- pomóżmy naszej Przyjaciółce! 


JUŻ SĄ
WYNIKI
I
ETAPU!

     **   NOWY NUMER NA LATO!


   Autorzy i ich prace zakwalifikowane do II etapu!                                           
16th International Biennial of Disabled People's Fine Arts
Authors and their artworks qualified for the 2nd stage!

Kraków
Poland
2020

 
                     

                       
                                                                                        logo

      Teatr  na scenie, w plenerze i na    

 Liczba odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin