GALERIA "STAŃCZYK" ZNOWU OTWARTA - ZAPRASZAMY!    ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 27. KONKURSIE LITERACKIM!                                                                                        Czytajcie    wiosenny numer kwartalnika     TERMIN NADSYŁANIA PRAC PRZEDŁUŻONY DO 15 CZERWCA   PREFERUJEMY EMAIL ! 
   XVI Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych 2020   Regulamin
16th International Biennial of Disabled People's Fine Arts 2020   Regulations
DEADLINE FOR SUBMISSION OF WORKS EXTENDED TO JUNE 15!    EMAIL IS PREFERRED ! 

 
                     

                       
                                                                                        logo

      Teatr  na scenie, w plenerze i na    

 Liczba odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin