Informacja o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe powstało w czerwcu 1996 r., skupia 84 członków, (w tym 41 na wózku inwalidzkim) posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o Stowarzyszeniach oraz powszechnie obowiązujących prawach.
 Terenem działania Stowarzyszenia jest Trójmiasto w szczególności Gdańsk. Stowarzyszenie swoją działalność opiera na społecznej pracy członków i sympatyków. Członkowie Stowarzyszenia rekrutują się m.in. z grona wybitnych sportowców: wielokrotni Mistrzowie Polski, Europy w różnych dyscyplinach sportu. Do naszego Stowarzyszenia należą również osoby niepełnosprawne z porażeniem mózgowym i nie słyszący.

Cele:
Celem jaki stawia sobie Stowarzyszenie jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym (wyciągnięcie z przytulnych domowych pieleszy) oraz integrację ze społeczeństwem. Zamierzenia te realizujemy przez:

Miejsca spotkań:
Rekreacja -
bilard, unihoc, tenis stołowy, siłownia,
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych Gdańsk-Brzeźno ul. Hallera 245
Każdy  WTOREK i CZWARTEK od godz. 17.00 do 20.00,

Sport - treningi tenisa stołowego,
MRKS Gdańsk Ľ
Każdy  PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK od godz. 18.00 do 20.00
 

Skład Zarządu

Przewodniczący

- Jan Maciejewski

V-ce Przewodniczący

- Czesław Tarkowski

Skarbnik

- Barbara Rompa

Sekretarz

- Andrzej Michalczak

Członek

- Jarosław Muszyński

: