Świat i SM

  • Stwardnienie rozsiane jest postępującą i nieuleczalną chorobą Centralnego Układu Nerwowego;
  • SM jest najczęstszą chorobą neurologiczną młodych dorosłych. Co najmniej 2 500 000 ludzi na świecie choruje na SM, w Europie - ok. 600 000;
  • Choruje nieco więcej kobiet niż mężczyzn;
  • SM najczęściej występuje w krajach klimatu umiarkowanego, najwyższa na świecie zachorowalność notowana jest na Wyspach Owczych (UK);
  • SM nie jest chorobą zakaźną, dziedziczną ani śmiertelną. Doprowadza jednak do trwałej, postępującej niepełnosprawności: co drugi dorosły na wózku inwalidzkim ma SM;
  • Pierwszy raz dokładnie opisał objawy SM w swoim pamiętniku Książę August Frederic d'Este (1794-1848);
  • Wśród znanych osób chorych na SM, są m.in. poeta Heinrich Heine, wiolonczelistka Jacqueline du Pre, autor bestsellerów Stephen White;
  • Organizacje działające na świecie na rzecz chorych z SM zrzeszone są w MSIP (Multiplex Sclerosis International Federation);