>>Codzienny Monitor Doradcy<<

Aktualne informacje z Internetu

Monitorowanie Internetu rozpoczęło się w listopadzie 2003 r. w ramach projektu
>>Doradca środowiskowy osób niepełnosprawnych z pobliskiego terenu<<

 

~Przydatne informacje, adresy i linki~

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Leszek Zieliński. Do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Dyrektor Adam Gwiazdowicz
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4,
(22) 826-96-73
http://www.mps.gov.pl/_osobyniepelnosprawne.php

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON jest państwowym funduszem celowym wspierającym działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, mogą korzystać z programów celowych.
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13,
(22) 620 03 51, fax: (22) 624 32 28
Oddział Mazowiecki PFRON w Warszawie,
ul. Grójecka 19/25 (22) 822-32-75.
http://www.pfron.org.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
(22) 623-30-00, fax.:840-26-10
http://www.zus.pl

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych. Do zadań Oddziału należy m. in. prowadzenie działalności informacyjnej dla osób niepełnosprawnych i nadzór nad powiatowymi zespołami ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.
00-717 Warszawa, ul. Czerniakowska 44
(22) 841 20 87
http://www.mazowsze.uw.gov.pl/news.php?id=790

Powiatowy Ośrodek Zatrudniania i Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
00-717 Warszawa, ul. Czerniakowska 44
(22) 851-12-10.

Biuro Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
Dyrektor: Anna Gręziak
00-863 Warszawa, ul. Grzybowska 34
(22) 654 13 48, 654 13 49

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Do zadań PCPR należy zbieranie wniosków o udzielenie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych.
Dyrektor p. o.: Elżbieta Lubańska
02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 21
(22) 646 53 13, 646 53 15

Urząd m.st. Warszawy Biuro Polityki Społecznej
00-098 Warszawa, ul. Niecała 2
(22) 827-49-03, 695-79-95, fax 695-78-00,
pomoc.spoleczna@warszawa.um.gov.pl.
Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w m.st. Warszawie.
http://um.warszawa.pl/v_syrenka/politykaspoleczna/niepelnosprawni.php

Urząd Pracy m.st. Warszawy Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych. Do zadań UP należy obsługa w zakresie rejestracji, pośrednictwa pracy oraz szkoleń.
Kierownik: Anna Hurko-Romeyko, pok.14, (22) 836 31 97
a.hurko-romeyko@up.warszawa.pl
01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10a.
Rejestracja pok.11, (22) 877 73 81 rejestracja@up.warszawa.pl
Obsługa Osób Niepełnosprawnych pok.13, (22) 877 75 00 oon@up.warszawa.pl
http://www.apraca.pl/wawa/niepe.htm

Rzecznik Praw Obywatelskich IV kadencji prof. dr hab. Andrzej Zoll
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77
(22) 551-77-00
http://www.brpo.gov.pl

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Zaopatrzenie Ortopedyczne i w Środki Pomocnicze
00-010 Warszawa, ul. Sienkiewicza 12
(22) 525 40 13
http://www.nfz-warszawa.pl/index.php

Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych
00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1
(22) 831 85 82
centrum@niepelnosprawni.info
www.niepelnosprawni.info

Centrum Wolontariatu
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 9/11
(22) 635 27 73 czynne od pn. do pt. w godz. 9.00 - 16.00
http://www.wolontariat.org.pl

 

  Modyfikacja 13/07/2004  

Webmaster & Copyright
Iwona Witas Wasilewska