Internet dla niepełnosprawnych

pod patronatem Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

O INICJATYWIE IDN - POMOC - SZUKANIE W SIECI
Jak przekazać 1% podatku na cele społeczne?
Witryny użytkowników serwera IdN1:
Centrum Niezależnego Życia - Ciechocinek
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół OGNISKO
Dom dla Niepełnosprawnych - Piekoszów
Fundacja Aware Europe
Fundacja Linia Życia - Warszawa
Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych - Kraków
Hemofilia i inne skazy krwotoczne
Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
Łódź w oczach niepełnosprawnych
Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych - Bochnia
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
PC bez B@rier
Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
Problemy Osób Niepełnosprawnych - Limanowa
Pruszków Niepełnosprawni
Regionalne Stowarzyszenie Szachowe Osób Niepełnosprawnych SKORPION
Rozpoznawanie mowy dla każdego - SPEECO
Słuch i Hałas
Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych HELP
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Partnerstwo - Radomsko
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA"
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących "Mów paluszku"
Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków
Stowarzyszenie Świętego Celestyna - Mikoszów
Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących SWN - Przemyśl
Technologie Bez Barier
Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika
Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
XI Olimpiada Szachowa Niewidomych
Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

Witryny osobiste: wybrane, wszystkie.

Witryny w domenie idn.org.pl poza serwerem IdN1:
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO
Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Padaczką i Przyjaciół "Spokojna głowa"
Szukanie w sieci o niepełnosprawnych narzędziami GOOGLE

Wybrane linki:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Narodowy Fundusz Zdrowia
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
Polski Związek Niewidomych
Polski Zwiazek Głuchych - Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Fundacja "Fuga Mundi"
OTWARTE SERCA - Centra Doradcze
"Otwarte Biura Karier. Poradnictwo zawodowe dla studentów niepełnosprawnych."
Portal niepelnosprawni.pl
Portal ipon.pl
Portal Organizacji Pozarządowych - ngo.pl
SiePomaga - Internetowa Platforma Pomagania
DOBRE PRAKTYKI - Magazyn Społeczno-Kulturalny
Ikona kursu HTML w boo.pl. - Ikona serwisu W3C-XHTML sprawdzającego poprawność składni HTML. - Ikonka serwisu W3C-CSS sprawdzającego poprawność stylów CSS. - Ikona serwisu WIDZIALNI.eu - Ikona systemu Total Validator. - Ikona serwisu Spam Poison. - Ikona serwisu STA4U. - Aktualizowano 2010-12-03