Polska i SM

  • Polska znajduje się w obszarze najwyższej zachorowalności na SM;
  • Według szacunków Ministerstwa Zdrowia na SM choruje w Polsce 30 000, według danych PTSR - 50 000;
  • 60% osób chorych na SM ma kłopoty z poruszaniem się, w tym: 25% porusza się o kuli/kulach, 17% na wózku, 10% leży;
  • 43% osób chorych na SM cierpi na zaburzenia w trzymaniu moczu;
  • 16% chorych na stwardnienie rozsiane ma problemy ze wzrokiem;
  • W najtrudniejszej sytuacji są osoby mieszkające poza dużymi miastami (brak dostępu do leczenia, rehabilitacji i informacji)
  • Wielu chorych nie zakłada rodziny;
  • Wiekszość, ze względu na niepełnosprawność, nie jest przyjmowana do pracy;
  • Jesteśmy jednym z krajów w Europie, w którym leczenie praktycznie nie jest refundowane, tymczasem terapia podstawowym lekiem immunomodulujacym to koszt 4000, 5000 PLN miesięcznie, a leki łagodzące objawy, to koszt 400 PLN miesięcznie