Główny cel projektu
W tzw. Polsce powiatowej występuje głód informacji. Szczególnie pośród osób niepełnosprawnych powoduje to poczucie bezsilności, tworzy syndrom wyuczonej bierności i pogłębia marginalizację tej grupy. Celem projektu pilotażowego jest próba wypracowania jednej z metod zapobiegania dalszemu nasilaniu się tego zjawiska.
Cel ten chcemy osiągnąć przez realizacje dwóch celów roboczych:
  1. sukcesywne przygotowanie osób niepełnosprawnych do pełnienia funkcji doradcy środowiskowego osoby niepełnosprawnej w swoim miejscu zamieszkania. Przygotowanie to jest realizowane w formie szkolenia zdalnego.
  2. wielokierunkowe przekonywanie lokalnych decydentów do potrzeby powstania takiego stanowiska pracy i zatrudniania na tym stanowisku przygotowanej do pracy osoby niepełnosprawnej.

    Podstawową metodą szkolenia na etapie pilotażu jest przesyłanie pocztą elektroniczną materiałów szkoleniowych wraz z testami sprawdzającymi stopień przyswojenia wiedzy z danego tematu.
Równolegle, w ramach realizowanego w Fundacji projektu z programu Leonardo da Vinci pt.:"Elektroniczne Symulatory pracy" opracowanie narzędzi informatycznych do aktywnego uczenia się nowego zawodu wraz z elementami wirtualnego stażu zawodowego.
    Uczestnikami szkolenia, którzy nie mają wystarczających umiejetności pracy w zastosowaniach informatyki stworzono także możliwość zdalnej nauki w tym zakresie i uzyskania certyfikatu Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL).