Ogłaszamy:  JUBILEUSZOWY 25. Ogólnopolski Konkurs Literacki Prozy i Poezji

 
Urgent:   15th INTERNATIONAL BIENNIAL of DISABLED PEOPLE'S ART ' 2018 
  Ogłaszamy: V 

2018
ROKIEM
15.
MIĘDZYRODOWEGO
     
BIENNALE
SZTUK PLASTYCZNYCH
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


                                          
odwiedzajcie nas na "fejsbuku"!                                  logo

Teatr "Stańczyk" na scenie, w plenerze i na    
 Liczba odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin