Witamy na stronie
 Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "ECHO"

 

Ideą powstania Fundacji była pomoc dzieciom i mlodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej oraz ich rodzinom.


Nasze działania na rzecz rozwoju mowy i komunikacji werbalnej podopiecznych, poszerzają ich możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, a tym samym ułatwiają integrację społeczną.

 


Z czasem, najmłodsi podopieczni stali się samodzielnymi młodymi ludźmi, studiującymi na najlepszych uczelniach,  podróżującymi po świecie, radzącymi sobie we wszelkich sytuacjach życiowych.


Dzisiaj opieką surdopedagogiczną, surdologopedyczną, poradnictwem psychologicznym oraz zawodowym objętych jest ponad 250 rodzin.


Od 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.