VI Seminarium
Internet dla Niepełnosprawnych dziś i jutro

Fundacja Pomocy Matematykom
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
zaprasza na stronę
http://www.idn2004.idn.org.pl

Na podstronie "Program Seminarium"
znajdują się prezentacje i konspekty wystąpień.