Polskie
Towarzystwo
Stwardnienia
Rozsianego

Oddział w Gdańsku

 

 

Potrzebny wolontariusz do pracy w biurze oddziału, prowadzenia komputerowej bazy danych, rejestrów i zestawień, przepisywania pism bieżących.
Pożądana znajomość jęz. angielskieo i niemieckiego.
Bliższe informacje - tel. 301-74-61 - w środy godz. 1100-1300 lub tel. 551-78-15 codziennie wieczorem.

 

Potrzebny wolontariusz do pomocy w zdobywaniu środków finansowych i przygotowywania projektów (dokumentacji), w tym w jęz. angielskim.
Czas pracy do uzgodnienia.
Bliższe informacje - tel. 301-74-61 - w środy godz. 1100-1300

 

Potrzebny wolontariusz do pracy w zespole redakcyjnym "Życia pod Wiatr", przeprowadzania wywiadów, pisania reportaży, relacji z imprez itp.
Bliższe informacje - tel. 301-74-61 - w środy godz. 1100-1300 lub tel. 551-78-15 codziennie wieczorem.

 

Potrzebni wolontariusze do pomocy w organizacji i obsłudze spotkań osób niepełnosprawnych, m.in. w przygotowaniu sali, rozlokowaniu uczestników, serwowaniu poczęstunku itp.
Praca akcyjna, szczegóły w biurze oddziału - tel. 301-74-61 - w środy godz. 1100-1300

 

Wystartowala ogólnopolska infolinia o stwardnieniu rozsianym
0801 313 333 czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 13.00-18.00.
Z calej Polski koszt połączenia jak za rozmowę lokalną.