serduszko

ZAWAŁ SERCA

powstawanie i przebiegserce z zaznaczonym obsz. obumarłej tkanki

Czym jest zawał serca?

Aby serce mogło pracować w sposób prawidłowy, potrzebna jest odpowiednia ilość tlenu, który dostarczany jest za pośrednictwem naczyń wieńcowych. Jeśli tlen jest dostarczany w mniejszej ilości, lub jego dopływ zostanie przerwany w wyniku zamknięcia tętnicy wieńcowej dochodzi obumarcia tkanki mięśnia serca - czyli do zawału serca.

Co jest przyczyną zawału?

Do zawału serca może dojść całkiem niespodziewanie nawet u osoby, która dotychczas uważała się za zupełnie zdrową, ponieważ prowadzą do niego procesy trwające przeważnie kilka lat. Średnica naczyń wieńcowych mięśnia sercowego zmniejsza się na skutek osadzanią na ich ściankach substancji białkowych i tłuszczu, przede wszystkim cholesterolu oraz trójglicerydów. Taki stan powoduje długotrwałe niedokrwienie mięśnia sercowego. Zapotrzebowanie serca na tlen jest także większe w momentach zwiększonego wysiłku fizycznego lub nagłego, silnego stresu. Zapchane naczynia wieńcowe nie są w stanie dostarczyć na czas dostatecznej ilości tlenu, co prowadzi do zawału. Przyczyną zawału może być również niespodziewane zablokowanie tętnicy zakrzepem, który powstaje w następstwie zmian miażdżycowych. Zmiany te nie muszą być jedynym powodem zawału, zdarza się, aczkolwiek rzadko, że zawał spowodowany jest skurczem tętnicy.

sylwetka człowieka z zaznaczonymi strefami bólu

OBJAWY

  • Bóle w okolicach klatki piersiowej, promieniujące na ramiona, ręce, szyję i brzuch.
  • Duszności i ostry, piekący ból klatki piersiowej.
  • Uczucie strachu przed śmiercią
  • Nudności, zimny pot, pogłębiający się szok
Kierunki promieniowania bólu 

Pierwsza pomoc

Osobie dotkniętej zawałem należy jak najszybciej podać lekarstwo uśmierzające ból, po czym niezwłocznie przewieźć do szpitala. W szpitalu, na oddziale intensywnej terapii zostaną natychmiast zastosowane środki mające na celu ratowanie życia.

Jak można uchronić się przed zawałem serca?

Znaczną część odpowiedzialności za wystąpienie zawału serca ponosi sam chory. Czynnikami zwiększającymi ryzyko zawału są na przykład: Wyeliminowanie wyżej wymienionych czynników spowoduje znaczne ograniczenie ryzyka zawału.

Kiedy należy wezwać lekarza?

W przypadku wystąpienia ostrego bólu w okolicach serca lub jakiegokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy natychmiast i bez wahania wezwać pogotowie ratunkowe — zawał to choroba bezpośrednio zagrażająca życiu!

Jakie kroki podejmie lekarz?
Lekarz przede wszystkim zaaplikuje lekarstwa uśmierzające ból w okolicach serca. W razie uczucia strachu poda również środki uspokajające. W odróżnieniu od innych chorób serca, w przypadku zawału powinny zostać podane lekarstwa takie jak np. nitrogliceryna. Ważne jest jak najszybsze dostarczenie tlenu za pomocą maski tlenowej. W przypadku zatrzymania akcji serca zastosowany zostanie masaż serca oraz sztuczne oddychanie. Po przybyciu na oddział intensywnej terapii, pacjent zostaje niezwłocznie podłączony do aparatury wyposażonej w monitor, który umożliwia stałą kontrolę rytmu pracy serca. Ewentualne zakłócenia rytmu pracy mięśnia sercowego muszą być niezwłocznie wyeliminowane.

W laboratorium krew pacjenta zostanie poddana badaniu na obecność enzymów, które są wydzielane przez uszkodzoną tkankę serca. Pozwala to ocenić stopień uszkodzenia serca. Kiedy minie stan ostry, zakrzep zostaje rozpuszczony za pomocą lekarstw lub usunięty w drodze zabiegu operacyjnego. Następnie czeka pacjenta kolejny nieodzowny element leczenia - rehabilitacja.

Bezobjawowy zawał serca

Około 10% zawałów przebiega bez pojawienia się jakichkolwiek oznak. Osoba, która właśnie przechodzi zawał nie zdaje sobie z tego sprawy, a o tym, co ją spotkało dowiaduje się czasami dopiero podczas następnego badania lekarskiego.

WAŻNE

W przypadku wystąpienia zawału należy działać bardzo szybko. Gdyby osoby z objawami zawału natychmiast zorientowały się, w jak poważnym stanie się znajdują i od razu wezwały pogotowie ratunkowe, liczba uratowanych pacjentów byłaby znacznie wyższa.


webmasters@idn.org.pl       Ostatnia aktualizacja 29 kwiecień 1999 18:49:37       st@szekm