te same zabiegi konieczne są dla drugiej rączki. Związane jest to z dodatkowymi kosztami, czyli następnymi 8 tys. euro. Koszty utrzymania przyjęli na siebie zaprzyjaźnieni z Limanową mieszkańcy niemieckiego miasta Wathlingen. W Polsce nie ma możliwości wykonania tego rodzaju operacji. Stałe konsultacje mogą odbywać się dzięki zaangażowaniu burmistrza Wathlingen.

(Źródło: "Gazeta Limanowska, 06.2004 r.)

EDUKACJA

Przewodnik dla osób z SM

Pierwszy tysiąc egzemplarzy. drugiego wydanie przewodnika dla osób z SM, autorstwa dr Joanny Woyciechowskiej pt. SOBIE MOC, ujrzy światło dzienne tuż po 20 września br. Przewodnik został poprawiony i uzupełniony. Posiadać będzie zdecydowanie przyjaźniejszą od pierwszego wydania szatę graficzną. Jego cena będzie niższa od wydania pierwszego.. Zapewne, kiedy trafi do szerokiej dystrybucji, co jest planowane w październiku, jego cena będzie już zawierała marżę handlową. Można jednak tego uniknąć zwracając się do Wydawnictwa Bel-Druk, gdzie cena (bez kosztów przesyłki) jest planowana na poziomie 19 zł. Zapytania, oferty współpracy dotyczące dystrybucji i zamówienia należy kierować na adres: Drukarnia i Wydawnictwo BEL-DRUK 33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 29, e-mail: kborowiec@tlen.pl, beldruk@solutions.net.pl.

SPORT

Turniej koszykarzy na wózkach w Rzeszowie

W rzeszowskiej hali na Podpromiu odbył się turniej koszykarzy na wózkach o puchar ufundowany przez prezesa Rafinerii Jasło. Wygrała drużyna miejscowego Startu, a w imprezie udział wzięła także reprezentacja Algerii i STS Konstancin. Rafineria Jasło została spronsorem strategicznym na obecny sezon koszykarzy na wózkach rzeszowskiego Startu. W decydujących pojedynkach Start Rzeszów wygrał z Algerią 61:49, by w rewanżu przegrać 59:63. O pierwszym miejscu podopiecznych trenera Tomasza Czarnka zadecydował lepszy bilans bezpośrednich pojedynków z reprezentantami Algierii. Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został 17-letni Mateusz Filipski, który zdobył 93 punkty. Najwszechstronniejszym zawodnikiem uznano Algierczyka, Guedoume Nabila.

(Źródło Wiadomości: Gazeta.pl, 07.09.2004 r.)

W CIENIU WIELKICH AFER...

Finał limanowskiej afery gospodarczej

Od wielu miesięcy informowaliśmy w Kurierze IdN1 o aferze związanej z likwidacją Spółdzielni Inwalidów "Limanowianka". We wrześniu Sąd Rejonowy w Limanowej skazał Bogdana J., sądeckiego przedsiębiorcę oraz trzy inne osoby. Ta sprawa ma ścisły związek z likwidacją i upadkiem Spółdzielni Inwalidów "Limanowianka", której Bogdan J. - jako szef firmy "Igell" - w grudniu 2001 r. stał się właścicielem. Prokurator Grzegorz Jędrzejek zarzucał głównemu oskarżonemu m. in. że wyłudził z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotację w wysokości 3 mln zł. Sądeczczanin zawarł z trzema likwidatorkami "Limanowianki" kontrakt na kupno nieruchomości za 1 mln zł. Jak się później okazało, zapłacił tylko 300 tys. zł. Ponadto współoskarżone sprzedały mu jeszcze maszyny i urządzenia za 450 tys. zł i materiały za 14 tys. zł. I za te dobra nabywca nie uregulował rachunków. Wyłudził też dotację z PFRON (317 tys. zł), a pomógł mu w tym Mariusz W., który sporządził niezgodne z prawdą dokumenty budowlane i faktury. Przy wsparciu Aleksandra K. biznesmen uzyskał z PFRON 497 tys. zł zwrotu kosztów zakupu maszyn i urządzeń. Ponadto wspólnie ze swoją księgową Joanną M., kiedy był likwidatorem firmy "Woodex" w Łupkowie koło Komańczy, spowodował szkody w tej spółce w wysokości ok. 728 tys. zł. Prócz tego - zdaniem oskarżyciela - dokonał kilku oszustw bankowych na łączną sumę ponad 750 tys. zł. Otrzymał też zwrot podatku VAT, który mu się nie należał. Proces rozpoczął się w limanowskim Sądzie Rejonowym w grudniu 2003 roku. W ciągu 9 miesięcy przesłuchano ponad stu świadków. Obrońcy przedstawiali różne materiały dowodowe, by zbić argumenty prokuratora. W ustnym uzasadnieniu przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości podkreślił, że przy orzeczeniu wyroków wziął pod uwagę wysoką społeczną szkodliwość czynów wspomnianych czterech osób oraz aspekt prewencyjny. Wyroki są chyba niezbyt wysokie w porównaniu z krzywdami i stratami finansowymi, wyrządzonymi przez oskarżonych.: Bogdan J . - 5 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności (półtora roku już odsiedział w areszcie śledczym, zwolniony za poręczeniem majątkowym), 13,5 tys. zł grzywny. Został zobowiązany do wyrównania strat w stosunku do PFRON (solidarnie z dwoma innymi skazanymi). Aleksander K . - 2 lata pozbawienia wolności (7 miesięcy odsiedział), 5,1 tys. zł grzywny. Mariusz W. - 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności (pół roku odsiedział), 1,5 tys. zł grzywny. Joanna M . - 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, 4,5 tys. zł grzywny. Wyrok nie jest prawomocny.

(Źródło: Dziennik Polski, 14 września 2004 r. Dodatek nowosądecki)

ZDROWIE, MEDYCYNA, NAUKA

Ratusz Cię wkrótce zaszczepi

Warszawiacy powyżej 65. roku życia zostaną bezpłatnie zaszczepieni przeciwko grypie. Akcję sfinansuje miasto. W Warszawie jest około 72 tys. pacjentów, którzy skończyli 65 lat. Miasto zapłaci za to w sumie niecałe 1,5 mln zł. W ocenie ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoby powyżej 50. roku życia należą do grupy podwyższonego ryzyka. Jest też wśród niej najwięcej ofiar śmiertelnych grypy. Szczególnie groźne są powikłania pogrypowe powodujące m.in. zapalenie płuc, choroby mięśnia sercowego, zaburzenia neurologiczne. Jednocześnie z tych samych danych wynika, że szczepienia redukują śmiertelność z powodu powikłań o około 70 proc. W ubiegłym roku zaszczepiło się ledwo 8,7 proc. Polaków. Skutki było widać wiosną w przychodniach. Na Mazowszu zachorowało dwukrotnie więcej ludzi niż rok wcześniej, zaś specjaliści zaczęli się w pewnym momencie obawiać, że nadciąga największa od 25 lat epidemia. Na szczęście nie doszło do tego, ale według naukowców z WHO światowa epidemia grypy to tylko kwestia czasu. Zwłaszcza w świetle ostatnich doniesień o mutacjach wirusa ptasiej grypy w Azji. Naukowcy są już niemal pewni, że wirus, który zabił w 1918 roku blisko 40 mln ludzi na świecie, najpierw atakował tylko ptaki. Akcja bezpłatnych szczepień rozpocznie się w październiku. Starsi warszawiacy będą mogli skorzystać z tego w swoich przychodniach rejonowych. Podobnej akcji nie przeprowadził dotąd nikt w Polsce.

(Źródło: Życie Warszawy 31.08.2004 r.)

Zdrowie ukryte w jagodach

Substancja występująca w owocach czarnej jagody może być alternatywą dla leków obniżających poziom cholesterolu we krwi - poinformowano podczas konferencji American Chemical Society. Eksperymenty przeprowadzone przez naukowców z amerykańskiego Departamentu Rolnictwa wykazały, że składnik tych owoców - pterostilben - był w przypadku szczurów równie skuteczny, co uznane leki. Substancje o działaniu przeciwutleniającym, podobne do pterostilbenu, zidentyfikowano wcześniej w winogronach i czerwonym winie. Naukowcy sugerują, że mogą one przeciwdziałać cukrzycy i nowotworom. Aby ustalić, ile trzeba zjeść owoców, by poskutkowały, potrzebne są dalsze badania, tym razem już na ludziach. Tak czy inaczej na razie wiadomo, że poziom cholesterolu obniżają właściwa dieta i ćwiczenia.

(Źródło: 2004-09-02 PAP i GM)

Czekolada na krążenie

100 gram gorzkiej czekolady poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych u zdrowych, młodych osób na co najmniej 3 godziny" - powiedział na dorocznym spotkaniu European Society of Cardiology dr Charalambos Vlachopoulos z Ateńskiej Szkoły Medycznej. Od jakiegoś czasu nauka zna korzystne właściwości ciemnej czekolady, posiadającej dużo przeciwutleniaczy - flawonoidów. Związane są one z ochroną serca. Najnowsze badania jeszcze lepiej wyjaśniają zasadę działania tego mechanizmu, chroniącego naczynia krwionośne przed szkodliwym wpływem wolnych rodników. Czekolada poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych, pomagając im się rozszerzać. Przez to zapobiega powstawaniu potencjalnie niebezpiecznych skrzepów - dowodzą greccy naukowcy. Badania objęły 17 zdrowych ochotników, którzy jedli albo 100 gr gorzkiej czekolady, albo też nie zawierającego czekolady substytutu. Potwierdzono, że działanie śródbłonka (cienkiej warstwy pokrywającej wewnętrzną powierzchnię naczyń krwionośnych), poprawiło się jedynie w grupie jedzących czekoladę. Niedawno grupa naukowców z Włoch i Wielkiej Brytanii stwierdziła też, że gorzka czekolada podnosi stężenie przeciwutleniaczy we krwi niemal o 20 proc. Czekolada mleczna nie działała w ten sposób.

(Źródło: 2004-09-02 PAP i GM)

Szczepionka na pyłki

Pierwszą szczepionkę antyalergiczną wykorzystującą metody inżynierii genetycznej opracowali uczeni z Medizinische Universitat w Wiedniu. Dotychczas do zabiegów odczulania stosowano zwykłe alergeny, które często zaostrzały objawy uczulenia. Uczeni poddali brzozę modyfikacjom genetycznym, dzięki którym drzewo wytwarza hypoalergiczny pyłek. Nie pobudza on układu odpornościowego tak silnie, jak naturalny, pozwalając organizmowi na oswojenie się z obcą substancją. Jednorazowe zaszczepienie takim pyłkiem łagodzi objawy kataru siennego co najmniej przez rok. Naukowcy pracują już nad kolejnymi preparatami zawierającymi alergeny traw i kurzu.

(Źródło: Wprost, 22.08.2004 r.)

Poznać przyczyny dysleksji

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcela Nenckiego PAN zorganizował w Warszawie w dniach 3- 5 września konferencję naukową na temat dysleksji. Z dysleksją mamy do czynienia, gdy trudności z czytaniem i pisaniem występują przy normalnej (a często wyższej niż przeciętna) inteligencji i swobodnym dostępie do edukacji. Już w latach 80. XX wieku wykazano, że mózg osób z dysleksją funkcjonuje nieco inaczej. Biologiczny mechanizm dysleksji nie jest ostatecznie wyjaśniony. Mówi się o roli móżdżku i płata ciemieniowego, ale ostatnie badania dowodzą, że na przykład Chińczycy, których pismo jest całkowicie odmienne od naszego alfabetu, mają trudności z innymi obszarami mózgu niż Europejczycy. Na dysleksję cierpi - według różnych szacunków - od 5 do 15 proc. populacji. Przyjmuje się, że co najmniej dwukrotnie częściej występuje u chłopców niż u dziewcząt. Problem jest bardzo ważny, gdyż zdarza się, chociaż na szczęście coraz rzadziej, że dzieci z dysleksją mają poważne kłopoty w szkole, ponieważ niektórzy pedagodzy negują nadal istnienie dysleksji. Tymczasem dyslektykami byli między innymi Thomas Edison, Albert Einstein, Winston Churchill. W leczeniu dysleksji wykorzystuje się zarówno odpowiednie ćwiczenia, jak i leki polepszające działanie komórek nerwowych. Opracowano także wspomagające leczenie programy komputerowe. Bezpośrednią obserwację czynności mózgu umożliwia technika funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

(Źródło: PAP i GM; 2004-09-03)

Odporny wirus grypy

Wirus grypy staje się odporny na wszystkie rodzaje stosowanych obecnie leków. Lekarze japońscy stwierdzili, że niektóre dzieci leczone na grypę w latach 2002-2003 wytworzyły odporność na eksperymentalne leki nowej generacji. Wyniki badań są bardzo niepokojące, ponieważ właśnie te leki miały stanowić rozwiązanie problemu w przypadku globalnej epidemii grypy. Nowe leki, czyli m.in. Relenza firmy GlaxoSmithKline i Tamiflu firmy Roche, należą do grupy tzw. inhibitorów neuraminidazy i są obecnie najskuteczniejszymi środkami w walce z wirusami grypy. Ich działanie polega na hamowaniu przeniknięcia wirusa z komórek chorych do zdrowych. Naukowcy podejrzewali, że niektóre odmiany wirusów grypy mogą być odporne nawet na te leki, jednak wyniki japońskich badań świadczą o tym, że odporność może być bardziej powszechnym zjawiskiem. Zdaniem ekspertów, epidemia grypy na olbrzymią skalę jest tylko kwestią czasu. W minionym stuleci świat nawiedziły trzy takie epidemie - największa z nich zabiła w 1918 roku aż 40 milionów ludzi.

(Źródło: Onet.pl Zdrowie Wenn 2004-08-30)

Zamiast pomóc mogą zaszkodzić

Nadmiar komórek odpornościowych (limfocytów T regulacyjnych) może osłabiać zdolność organizmu do walki z rakiem i przyczyniać się do rozwoju nowotworu - donoszą naukowcy na łamach najnowszego numeru "Nature Medicine". Limfocyty T są najważniejszymi komórkami naszego układu odpornościowego. Odpowiadają za zwalczanie infekcji bakteryjnych, wirusowych oraz chorób nowotworowych. Bez aktywnych limfocytów T organizm staje się praktycznie bezbronny, przeżyć może tylko w całkowicie sterylnych warunkach. Limfocyty T dzielą się na limfocyty T cytotoksyczne (które bezpośrednio niszczą wnikające do ustroju patogeny bądź pojawiające się komórki nowotworowe) oraz limfocyty T pomocnicze (które współpracują z limfocytami B i umożliwiają limfocytom B produkcję przeciwciał specyficznych dla danego zakażenia). Działanie opisanych typów limfocytów regulują tzw. limfocyty T regulacyjne. Wpływają one na aktywność innych komórek układu odpornościowego. Potrafią zahamować działanie limfocytów T cytotoksycznych lub pomocniczych, nie dopuszczając do atakowania własnych tkanek i rozwoju chorób autoagresyjnych. Limfocyty T regulacyjne kontrolują też układ odpornościowy kobiety w trakcie ciąży, by jej organizm nie odrzucił rozwijającego się płodu. Grupa naukowców z Tulane University z Nowego Orleanu pod kierunkiem Weiping Zou wykazała, że limfocyty T regulacyjne mogą mieć również niekorzystne działanie hamując odpowiedź układu odpornościowego w walce z rakiem. Co więcej, komórki nowotworowe produkują związek, który przyciąga limfocyty T regulacyjne w pobliże nowotworu. Tam limfocyty regulacyjne zaczynają chronić komórki rakowe przed zniszczeniem przez inne komórki układu odpornościowego. Badania prowadzone były na modelu raka jajników, jednak podobne działanie - a właściwie "antydziałanie" limfocytów T regulacyjnych - ma miejsce także w przypadku innych typów nowotworów. Wydaje się, że zablokowanie aktywności regulacyjnych limfocytów lub ich zdolności do przemieszczania się w pobliże guza rakowego może pomóc w leczeniu nowotworów.

(Źródło: (PAP i GM 2004-09-01)

ZE ŚWIATA TELEINFORMATYKI

Czy nadal będzie Internet bez VAT?

Podczas zebrania Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, (27 sierpnia br.) odbyło się spotkanie członków Rady oraz prezesów firm należących do PIIT z niedawno mianowanym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji ds. informatyzacji. Podczas swego wystąpienia min. Marciński powiedział m.in.: "UE nie dopuszcza odstępstw od pełnej stawki VAT na Internet, podczas gdy u nas np. edukacja jest z VAT zwolniona. Co gorsza, Komisja Europejska aktywnie zachowuje represyjną postawę, stawiając Polskę w stan oskarżenia. Teoretycznie istnieje furtka prawna by użytkowników indywidualnych zwolnić z VAT-u, są tez prawne możliwości uczynienia wyjątków dla niektórych kategorii (związanych z edukacją) oraz regionów, ale to wymaga niezwykle subtelnych analiz prawnych". Ostatecznie na początku września, jak podało RMF FM Polska zgodziła się na podwyższenie podatku na Internet do 22 proc. Rząd jednak nie określił terminu podniesienia stawki. Czekamy z nadzieją na efekty tych analiz prawnych.

(Źródło: inf. wł.)

Co czwarty Polak jest internautą

Najpopularniejszą stroną internetową w Polsce jest nadal strona portalu Onet, którą 73,5% badanych odwiedziło przynajmniej raz w miesiącu. Kolejne miejsca zajmują: Wirtualna Polska (62,4% osób odwiedziło ja w ciągu ostatniego miesiąca), Interia (44%), Google (39,3%), Gadu-Gadu (31,7%) i Allegro (20%). Na kolejnych miejscach uplasowały się: portal Idea (19,2%), portal Gazeta (18,7%) i portal o2 (14,1%). Z Internetu korzysta 25% Polaków w wieku od 15 do 75 lat - wynika z badań SMG/KRC Poland Media z okresu maj-lipiec br. Połowa internautów (54,3%) korzysta z sieci w domu, 24,4% w pracy, 23,8% w szkole lub na uczelni, 15% u znajomych lub w kawiarence.

(Źródło: inf. wł.)

Telefonia obrazkowa

Osoby źle słyszące będą mogły rozmawiać przez telefon dzięki komputerowej animacji. Badania przeprowadzone w brytyjskim Royal Natinoal Institute for the Deaf dowiodły, że prototypowy system Synface pomaga rozpoznawać słowa aż w 84 proc. wypadków. Wystarczy podłączyć telefon stacjonarny lub komórkowy do laptopa, który wyświetla na ekranie animowaną twarz poruszającą ustami tak, jakby artykułowała słowa wypowiadane przez rozmówcę. Na wygenerowanie animacji Synface potrzebuje jedną piątą sekundy, dlatego by przekaz był spójny, minimalnie opóźnia transmisję dźwięku. Do tej pory wypróbowano działanie programu w językach: angielskim, szwedzkim i holenderskim.

(Źródło: Wprost, 22.08.2004 r.)

Zmasowane ataki na e-handel

Nasila się zjawisko pishingu - w slangu hakerów oznacza to oszukiwanie internetowych użytkowników kont bankowych poprzez wysyłanie przynęty, którą jest najczęściej spreparowany e-mail. Zawiera on link przekierowujący adresata na stronę łudząco podobną do strony banku czy sklepu internetowego. Użytkownik przekonany jest, że znajduje się np. na stronie swojego banku i podaje poufne dane, które są potem wykorzystywane do oszustw i kradzieży. Anti Punishing Working Group (APWG) - organizacja zwalczająca to zjawisko zanotowała w lipcu 1125 takich ataków. W porównaniu z grudniem 2003 r. liczba ta jest wyższa o 75 proc. Codziennie dochodzi do blisko 40 ataków tego typu. Szacuje się, że ok. 5 proc. osób będących odbiorcami fałszywych ofert wyjawia hakerom swój login, hasło, a nawet kody PIN. Duża część fałszywych ofert jest bardzo trudna do odróżnienia od prawdziwych e-maili.

(Źródło: Super Express, 26.08.2004 r.)

Szybki Internet przez komórkę

Niedługo zacznie działać telefonia trzeciej generacji - UMTS, która zastąpi obecne komórki. Dzięki UMTS połączenie przez telefon z Internetem jest tak szybkie, jak przy stałym łączu. Można też oglądać na ekranie swego rozmówcę (tzw. wideokonferencja) i wgrywać muzykę z internetu na komórkę, a potem np. na komputer. Operator zapowiada, że koszty będą podobne do opłat za stałe łącza internetowe, jakie mamy w domach.

(Źródło: Fakt, 27.08.2004 r.)
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl, kurier-idn@org.pl

 

Wydawca:
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały nadesłane przez:
Teresę Balcerzak, Leszka Konopę, Bogusławę Pielkę, Małgorzatę Rupar, Remigiusza Sawickiego, Romana Szuszkiewicza, Marka Śpiewankiewicza, Wojtka Urbana, Krystynę Wojakowską.
Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo