KURIER IDN Kurier Nr 15 (083),   1 września 2004 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
W 2004 roku Kurier IdN1 jest dotowany przez PFRON w ramach programu PAPIRUS

AKTUALNOŚCI

Ankieta PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zamieścił na swojej stronie internetowej http://www.pfron.gov.pl ankietę, która ma udzielić odpowiedzi na to, czy korzystający z Funduszu są zadowoleni ze współpracy z nim. Ankieta ma na celu nie tylko poznanie opinii na temat działalności PFRON, ale powinna także przyczynić się do jak najlepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań oraz doskonalenie jakości jego pracy. Zachęcamy do jej wypełniania.

Uwaga! - nowe szkolenia WAZ

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo informuje, że osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych. Będą to: Warsztat Aktywizacji Zawodowej (kurs podstaw obsługi programów biurowych -140 h + zajęcia z Aktywizacji Zawodowej 70 h); Warsztat Aktywizacji Zawodowej dla zaawansowanych (kurs wyższy Internetu i bazy danych 70 h + zajęcia z Komunikacji Społecznej 35 h). Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie września. Zgłoszenia proszę kierować na adres: natalia@idn.org.pl lub tel. 697-87-84 w poniedziałki i środy w godz. 10-16.

Niepełnosprawni studenci bez stypendiów

Większość niepełnosprawnych studentów nie dostanie w tym roku żadnej pomocy od uczelni.
To efekt krzywdzących zapisów w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym. Do tej pory niepełnosprawni studenci mieli prawo do stypendiów specjalnych - ich wysokość zależała od stopnia orzeczonej niepełnosprawności i zwykle nie przekraczała 300 zł. Teraz mogą liczyć jedynie na niewielką dopłatę do stypendium socjalnego. Problem w tym, że większość do takiego stypendium się nie kwalifikuje, bo dochód na jednego członka rodziny przekracza ustalony próg 569 zł. Co gorsza, żeby dostać dopłatę, muszą przedstawić plik zaświadczeń i rachunków dokumentujących wydatki wynikające z niepełnosprawności. W uczelniach nie wie nikt co takim wydatkiem jest, a co nie. Nie mówiąc już o tym, że studenci rachunków nie zbierali, bo nie wiedzieli, że będą potrzebne.

(Źródło: Gazeta.pl - 24-08-2004)

Kto zapłaci za pobyt w domach pomocy społecznej?

Domy pomocy alarmują, że zmiana zasad odpłatności za pobyt w DPS - nałożenie na rodzinę i gminę obowiązku współpłacenia za pobyt pensjonariusza - sprawiła, iż wiele gmin nie wydaje skierowań do tych placówek. Za pobyt w DPS osoba tam kierowana płaci 70 proc. swoich dochodów. W zdecydowanej większości przypadków pokrywa to nie więcej jak ok. 30 proc. kosztów utrzymania; często przekraczają one 1800 zł. Od maja za pobyt w DSP powinna dopłacać rodzina, ale tylko wówczas jeśli jej dochód na osobę jest wyższy niż 790 zł. Od stycznia, w przypadku, gdy rodzina nie ma z czego dopłacać, obowiązek ten spada na gminę. Nic dziwnego, że po raz pierwszy od lat w DPS są wolne miejsca.

(Źródło: inf. wł.)

Akcja informowania o tańszych lekach

W Małopolsce rusza akcja informowania pacjentów przez aptekarzy o tańszych zamiennikach leków. Z danych Ministerstwa Zdrowia, na które powołują się aptekarze, wynika, że ok. 25 proc. pacjentów odchodzi od aptecznych okienek, bo nie stać ich na realizację recept.
Aptekarze mają informować o tańszych odpowiednikach i prosić o uzyskanie zgody lekarzy na ich zastosowanie. Pojawienie się w ostatnim czasie wielu aptek na rynku przerwało dawny związek pacjenta z aptekarzem i spowodowało, że aptekarz traktowany jest jak sprzedawca - mówi jeden z organizatorów akcji. Tymczasem ma on wiedzę specjalistyczną na temat leków i może służyć pomocą pacjentom. Akcja zyskała poparcie lekarzy. Podobna akcja została zainicjowana już w 10 województwach. Z danych Ministerstwa Zdrowia, na które powołują się aptekarze, wynika, że ok. 25 proc. pacjentów odchodzi od aptecznych okienek, bo nie stać ich na realizację recept. Polacy z własnej kieszeni pokrywają ponad 70 proc. ceny kupowanych leków, co jest najwyższym wskaźnikiem w Europie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już przekroczenie progu 40 proc. współpłatności za leki skutkuje pogorszeniem kondycji zdrowotnej społeczeństwa.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, .23.08.04r.)

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Nowe stowarzyszenie

Powstaje stowarzyszenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBS). Osoby zainteresowanie wstąpieniem do tworzącego się stowarzyszenia proszone są o kontakt
tel. (022) 626 86 58 (od poniedziałku do piątku w godz. 11-17.00) lub e-mail: bialaczka@poczta.neostrada.pl.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 16.08.2004)

Świat i ja

Bydgoska Fundacja "Arka" zorganizowała konkurs literacki na opowiadania na temat dobrego i złego dnia w życiu niepełnosprawnych. Spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem, wpłynęło wiele opowiadań, z których wyłania się obraz człowieka radzącego sobie z kalectwem i doceniającego to, co ma. Organizatorzy wydali opowiadania w książce pt. "Świat i ja. Moje dobre i złe dni". Więcej informacji w Fundacji "Arka", tel. (052) 3225670, Bydgoszcz, ul. Warszawska 25.

(Źródło: Super Express, 30.07.2004)

BEZ BARIER

Windą na Akropol

Z myślą o niepełnosprawnych sportowcach, którzy będą walczyli na Paraolimpiadzie w Atenach, została zainstalowana winda na Akropol. Po olimpiadzie winda będzie służyła niepełnosprawnym turystom.

(Źródło: TVP Pr. II, Panorama, 12.08.2004)

Lekarstwa na telefon

W Płocku działa apteka na telefon. Dla jej kierownika to nie nowość - podobne usługi serwuje już w Bydgoszczy, gdzie prowadzi trzy apteki. Zaczęło się od sygnałów od ludzi obłożnie chorych, niepełnosprawnych, opiekujących się małymi dziećmi matek - krótko mówiąc, wszystkich, którzy chcieliby zrealizować recepty, a nie mają szans na dotarcie do apteki. W Bydgoszczy jest nawet 20 telefonów dziennie z prośbą o dowiezienie leków do domu, a w Płocku - choć taki system działa dopiero od niedawna - kilka. Wystarczy zatelefonować pod numer 262-11-02, a przedstawiciel apteki dojedzie pod wskazany adres i odbierze - za pokwitowaniem - receptę. Zabierze ją do apteki, z lekami wróci po paru godzinach. Za taką usługę klient nie zapłaci dodatkowo ani grosza. Taki system obowiązuje jednak tylko przy pacjentach, którzy mają receptę. Do tych, którzy jej nie mają, apteka przyjedzie wówczas, gdy zakupy są warte więcej niż 30 zł. Dotychczas nie było żadnych przypadków naciągnięcia apteki na niepotrzebny wyjazd.

(Źródło: Źródło: Gazeta.pl)

TP SA przegrała spór o informacje dla niepełnosprawnych

TP SA nie zdołała przekonać Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty nie miał prawa nakazać jej wymiany na większe piktogramów naklejonych na publicznych aparatach. Wiosną ubiegłego roku URTiP przypomniał TP SA, że od 1 stycznia 2003 r. obowiązuje rozporządzenie określające wymiar naklejek oznaczających aparaty dla osób niepełnosprawnych. Nowy wymiar to 20x20 cm, a na telefonach TP SA piktogramy były mniejsze (16x16 cm). Urząd nakazał ich wymianę w ciągu 60 dni, TP SA zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zdaniem spółki rozporządzenie, na które powołuje się URTiP jest m.in. niezrozumiałe, niezgodne z konstytucją. A w ogóle wynika z niego, że naklejki mogą być mniejsze niż 20x20 cm.. Sąd oddalił skargę TP SA uznając ostatecznie, że rozporządzenie jest jasne i zgodne z konstytucją, a większe tabliczki pomogą niepełnosprawnym szybciej rozpoznać odpowiedni aparat.

(Źródło: gazeta.pl, 18.08.2004 r.)

Wieża widokowa w Łagiewnikach otwarta

Kardynał Franciszek Macharski poświęcił 16 sierpnia wieżę widokową przy Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Poświęcenie i otwarcie wieży nastąpiło po nabożeństwie, w drugą rocznicę konsekracji bazyliki. W chwilę później pierwsi pielgrzymi mogli podziwiać panoramę Krakowa z tarasu widokowego.- Spełnia się pragnienie Ojca Świętego wypowiedziane dwa lata temu, żeby światło z łagiewnickiej wieży było znakiem, który rozbłyśnie na cały świat. - mówi kustosz sanktuarium - biskup nominat Jan Zając.
Wieża jest także atrakcją turystyczną. Na taras widokowy mogą dostać się także osoby niepełnosprawne - pomogą im w tym dwie windy. W ciągu dnia widok Krakowa z wieży będzie mogło podziwiać niemal 2 tys. osób. Wieża dostępna jest codziennie w godz. 9.30-17.30. Wstęp bezpłatny.

(Źródło: Gazeta.pl)

Przyjazny plac zabaw

W Bydgoszczy na Wyżynach przy ul. Wiosny Ludów powstaje integracyjny plac zabaw. Na placu zainstalowano już urządzenia o przyjaźnie brzmiącej nazwie "Jacuś". Jest to zespół wieżyczek, trapów i zjeżdżalni przystosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Będzie można tam ćwiczyć sprawność na specjalnej kratce z plecionego sznura. Przy szkole stoją już dwie huśtawki typu ważka oraz jedna podwójna tradycyjna huśtawka. Na milusińskich będzie czekała jeszcze piaskownica na wysokich nogach, do której bez problemu będą mogły podjeżdżać wózki inwalidzkie. Budowę placu, który połączy we wspólnej zabawie dzieci sprawne z chorymi, planowano już od dłuższego czasu. Twórcy starają się, aby było to ulubione miejsce zabaw wszystkich dzieci już od początku roku szkolnego. Zostaną tam też rozmieszczone ścieżki do łatwych podjazdów. Teren jest ogrodzony, ale po zakończenia prac, jego bramy będą otwierane.

(Źródło: Bydgoszcz, Gazeta.pl/ 17-08-2004)

Wózki z telewizji

Dzięki programowi interwencyjnemu Polsatu "Dyżur" kilkadziesiąt osób może liczyć na wózki elektryczne za darmo. Reportaż o niepełnosprawnym chłopcu obejrzał biznesmen mieszkający w Niemczech. Wzruszony obdarował chłopca wózkiem oraz wysłał do Polsatu dwa TIR-y z wózkami i sprzętem rehabilitacyjnym. Osoby, które chciałyby dostać wózek, powinny wysłać na adres telewizji list z opisem choroby i dołączonym zaświadczeniem lekarskim, że wózek inwalidzki jest im niezbędny. Wózki trafią do najbardziej potrzebujących. Prawdopodobnie odwiedzi ich też ekipa telewizyjna. Zgłoszenia należy kierować na adres: Telewizja Polsat, al. Stanów Zjednoczonych 53, Warszawa, z dopiskiem "DYŻUR- WÓZEK".

(Źródło: Fakt TV, 5.08.2004)

Dla leworęcznych

Koniec kłopotów osób leworęcznych z otwieraniem konserw czy cięciem nożyczkami. W Łodzi zostanie otwarty pierwszy sklep z artykułami tylko dla mańkutów. W sklepie można będzie kupić specjalny młynek kuchenny, otwieracz do konserw, komplet sztućców, narzędzia ogrodnicze i budowlane, skoroszyty, aparaty fotograficzne a nawet klawiatury komputerowe tylko dla leworęcznych.

(Źródło: Super Express, 17.08.2004)

Plac zabaw dla niewidomych dzieci

Dzwoniące rynny i wydające dźwięki butelki są na placu zabaw dla niewidomych dzieci w gdańskim Sobieszewie. Plac w ciągu ostatnich czterech tygodni stworzyło 60 młodych Polaków i Niemców. Niemców do budowy zebrał i przywiózł do Polski pomysłodawca przedsięwzięcia - Albrecht Herzog związany z jedną z niemieckich organizacji kościelnych. Zebrał też wśród wiernych 25 tys. euro na urządzenia. Polską grupę zorganizowała lubelska fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo. Plac w Sobieszewie jest drugim tego typu miejscem w Polsce. Pierwszy powstał w ośrodku dla niewidomych w Laskach.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 21-22.08.2004)

Na rolkach do Gatesa

20-letni Krzysztof z Opolszczyzny planuje pokonać 7 tys. km. na rolkach. Zamierza wyruszyć z Nowego Jorku i dotrzeć do Seattle, by spotkać się z Billem Gatesem i namówić go na sfinansowanie operacji dwóch polskich dziewczynek. Ale dalsze plany ma jeszcze ambitniejsze. Liczy na to, że jego wyczyn zrobi takie wrażenie na szefie Microsoftu, iż uda się go przekonać, aby sfinansował wybudowanie w Polsce centrum rehabilitacyjnego.

(Źródło: Super Express, 13.08.2004)

IMPREZY, KONKURSY, WYSTAWY

Konferencja, "Człowiek i Komputer"

W dniach w dniach 3-5 września rozpocznie się międzynarodowa konferencja "Człowiek i Komputer, której celem jest prezentacja technologii informatycznych poprzez pryzmat konkretnego człowieka - jego jakości życia, zdrowia oraz warunków funkcjonowania jako obywatela i konsumenta. W bloku tematycznym "Społeczeństwo informacyjne" zostaną omówione m.in. innowacyjne usługi metropolitalne w kontekście relacji między obywatelem i administracją, perspektywy współpracy regionalnej w obszarze społeczeństwa informacyjnego w regionie Morza Bałtyckiego i problemy informatyzacji sektora publicznego i prywatnego. Tematy te zostaną zaprezentowane głównie przez naukowców i analityków z krajów skandynawskich. Niezwykle ciekawie zapowiada się blok "Nowoczesna medycyna - technologie dla zdrowia", z w którym pojawią się takie tematy jak nowe technologie w ochronie zdrowia, czy globalizacja służby zdrowia. W bloku tematycznym "Elektroniczny świat wokół nas" zostaną omówione perspektywy rozwoju mediów elektronicznych, zwłaszcza telefonii mobilnej i telewizji cyfrowej. Atrakcyjne wykłady uzupełnią niemniej ciekawie zapowiadające się dyskusje panelowe na tematy takie, jak rola inteligentnych urządzeń w życiu codziennym i zawodowym czy problemy ewentualnego konfliktu między pokoleniem "cyfrowym" i "analogowym". Przeprowadzona zostanie też publiczna dyskusja na temat społeczeństwa sieciowego, wolności tworzenia oprogramowania czy etyki hakerskiej. Nie zabraknie też innych atrakcji w postaci m.in. internetowego testu psychologicznego "Bill Gates jest wśród nas" czy prezentacji interesujących systemów informatycznych, takich jak "Internetowy system monitoringu", "Nowoczesne biuro" "Multimedia w nowoczesnym nauczaniu", prezentacja fotografii cyfrowej. Wiele uwagi zostanie poświęcone również perspektywom i zastosowaniom wolnego oprogramowania. Organizatorami Konferencji są Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji i Międzynarodowe Targi Gdańskie. Konferencja oraz towarzysząca jej wystawa odbędzie się w Gdańsku, MTG SA ul. Beniowskiego 5. Więcej można znaleźć pod adresem: http://www.e-people.pl.

Zaproszenie na ATAN

Po raz kolejny 24 września odbędzie się w Opinogórze Mazowiecki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych ATAN. Stwarza on uczestnikom przeglądu możliwość konfrontacji twórczej i zapoznania się z różnymi formami twórczości innych osób. Promuje także aktywność artystyczną osób niepełnosprawnych oraz Opinogórę jako interesujący ośrodek turystyczny. Zainteresowani uczestnictwem w tej imprezie mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze, ul.  Krasinskiego 4, 06-406 Opinogóra, tel. /0-23/671-70-38. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 08.09.04 r.

(Źródło: inf. wł.)

II Rodzinny Piknik Integracyjny

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE" we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota oraz Koalicją Na Rzecz Ochoty organizuje w sobotę 25 września 2004 II Rodzinny Piknik Integracyjny - Szczęśliwice 2004, skierowany do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz do wszystkich mieszkańców Warszawy. Organizatorzy liczą na to, że podczas Pikniku zaprezentują się organizacje skupiające osoby niepełnosprawne, zaś osoby niepełnosprawne podzielą się z innymi swoimi zainteresowaniami i osiągnięciami.

(Źródło: inf. wł.)

Internetowy Salon Sztuki Osób Niepełnosprawnych

W październiku br. w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki na ul. Elektoralnej 12, odbędzie się wernisaż i dwutygodniowa wystawa prac plastycznych osób niepełnosprawnych. W dniu wernisażu będzie też czas na poezję. Wystawa ta promować będzie portal internetowy - "Salon Sztuki Osób Niepełnosprawnych". Wszelkie pytania dotyczące imprezy należy kierować na adres: jarewa@idn.org.pl.

EDUKACJA

Europejski portal edukacyjny

Portal PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space) zawiera informacje na temat możliwości edukacji na uczelniach w 30 krajach Europy. Jest na nim 5 tys. linków do stron internetowych związanych z edukacją. Strona główna, wyszukiwarki i instrukcje mają polską wersję językową. Adres: http://www.europa.eu.int/ploteus.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 11.08.2004)

Ucz się angielskiego

Nowy program komputerowy Lingua Match Angielski wykorzystuje najnowocześniejsze metody nauczania: panoramiczne scenki ułatwiają poznanie słownictwa. Więcej informacji: http://www.jezyki.play.com.pl.

(Źródło: Dzień Dobry, 13.08.2004)

Będzie Centrum Nauki

Anglicy mają swoje Glasgow Science Center, Francuzi - Palais de la Decouverte, czyli "pałac odkryć", Finowie - Heurekę, a mieszkańcy San Francisco - Eksploratorium. W Europie Środkowo-Wschodniej centra nauki powstały na Węgrzech i w Estonii. My na razie mamy imprezy naukowe plenerowe - największe w Europie - Pikniki Naukowe i Festiwale Nauki. W 2006 roku zostanie otwarte w Warszawie Centrum Nauki. Istnieje już wstępny projekt ekspozycji: kilkunastometrowe wahadło Foucault pokazujące wirowanie Ziemi, wirtualna podróż przez przewód pokarmowy, zwiedzanie modelu serca, to tylko niektóre z pomysłów. Więcej informacji: http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/cne/informacje.php.

(Źródło: Focus, 8/2004)

Ekonomia dla ludzi

"Ludzką twarz" ekonomii postanowił pokazać Narodowy Bank Polski. W opracowanym przez NBP portalem, poza wiedzą czysto ekonomiczną, znajdują się sekcje przeznaczone dla uczniów, studentów i nauczycieli, a także gry, zabawy i quizy przybliżające trudne zagadnienia. Warto zajrzeć na: http://www.nbportal.pl.

(Źródło: Focus, 8/2004)

Cyberwypożyczalnia

Pierwsi na pomysł internetowych wypożyczalni książek wpadli Amerykanie. Najbardziej znana amerykańska cyberwypożyczalnia (http://www.booksfree.com) działa z powodzeniem od 2000 roku. Czytelnicy mogą wybierać spośród 40 tys. tytułów. Polska wypożyczalnia - http://www.saro.pl ruszyła rok temu. Działa w Warszawie i Krakowie. Roczny abonament uprawnia do wypożyczenia 12 książek z puli 10 tys. tytułów. Poszukiwaną pozycję łatwo znaleźć przy pomocy wyszukiwarki lub katalogu. Książki wysyłane są pocztą lub dostarczane przez kurierów. Firma Saro nie ma biur, a komputerowy algorytm czuwa, by każda książka była jak najdłużej w rękach czytelników, co obniża koszt składowania. Trzydziestu operatorów, którzy odbierają zamówienia, pracuje we własnych domach na komputerach.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 11.08.2004)

PRACA

Portal o pracy

Od pięciu miesięcy działa portal http://www.ejoker.pl. Utworzony został na wzór amerykańskiego serwisu Emoonlighter. Tu handluje się pracą i licytuje warunki. Pracodawcy i pracownicy wystawiają w portalu swoje oferty i licytują. Serwis podzielony jest na cztery kategorie: artystyczna, biuro, biznes, IT. Kiedy pojawia się oferta (zarówno pracodawcy jak i pracownika), trafia do właściwej kategorii. Aby znaleźć się w bazie danych wystarczy, że osoba szukająca pracy wypełni dostępny w portalu formularz aplikacyjny. Nic za to nie płaci. Portal ma zarejestrowanych już ponad 300 użytkowników i 10 tys. odsłon miesięcznie.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 16.08.2004)

E-konsultant

W Centrum Informacji i Planowania Kariery WUP w Warszawie działa elektroniczny doradca zawodowy. Poradnictwo przeznaczone jest dla osób, które zastanawiają się nad możliwością przekwalifikowania, poszukują informacji na temat pracy i edukacji zawodowej, obawiają się rozmów kwalifikacyjnych, nie potrafią sporządzić dokumentów aplikacyjnych. Pytania można wysyłać na adres: konsultacje@wup.mazowsze.pl.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 9.08.2004)

W CIENIU WIELKICH AFER...

Niewidoma oszukana przez firmę

Za kupioną od przedstawicielki firmy Koncepcja pościel zdrowotną niewidoma pani B. z Jaworzyny Śląskiej musi zapłacić 3600 zł zamiast 2500 tys., jak ją zapewniano. Firma zaproponowała jej sprzedaż na raty, a na zachętę usłyszała, że odsetki nie będą większe niż 20 procent i że na miejscu może dostać kredyt. Ponieważ nie widzi, poprosiła panią prowadzącą spotkanie, żeby przeczytała co podpisuje, ale ona podała tylko sumę i zapewniła, że wszystko jest w porządku. Jak się później okazało, kredytu pani B. udzieliła spółka Żagiel. Wprawdzie jej przedstawicielka w osobie pani prowadzącej spotkanie zadowoliła się tylko oświadczeniem o dochodach, ale za to zataiła kosztowne szczegóły. Dopiero w sierpniu klientka dowiedziała się, że musi zapłacić 3600 zł. Dlaczego tak późno? Bo wtedy dostała pocztą umowę i przeczytała ją z pomocą sąsiadki. Okazało się, że firma do odsetek (mniej niż 500 zł) doliczyła: "opłatę przygotowawczą", "opłatę administracyjną" i "opłatę z tytułu ubezpieczenia" - razem prawie 1000 zł. Na domiar złego na umowie figurowała data kwietniowa, choć pani B. podpisała ją 30 czerwca. Nikt nie poinformował jej o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni. Opiekun niewidomej sprawdzał później, jakie są ceny takiej pościeli w sklepach. Podobna kosztuje w granicach 500 zł. Przedstawiciel Federacji Konsumentów informuje, iż przy zawieraniu umowy o kredycie konsumenckim, klient powinien zostać dokładnie poinformowany o warunkach, oprocentowaniu i możliwych konsekwencjach jej podpisania. Przepisy mówią, iż jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, może on odstąpić od niej w terminie dziesięciu dni od dnia uzyskania tej informacji. Nie może jednak upłynąć więcej niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. Z rachunku, który pani B. dostała pocztą, wynika, że zawarła umowę 2 kwietnia, to oznaczałoby że trzy miesiące już dawno minęły. W rzeczywistości jednak spotkanie w Jaworzynie Śląskiej odbyło się 30 czerwca. Musi teraz znaleźć świadków i sporządzić oświadczenie stwierdzające to przekłamanie. Wtedy może dochodzić swoich praw. Podstawa prawna - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Cała opisana sytuacja dowodzi ogromnej nierzetelności przedsiębiorstwa i nieuczciwego stawiania sprawy. Szczególnie, że pokrzywdzona jest osobą niewidomą - komentuje rzecznik konsumentów. A my zamieszczamy tę informację, by ostrzec tych wszystkich, którzy nie mogą lub nie mają zwyczaju czytać umów.

(Źródło: Gazeta Wyborcza.dn.20.08.04r.)

ZDROWIE, MEDYCYNA, NAUKA

Metoda australijska

W Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku w dniu 24.08.04r. odbyła się operacja stawu biodrowego wykonana nowoczesną techniką, którą po raz pierwszy zastosowano w Australii przy użyciu specjalnego sprzętu. Zabieg jest tani i mało inwazyjny, pozostawia tylko niewielką bliznę. Już trzy dni po operacji stawu biodrowego można opuścić szpital, a tydzień po zabiegu prowadzić samochód. Nową metodę wprowadzania implantu w kość udową pacjenta opracował australijski chirurg ortopeda dr Eugene Sherry, dyrektor prywatnej kliniki MIS HIP Replacement Clinic w Sydney. Skuteczność zabiegu dr Sherry ocenia na 95 proc. Nowa metoda opiera się na wykorzystaniu specjalnego przyrządu nazywanego "lollipop". Dzięki dokładnemu umiejscowieniu implantu w kości funkcjonuje on jak naturalny staw biodrowy. Nowa technika ma skrócić czas oczekiwania pacjentów na zabieg, koszty leczenia zmniejszą się aż o 40 proc. Stosując dotychczasowe metody, rocznie przeprowadza się w Polsce ok. 15 tys. operacji stawu biodrowego. Zoperowanych powinno być jednak dwa razy więcej pacjentów. Na zabieg tego typu pacjenci oczekują średnio nawet dwa lata. Nie można stosować tej metody w przypadkach wrodzonych wad i niektórych uszkodzeń stawu biodrowego.

(Źródło: Rzeczpospolita.dn.24.08.04r.)

Pierwsze operacje barku nowoczesną metodą

Dziesięć pierwszych operacji barku, dokonanych nowoczesną metodą przy użyciu waporyzatora, odbyło się na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej w Szpitalu Wojewódzkim. Metoda ta, na Opolszczyźnie stosowana tylko w Szpitalu Wojewódzkim, nie wymaga rozcinania barku, eliminuje krwawienie, które bywa bardzo niebezpieczne, a czasem wymaga nawet przetoczenia krwi. Teraz do barku wprowadza się przez małe nacięcia kamerę oraz końcówkę lasera do operowania. Jeśli występuje krwawienie z uszkodzonego naczynia, likwiduje się je natychmiast, przypalając tkankę strumieniem energii. Ten sam strumień oczyszcza staw z wszelkich zwyrodnień, które po prostu znikają. Do tej pory z chorych stawów ściągano zwyrodnienia w sposób mechaniczny, używając tradycyjnych narzędzi chirurgicznych. Takie leczenie trwało długo i zawsze wywoływało obfite krwawienie.
Waporyzator - nowoczesne urządzenie pozwalające neutralizować chore tkanki laserem nawet w środowisku wodnym - szpital pozyskał w lutym tego roku i wykorzystywał do tej pory tylko do operowania stawów kolanowych. Teraz jest stosowany także przy operacjach barków. Operacje te do łatwych jednak nie należą, nie są też tanie. Jednak, jak mówią lekarze, w ogólnym rozrachunku opłacają się. Skraca się czas pobytu pacjenta w szpitalu i czas rehabilitacji, co rekompensuje nieco wyższe koszty niż w przypadku tradycyjnych operacji. Przede wszystkim jednak liczy się komfort pacjenta. Zabiegi są bardzo skuteczne, mało obciążające organizm chorego i dają rewelacyjne efekty.

(Źródło: Gazeta Wyborcza 17.08.04r.)

Wolno klonować

Brytyjscy naukowcy uzyskali oficjalne pozwolenie na stworzenie ludzkich embrionów do celów medycznych. Celem jest uzyskanie z zarodka leczniczych komórek. Naukowcy mają nadzieję, że będą one w stanie naprawić uszkodzone po zawale serce, łatać mózg dotknięty choroba Alzheimera lub Parkinsona czy wyleczyć cukrzycę. Teoretycznie komórki pobrane z embrionu mogą wytworzyć dowolną tkankę ludzkiego ciała. Po pobraniu komórki jajowej usuwa się z niej jądro i wstawia na jego miejsce materiał genetyczny pochodzący od osoby chorej. Z tak spreparowanego jaja rozwinie się zarodek, który po kilku dniach - mając około kilkaset komórek - stanie się źródłem komórek do leczenia. Zarodek zostanie zniszczony zanim wytworzy układ nerwowy, gdy osiągnie wielkość główki od szpilki. Zgoda na terapeutyczne klonowanie budzi nadzieje naukowców i chorych oraz protesty obrońców życia.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 12.08.2004)

Grypa groźna w ciąży

W najnowszym numerze "Archives of General Psychiatry" opublikowano wyniki badań uczonych z Instytutu Psychiatrycznego stanu Nowy Jork.. Wynika z nich, że u kobiet, które w pierwszej połowie ciąży przechodziły grypę, aż trzykrotnie zwiększa się ryzyko, że ich dziecko zachoruje na schizofrenię. Grypa w pierwszym trymestrze zwiększa ryzyko aż siedmiokrotnie. Na razie uczeni nie potrafią wyjaśnić mechanizmu tego zjawiska. Radzą jednak kobietom, które chcą zajść w ciążę, by wcześniej zaszczepiły się przeciw grypie.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 12.08.2004)

Ludzkie lekarstwo

Naukowcy z Burnham Institute w Kalifornii odkryli substancję w głębi śluzówki wyściełającej żołądek, która działa jak naturalny antybiotyk. Unieszkodliwia ona bakterię Helicobacter pylori odpowiedzialną za wrzody i raka żołądka. Bakteria ta występuje bardzo często - jej nosicielem jest co druga osoba, ale rak żołądka dotyka tylko 1 proc. ludzi. Naukowcy już snują plany jak wytworzyć za pomocą inżynierii genetycznej większe ilości tego antybiotyku. Byłby to sposób na skuteczną walkę z wrzodami i rakiem żołądka.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 14-15.08.2004)

Pomoc w odchudzaniu

Kampania "Ty zdecyduj. Pomożemy Ci schudnąć" adresowana jest do osób, które wielokrotnie i bezskutecznie stosowały różne diety odchudzające. W kampanii nacisk kładzie się na motywację wewnętrzną. W ramach akcji działa infolinia 0801800136 (czynna od poniedziałku do soboty w godz. 16-22) oraz strona internetowa: http://www.tyzdecyduj.pl zawierająca informacje i porady związane z odchudzaniem.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 31.07-1.08.2004)

* * *
Kolejna broszura z serii "Jedz i chudnij" zawiera przepisy na nietuczące ciasta. Jeśli zamiast masła użyje się margaryny, a zamiast cukru - słodziku, można uniknąć zbędnych kalorii. Broszurę wydali "Strażnicy Wagi - Weight Watchers". Informacje: info@straznicywagi.com.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 31.07-1.08.2004)

Pomoc w moczeniu nocnym

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Dobra Nocka" założyli lekarze pediatrzy. Celem stowarzyszenia jest pomoc osobom cierpiącym z powodu moczenia nocnego oraz lekarzom, którzy nie zawsze mają wystarczającą wiedzę na ten temat. Dolegliwość ma podłoże zarówno fizjologiczne, jak i psychiczne. W Polsce cierpi na nią ok. 300 tys. dzieci w wieku 5-14 lat, zdarzają się tez starsze. Stowarzyszenie uruchomiło infolinię: 0801353500 (czynna w poniedziałki i środy w godz. 18-20) oraz stronę internetową: http://www.moczenienocne.pl.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 31.07-1.08.2004)

ZE ŚWIATA TELEINFORMATYKI

Co czwarty Polak surfuje

Z Internetu korzysta 25 proc. Polaków w wieku od 15 do 75 lat - wynika z badań SMG/KRC Poland Media SA, przeprowadzonych od maja do lipca 2004 r. Ponad połowa internautów (54,3 proc.) korzysta z Internetu w domu, 24,4 proc. - w pracy, 23,8 proc. - w szkole lub na uczelni, 15 proc. - u znajomych lub w kawiarni internetowej. Najpopularniejszą polską stroną jest Onet.pl, na którą przynajmniej raz w miesiącu wchodzi trzech na czterech badanych. W pierwszej trójce znajdują się jeszcze Wirtualna Polska i Interia. Portal Gazeta.pl znajduje się na ósmym miejscu. Codziennie lub prawie codziennie z Internetu korzysta 40,5 proc. badanych, kilka razy w tygodniu 26,3 proc., raz na tydzień 15,5 proc., kilka razy w miesiącu 11,3 proc., raz na miesiąc 4,2 proc., a rzadziej niż raz na miesiąc 2,2 proc.

(Źródło: pap kobo, 24-08-2004)

Tańszy Windows

Już od października system operacyjny Windows ma być o wiele tańszy. Tania wersja Windows XP Starter Edition trafi do krajów rozwijających się, na początku w Azji, gdzie będzie dostępna wraz z gotowymi komputerami. Adresowana jest do osób, które zaczynają przygodę z komputerem. Szacuje się, że Windows wykorzystuje 90-95 proc. użytkowników ok. 670 mln pecetów na całym świecie.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 12.08.2004)

Wirus atakuje komórki

Wirusy komputerowe nie oszczędziły komórek. 12 sierpnia jeden z nich, tzw. trojan zaatakował telefony komórkowe na całym świecie. Trojan jest już obecny w Polsce, ale - jak oceniają informatycy z MKS - jest niegroźny. Firma właśnie opracowuje pierwszy program antywirusowy dla komórek. Wcześniej trojany infekowały tylko komputery podłączone do Internetu. Obecnie mogą z łatwością przenosić się na komórki np. przez przesyłanie gier. Wirusy mogą kasować dane z telefonu, dzwonić na koszt właściciela, wykradać zapisane SMS-y czy numery z książki telefonicznej. Co więcej, same rozsyłają się za pomocą SMS-ów do innych osób, których numery są zapisane w telefonie. Bezpieczni są użytkownicy aparatów starszej generacji. Trojan atakuje bowiem tylko najnowsze modele, które pracują w systemie Symbian.

(Źródło: Super Express, 13.08.2004)

Baterie na alkohol

Naukowcy z kilku firm elektronicznych ogłosili stworzenie baterii, które mogą zrewolucjonizować rynek elektronicznych urządzeń przenośnych. Baterie napędzane są metanolem. Bateria paliwowa zasilana 100 ml metanolu pozwala na nieprzerwaną pracę notebooka przez 10 godz., podczas, gdy standardowe akumulatory litowe starczają na trzy godziny. Takie mikroogniwa są też dużo bardziej przyjazne dla środowiska. Pierwsze baterie paliwowe Toshiby trafią na rynek w przyszłym roku. Przewiduje się, ze do 2012 r. co siódmy laptop na świecie będzie napędzany metanolem.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 14-15.08.2004)

Dwa komputery w jednym

Dwa komputery przy jednym biurku to prawdziwa zmora, o czym wiedzą np. graficy, którzy często używają jednocześnie peceta i maca. Dobrym rozwiązaniem jest zakup przełącznika pozwalającego dwóm komputerom korzystać z jednego zestawu urządzeń zewnętrznych. Do niedawna były to toporne skrzynki, dziś można mieć pudełko firmy Iogear. Przełączenie z jednego komputera na drugi odbywa się po naciśnięciu kombinacji klawiszy. Istnieją wersje obsługujące peryferia podłączane przez złącza PS2, jak i też USB. Więcej: http://www.iogear.com.

(Źródło: Focus, 8/2004)

Poczta inaczej

Najpopularniejszy program pocztowy to Outlook. Z Internetu można ściągnąć alternatywne rozwiązanie - program Thunderbird. Został on opracowany przez ten sam zespół, który przygotowuje Mozillę - przeglądarkę internetową zdobywająca coraz większa popularność. Thunderbird ma specjalną, polską wersję i własna stronę: http://www.thunderbird.pl.

(Źródło: Focus, 8/2004)
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl, kurier-idn@org.pl

 

Wydawca:
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały nadesłane przez:
Teresę Balcerzak, Leszka Konopę, Bogusławę Pielkę, Małgorzatę Rupar, Remigiusza Sawickiego, Natalię Ślusakowicz, Wojtka Urbana, Krystynę Wojakowską.
Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo